Bel ons:
030-273-4608

Zes common sense tips voor het organiseren van samenwerking

Zes common sense tips voor het organiseren van samenwerking

Verbeter systematisch de samenwerking in uw organisatie

Innoveren, continu verbeteren, snel inspelen op veranderende markten: het is allemaal gebaseerd op samenwerking. Hoe beter er dus in uw onderneming wordt samengewerkt, hoe succesvoller u bent. Volgens bekende filosofen ligt samenwerking in onze aard en vormt het een belangrijk principe van ons bestaan. Toch vergt samenwerken de nodige organisatie. Hoe zorgt u daarvoor? Wij geven u zes tips.

Tip 1: Zie het organiseren van samenwerking als uw taak

Is uw managementaanpak wel gericht op samenwerking? Wat doet u om deze te organiseren en te bevorderen? Organiseren is een werkwoord, daar moet u wat voor doen. Het is uw taak als manager om verschillende onderdelen van iets tot een systematisch geheel te vormen. Ons advies: kijk eens naar uw organisatie, afdeling of team vanuit het perspectief van samenwerken. Waarom moet u met elkaar samenwerken? En is wat u hiervoor nodig hebt ook echt aanwezig? Hoe pakt u het ‘organiseren’ aan? Op welke manier wordt er in de praktijk concreet samengewerkt? Wellicht komt u tot verrassende inzichten.

Tip 2: Baseer uw managementaanpak op samenwerking, niet op management

Samenwerken is de krachten bundelen, met elkaar werken, zich gezamenlijk laten gelden. De definitie uit de Oxford Dictionary van 2007 luidt:

  1. The action of working together for the same purpose or in the same task.
  2. The combination of a number of individuals in an economic activity so that all may share the benefits.

In diezelfde Oxford Dictionary wordt management gedefinieerd als een manipulatieve methode om doelstellingen te verwezenlijken:

  1. The application of skill or care in the manipulation, use, treatment, or control of things or persons, or in the conduct of an enterprise, operation, etc.
  2. The use of contrivance, prudence, ingenuity, or deceit or trickery for effecting some purpose.

Uitgaande van beide definities bestaat er een interessante spanning tussen samenwerking en management, dat is duidelijk. Ons advies: bent u geïnteresseerd in samenwerking, baseer uw managementfilosofie en leiding dan op de definitie daarvan.

Tip 3: Zorg dat medewerkers vrij en autonoom kunnen handelen

U leest deze tips en bent dus geïnteresseerd in samenwerking. Maar hoe zit het met uw medewerkers? Wat is hun drive en betrokkenheid om samen met u de krachten te bundelen en aan dezelfde taak te werken? Ons advies: ga als leidinggevende aan de slag met het vormen, ontwikkelen en in stand houden van de vrijheid van handelen en autonomie van uw medewerkers. Ze beschikken over een natuurlijke bereidheid om samen te werken en zich in te zetten voor het realiseren van gemeenschappelijke doelen. U hoeft dit alleen maar te faciliteren en kritisch te volgen. Optimale samenwerking realiseert u alleen als deze gebaseerd is op vrijheid van handelen en autonomie.

Tip 4: Werk samen op basis van wederzijdse toestemming

Uw organisatie, uw medewerkers en u hebben allemaal verschillende belangen en streven eigen doelen na. Dat alle neuzen dezelfde kant op wijzen is een nobel streven, maar moeilijk te realiseren. U verliest veel energie als u dit op basis van uw kennis, positie of gezag voor elkaar probeert te krijgen. Ons advies: werk samen op basis van wederzijdse toestemming. ‘Geen enkel mens heeft een natuurlijk gezag over zijn gelijke en macht brengt geen enkel recht voort. De wederzijdse toestemming blijft dus over als enige grondslag van ieder rechtmatig gezag onder mensen’*. Dit is een belangrijk fundament voor het organiseren van samenwerking.

* Jean Jacques Rousseau, ‘Het maatschappelijk verdrag of beginselen der staatsinrichting’ (1762)

Tip 5: Richt uw organisatie in als samenwerkingsprincipe

Als samenwerken in onze aard ligt en een belangrijk bestaansprincipe is, waar dienen organisaties dan voor? En van wie zijn deze? Is een organisatie een gemeenschappelijk recht om op een sociale manier samenwerking te organiseren? Of dient de organisatie als middel voor een kleine groep mensen om de macht te reguleren en door hen bedachte doelen te realiseren? Ons advies: beschouw een organisatie als een samenwerkingsprincipe, een geheel van systemen die de samenwerking faciliteren. Om de samenwerking te verbeteren, moet u deze systemen verbeteren. Het betreft structuren, werkmethoden, processen, culturen, overleg en niet te vergeten de managementaanpak. Goede systemen stellen uw medewerkers en u in staat om effectief en duurzaam samen te werken aan de doelen van uw organisatie, op basis van een natuurlijke bereidheid.

Tip 6: Werk samen met mensen, niet met resources

Hoe kunnen we een organisatie beschouwen als een samenwerkingsprincipe als we mensen zien als een human resource? In het Engels, als ‘a means of supplying a deficiency; a stock or reserve which can be drawn on when necessary’. Dat past bij de definitie van management, maar toch niet bij die van samenwerking? Ons advies: ga bij het organiseren van samenwerking uit van de mens die denkt, socialiseert en (samen)werkt om opdrachten binnen een organisatie te realiseren. Zorg voor een verbinding tussen de beleving van mensen, wat ze doen in hun werk en de individuele, team- en organisatiedoelen. Het organiseren van samenwerking vergt het op sociale wijze aanbrengen van ordening, het ontwikkelen van overleg en het nemen van besluiten in het team. Wij brengen dat in de praktijk door het systematisch ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip als methode van management en helpen u hier graag bij.