Bel ons:
030-273-4608

Zes common sense tips voor duurzaam organiseren

Zes common sense tips voor duurzaam organiseren

Hoe u samenwerking baseert op een duurzame organisatievorm

Organisaties zijn ooit ontstaan om samen dingen te realiseren waar iedereen beter van wordt. Een samenwerkingsprincipe dus, zoals ook belicht in onze tips over het organiseren van samenwerking. Van dat principe staan we anno 2013 ver af. De roep om duurzamer organiseren en teruggaan naar de oorsprong van organisaties klinkt steeds vaker. Nieuwe businessmodellen op basis van duurzaamheid blijken ‘hot’ en ‘happening’. Maar hoe realiseert u zo’n businessmodel in Nederland, met onze wetgeving en het huidige overheidsbeleid? We geven u zes tips.

Tip 1: Zet de organisatie in waar deze oorspronkelijk voor bedoeld is

‘Social enterprises’ ondernemen om de wereld te verbeteren: ze leveren een dienst of product om mens en milieu te dienen. Daarmee gaan ze terug naar de oorsprong van de organisatie: bijdragen aan een collectieve waarde. Ons advies: beschouw een organisatie als een geheel van systemen die samenwerking mogelijk maken. Met het principe ‘organisatie’ is niets mis, als we het maar inzetten waar het voor bedoeld is. De term ‘social enterprise’ wordt zo overbodig. Want de uitgangspunten van zo’n onderneming zitten al in de oorspronkelijke bedoeling van organiseren vervat.

Tip 2: Weet waarom u doet wat u doet en schrijf een persoonlijk statuut

U kunt dingen pas veranderen als u uw gewoonten kritisch bekijkt: waarom u dingen doet, wat de werkelijke waarde daarvan is en welke waarde u kunt creëren door het eens anders te doen. Ons advies: ga eens bij uzelf te rade. Schrijf een persoonlijk statuut als oefening om uw eigen filosofie te ontdekken en onderzoeken. Wat doet u, hoe doet u dat en waarom? U kunt pas duurzame en nieuwe businessmodellen ontwikkelen als u over de waarde hebt nagedacht die u kunt leveren. Als u inspiratie zoekt, zijn wij u graag van dienst.

Tip 3: Baseer uw organisatie op een vorm van coöperatief samenwerken

Het is niet eenvoudig om een organisatie in te zetten voor het realiseren van collectieve waarde. In ieder geval moet er balans zijn in het nastreven van sociale en financiële doelstellingen. Een andere denkwijze is daarvoor noodzakelijk, zo betoogde Jan Pompe in zijn artikel ‘De crisis en de managementfilosofie’. Ons advies: baseer uw organisatie op een vorm van coöperatief samenwerken. Daarmee legt u een gezonde basis voor samenwerking en maakt u de juiste verbinding met uw medewerkers, de markt en de maatschappij. U zult ontdekken dat er dan vernieuwing en andere businessmodellen ontstaan.

Tip 4: Laat u niet weerhouden door overheidsbeleid en wetgeving

De wetgeving en het huidige overheidsbeleid in Nederland scheppen geen stimulerend klimaat voor anders denken. Veel financiële en juridische systemen werken niet positief voor nieuwe businessmodellen. Zo is het fiscale systeem louter gebaseerd op economische winst. Ons advies: laat u niet weerhouden door het overheidsbeleid en de wetgeving, juist door te doen ontstaat verandering. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een speciale juridische entiteit te creëren die de sociale basis van de organisatie beschermt, coöperatief samenwerken (zie tip 3) mogelijk maakt en fiscale voordelen biedt. Wij implementeren dit in de vorm van een werknemerscoöperatie. Geïnteresseerd? Wij adviseren u graag.

Tip 5: Zorg voor vertrouwen in relaties en het samenwerken

Een opvallende maatschappelijke trend is dat we steeds meer kiezen voor systemen op menselijke schaal en oplossingen dicht bij onszelf. Denk bijvoorbeeld aan de toename van ondernemerscoöperaties en burgerinitiatieven voor zorg en energie. De kern hiervan? Een commitment voor de langere termijn en een relatie die twee kanten uit werkt. Ons advies: wilt u duurzaam organiseren, dan is het borgen van vertrouwen in relaties en het samenwerken een noodzakelijke voorwaarde. Zorg voor een bestuursfilosofie met een passende managementaanpak. Uw filosofie kunt u onderzoeken door het schrijven van een persoonlijk statuut (zie tip 2). Over de managementaanpak leest u in de zesde tip.

Tip 6: Ontwikkel een managementaanpak die gericht is op samenwerken

Hoe hebt u de medezeggenschap in uw organisatie geregeld? Is uw managementaanpak fair naar medewerkers en leveranciers? En werkt deze ook op lange termijn? Zetten de eerste vijf tips u aan tot nadenken, vraagt u zich dan gelijk af hoe duurzaam u bezig bent en of uw managementaanpak daarop aansluit. Ons advies: ontwikkel en implementeer een bestuursfilosofie en managementaanpak gebaseerd op samenwerken. Hoe? Leest u nog eens de tips overhet organiseren van samenwerking. Wij gaan uit van de natuurlijke bereidheid van mensen om (samen) te werken en zich in te zetten voor het gemeenschappelijk goed. En we geloven dat optimaal samenwerken alleen mogelijk is op basis van vrijheid van handelen, wederzijdse instemming, verdiend vertrouwen en autonomie. Wilt u dit in de praktijk brengen en onze aanpak onderzoeken? We nodigen u graag uit voor een CSDP-training.