Bel ons:
030-273-4608

Zes Common Sense tips van Sinterklaas

Zes Common Sense tips van Sinterklaas

Over de managementaanpak van CEO Sinterklaas

Hebt u wel eens stilgestaan bij de uitmuntende managementvaardigheden van Sinterklaas? Hoe deze CEO teruggaat naar de oorsprong van de organisatie, namelijk bijdragen aan de collectieve waarde die het plezier van kinderen centraal stelt? De Sint weet waar zijn organisatie op gericht is. Hij is zich bewust dat alles verloopt binnen structuren die duidelijk zijn en niet onmiddellijk uitnodigen om een eigen richting uit te gaan. Hij weet bovendien als geen ander alle talenten van Pieten, sympathisanten en stakeholders te mobiliseren en aan zich te binden. Ten slotte leveren Sinterklaas en zijn Pieten ieder jaar weer in korte tijd een topprestatie. Klopt uw hart inmiddels vol verwachting? Sinterklaas geeft u zes cadeaus om u zijn managementaanpak eigen te maken.

Tip 1: Sta net als de Sint voor een gemeenschappelijke richting

Iedereen weet dat de Sint met vaste rituelen en duidelijke verwachtingen aangeeft wat de bedoeling is van het vieren van zijn verjaardag: kinderen blij maken. De Pieten hoeven daar geen opdracht voor te krijgen, ze gaan er vanuit zichzelf mee aan de slag. De kinderen doen ook met plezier mee, ze worden blij van een cadeau en doen hier graag wat voor terug met een wortel voor Amerigo of een mooie tekening voor de Sint of de Pieten.

Het advies van de Sint: bij uw organisatie werken een doel, visie of missie ook bevorderend voor wat uw Pieten doen. Als deze gemeenschappelijke focus systematisch wordt gedeeld, is deze intrinsiek verankerd in het werken en samenwerken. Het is niet nodig om uw Pieten te motiveren om zich hiervoor in te zetten. Die motivatie ontwikkelen ze namelijk helemaal zelf binnen de gemeenschappelijke richting die u als Sint aangeeft. Ook uw leiderschap is intrinsiek verankerd met dit gemeenschappelijke doel. En het behalen van het doel mag worden gevierd met pepernoten, snoepgoed en cadeaus.

Tip 2: Wees net zo standvastig en verstandig als de Sint

De Sint weet als geen ander dat het hebben van een gemeenschappelijk doel niet betekent dat het realiseren daarvan vanzelf gaat. De Pieten lijken niet altijd precies te begrijpen wat de bedoeling is, er doen zich onverwachte situaties voor en de samenwerking verloopt geregeld chaotisch. De Sint moet daarom regelmatig ingrijpen op de werkvloer en stelselmatig herhalen wat hij van de Pieten verwacht. De Sint doet dit standvastig en verstandig.

Het advies van de Sint: richt uw aandacht op het teamwerk, de participatie van uw Pieten en de communicatie met hen om een betere teamwerking te krijgen. Het is de taak van de Sint dat de Pieten de doelen kennen en hier resultaatgericht naar kunnen handelen. Maak dat de Pieten, samen met u, inzicht ontwikkelen in het doel en zorg dat wat zij hiervoor doen uitlegbaar, samenhangend, logisch en consistent is. U zult merken dat dit met een stelletje Pieten niet meevalt en van u een onderzoekende en inhoudelijk kritische houding vraagt.

 

Tip 3: Respecteer de vrijheid en autonomie van uw Pieten

De eigenaardigheid van Pieten is dat ze altijd doen waar ze zelf zin in hebben en voornamelijk geïnteresseerd zijn in het maken van plezier. Ze hebben eigen belangen, streven eigen doelen na en ontwikkelen zich van niet zulke slimme helpers en het schrikbeeld van kinderen tot medewerkers met unieke talenten en kindervrienden. De Sint heeft de hoop al opgegeven dat hij de neuzen van alle Pieten dezelfde kant op kan laten wijzen. Maar de Sint weet ook dat dit helemaal niet nodig is.

Het advies van de Sint: realiseer u dat alle Pieten meewerken aan het gezamenlijke doel op basis van een wederzijdse toestemming. Een Piet is Piet omdat hij of zij dat wil zijn. De Sint heeft daarover niets te zeggen, omdat hij geen natuurlijk gezag heeft over zijn gelijke. De Pieten hebben een natuurlijke bereidheid om zich in te zetten voor het gemeenschappelijke goed. Hun samenwerking is alleen mogelijk op basis van vrijheid van handelen, wederzijdse instemming, verdiend vertrouwen en autonomie. En dat snapt de Sint maar al te goed, hij heeft een gezonde leiderschapsfilosofie en geeft op een verstandige manier directief leiding.

Tip 4: Herken, erken en benut de talenten van uw Pieten

Een knecht is een knecht, een Piet is een Piet en een medewerker een medewerker. De Sint merkt de laatste tijd dat deze terminologie verwarrend werkt en weerstand oproept. Deze verwarring komt misschien voort uit een verkeerde interpretatie van Piet zijn eigen wil of de kleur die hij of zij heeft. Bovendien kan er sprake zijn van misvattingen in de sfeer van perceptie, niet in de sfeer van het zijn. Een knecht, Piet of medewerker is immers niets anders dan iemand met specifieke taken en talenten die hij of zij inzet voor het gezamenlijke doel.

Het advies van de Sint: voorkom verwarring en een verkeerde perceptie door een eenduidige interpretatie van de rol, taak en benoeming van de verschillende Pietenfuncties. Kies voor communicatie die de samenwerking verbetert. Zorg er verder voor dat de talenten van de Pieten optimaal worden benut door deze te herkennen en te erkennen. Erken een Piet om wat hij of zij kan en wil, de rest is bijzaak. De Gedichtenpiet, Kleurplatenpiet, Muziekpiet, Pepernotenpiet, Pakjespiet, Hoofdpiet, Wegwijspiet, Hardlooppiet, enzovoort zijn allen zeer gelukkig doordat ze hun talenten in kunnen zetten. Het vervelende is wel dat die vervelende schoorstenen ervoor zorgen dat de meerderheid zwart van het roet is.

Tip 5: Zorg net als de Sint voor structuur en taakverdeling

Een ding dat de Sint goed snapt, is dat voor de realisatie van het gemeenschappelijke doel voldoende structuur nodig is. En dat heeft hij uitstekend voor elkaar, zonder er zelf veel aan te hoeven doen. Er zijn veel meewerkende toeleveranciers, de logistieke keten is ingericht en er is een vrij natuurlijk proces van marketing en feestelijke versiering. Ook de afspraken en gezagsverhoudingen om de grappen en grollen van de Pieten te beheersen zijn duidelijk. De structuur biedt echter voldoende ruimte voor eigen inbreng en initiatief.

Het advies van de Sint: waarborg de keuzevrijheid, ontwikkelingsmogelijkheden en belangen van alle betrokkenen. Een beetje Sint is hierin een ware meester. Iedere betrokkene is in staat zich vrij te bewegen en eigen keuzes te maken. De capaciteiten, wensen en behoeften ontwikkelen zich vanzelf in samenhang met wat iedereen wil. Uw taak in het geheel is het organiseren van de samenwerking. Het enige waar u vervolgens op hoeft te letten, is dat alles wat de Pieten en andere betrokkenen doen, gericht is op de bedoeling: het blij maken van de kinderen. U zult zien dat automatisch nieuwe ideeën en maatregelen ontstaan om dit te bereiken, wat de weerstanden ook zijn.

Tip 6: Heb uitzonderlijk vertrouwen in uw Pieten

Een opvallend verschijnsel is dat er rondom de Sint altijd een hoop misgaat, maar dat het altijd goed komt. De zaak loopt nooit in het honderd. De Pieten halen streken uit, doen waar ze zelf zin in hebben en veroorzaken nieuwe problemen. De Sint stelt hun intentie echter nooit ter discussie en heeft een uitzonderlijk vertrouwen in hen. Bovendien wordt iedere streek of tegenslag omgebogen in een stimulans om de flexibiliteit en het leervermogen van het Pietenkorps te verbeteren. En hoe hoog de werkdruk ook is, de Sint blijft altijd een standvastige en verstandige CEO met uitmuntende managementvaardigheden.

Het advies van de Sint: heb vertrouwen in uw Pieten en hun vermogen tot het ontwikkelen van kennis en kunde om problemen aan te pakken. Baseer dit op de ontwikkeling van consensus die u samen hebt over de probleemsituatie en de ideeën om daaraan te werken. Stel veel vragen zodat u kunt beoordelen of uw Pieten wel in staat zijn om samen de problemen aan te pakken die zich voordoen. Waar nodig onderneemt u dan initiatieven om de samenwerking te organiseren of de juiste voorwaarden te creëren. En omdat u in korte tijd een enorme prestatie verwacht van uw Pieten, is het belangrijk dat u effectief omgaat met de werkdruk die hieruit voortkomt. Desondanks blijkt vaak dat er genoeg redenen zijn om te twijfelen aan wat de Pieten u vertellen of dat u zelf vergissingen hebt gemaakt. Een beetje Sint vertrouwt echter op wat hij zelf begrijpt en gebruikt zijn gezonde verstand, te allen tijde.

Extra tip! Voor op uw verlanglijstje: Hoezo, samen werken?