Bel ons:
030-273-4608

Werkgroep agile leiderschap lanceert game

Werkgroep agile leiderschap lanceert game

Eeuwig debat over leiderschap in een agile omgeving

 

Tijdens het jaarcongres van het Agile Consortium heeft de werkgroep Agile Leiderschap zich opnieuw gepresenteerd. Met succes werd een eerste versie van een agile leiderschapsgame gelanceerd. Axis into Management is als mede-initiator en animator van de werkgroep trots op dit eerste resultaat. De game wordt nu verder ontwikkeld.

Inzicht in agile leiderschap

Welke managementaanpak wordt gevraagd van managers die opereren in een agile omgeving? Wat is de rol van de manager bij het organiseren van de samenwerking tussen de business en IT vanuit een gezamenlijke focus op klantwaarde? En wat betekent dit voor de invulling van de managementfunctie en –rol? Doel van de managementgame is dat de deelnemers de antwoorden op deze vragen ontdekken en daardoor meer inzicht krijgen in de specifieke leiderschapskwaliteiten die een agile omgeving vraagt. Ook krijgen ze inzicht in de groeipotentie van het leiderschap binnen hun organisatie.

Prikkelende stellingen

De deelnemers moeten ieder individueel aan de hand van 42 stellingen over leiderschap beslissen welke leiderschapseigenschappen zij willen loslaten, behouden, negeren of creëren. Ze doen dit door 42 spelkaarten te verdelen over vier vlakken van een spelbord. Nadat ze de kaarten hebben gegroepeerd, discussiëren ze over de uitkomst. Vervolgens worden de keuzes die ze hebben gemaakt afgezet tegen een ideaaltypologie van agile leiderschap en het organisatie-evolutiemodel van Marshall. In de aansluitende discussieronde gaat het niet over wat goed of fout is. De essentie is het inzicht in de eigen managementaanpak te versterken, het leiderschap in de eigen organisatie in beeld te krijgen en keuzes over de managementontwikkeling te maken.

 

Succesvolle première

De managementgame werd voor de eerste keer gespeeld tijdens het jaarcongres van het Agile Consortium op 4 oktober. De leden van de werkgroep waren erg nieuwsgierig naar het verloop en de effecten, zeker omdat ze zelf nog geen dry-run met het spel hadden gedaan. Onder aanvoering van Jan-Sake Kruis, die een belangrijke basis legde voor de game, gingen zes groepen van zes personen aan de slag met de kaartjes en het spelbord. In krap een uur werd het principe van de game door hen getest en besproken.

 

Positieve ervaring

De deelnemers waren unaniem van mening dat de game doet wat deze moet doen: het entameren van een discours over leiderschap in relatie tot de evolutie van organisaties. Tijdens het spelen ontstonden levendige discussies over het leiderschap dat nodig is in organisaties die de agile filosofie hebben geadopteerd. De prikkelende stellingen dwongen de managers om na te denken over het behouden, loslaten, negeren of creëren van leiderschapseigenschappen.

Beoogd effect

Het effect van de game is niet meer en niet minder dan dat er een gesprek op gang komt over leiderschap in een agile omgeving. Bij Axis into Management vinden we dit een niet te onderschatten effect. Onze visie is namelijk dat leiderschap een ontwikkelproces in de organisatie is, dat baat heeft bij een eeuwigdurend debat. Een game die dit proces ondersteunt en het debat stimuleert juichen we van harte toe.

Vervolg

De werkgroep Agile Leiderschap is door de positieve reacties gemotiveerd om de game verder te ontwikkelen en te verbeteren. De sub-werkgroep theorie gaat aan de slag met de theoretische onderbouwing en consistentie van de 42 stellingen in relatie tot het model van Marshall. De sub-werkgroep praktijk zal de game in de praktijk toepassen en evalueren. Met de verschillende input zal de sub-werkgroep ontwikkelen versie twee van de game in december opleveren en waarschijnlijk tijdens een congres in januari opnieuw presenteren.

Interesse?

Hebt u interesse in de activiteiten van de werkgroep of wilt u hier deel van uitmaken? Of wilt u de agile leiderschapsgame uitproberen (spelduur 1 dagdeel) in uw organisatie of team? Stuur dan een e-mail naar Michael Bres (michael.bres@axisinto.nl), die namens het Agile Consortium de activiteiten van de werkgroep coördineert.