Bel ons:
030-273-4608

Werken aan het probleem is een andere leiderschapsstijl dan oplossingen geven

Roel (38) werkt bij CBS als Regisseur Agile Transitie. Dankzij de Leiderschapstraining van Axis into Management kan hij zich ontspannen en ligt hij zelden wakker van zijn werk. Omdat hij zich realiseerde dat hij het antwoord niet hoeft te hebben, het antwoord is er vaak al. Bij de mensen in het team. Roel leerde leiding te geven aan het proces om de kennis en kunde aan te boren die aanwezig is. En kan zijn buikgevoel nu beter inzetten.

 “Ik heb al heel wat coaching trajecten doorlopen maar die hadden uiteindelijk niet het effect waar ik op hoopte. Op inhoud en proces leerde ik wel wat maar zo gauw mijn coach vroeg: “en wat voel je erbij” viel ik stil. Ik voelde wel wat misschien maar ik kon er niets mee. Pas in deze training kon ik die vraag plaatsen: ik luister naar mijn buik (noem het gevoel) en durf nu de dingen bespreekbaar die ik waarneem. Omdat ik door de opleiding meer kennis heb van organisatieontwikkeling en managementkunde kan ik mijn buikgevoel beter plaatsen en scherper zien WAT er niet logisch is, wat er niet klopt.  Dan stel ik me de vraag: wat is hier aan de hand?

Bijvoorbeeld: het aanspreken van een collega gaat meestal snel over zijn of haar gedrag en dat verzandt nog wel eens. Bij Axis into Management leerde ik om iemand aan te spreken op zijn rol, taak en hoe de collega bijdraagt –  of niet – aan de bedoeling van het team, van de organisatie. In deze structuur wordt het bespreken van wat niet goed lijkt te gaan concreter en daarmee makkelijker. In die structuur gebruik ik mijn ‘gevoel’ als signaal om een gepaste interventie op te starten. Hoe zouden we aan het probleem kunnen werken?

 Meer ontspannen, minder eenzaam

Roel gaat verder: “Ik dacht dat ik in het leidinggeven van veranderopdrachten alles zelf moest oplossen. Natuurlijk heb ik eindverantwoordelijkheden maar in de leiderschapstraining heb ik geleerd dat mijn primaire taak het organiseren van de samenwerking is. Dat is een mond vol maar in andere woorden: hoe begeleid ik het team zo dat al hun kennis en kunde, hun vaardigheden optimaal worden benut? Hoe organiseer ik zo dat er een leerstructuur ontstaat waarin we continu aan het verandervraagstuk kunnen werken en waarin alles op tafel mag komen ook als het spannend wordt. Ik hoef in deze leerstructuur niet het antwoord te geven, ik moet het antwoord laten komen. Dit meer en beter samenwerken maakt ook minder eenzaam.

Over het ontspannen zijn en beter slapen wil Roel nog wat kwijt. “Door dit interview moet ik nog wat dieper nadenken. Ik heb ‘de common sense’ leiderschapsmethodiek al zo in mijn leidinggeven geïntegreerd afgelopen jaar dat ik bijna vergeet hoe het daarvoor was. Ik werk bij CBS aan de agile transformatie van de organisatie. Die werkwijze is van nature iteratief maar ik paste dat wat minder toe op mezelf. Van Michael (red.de trainer) leerde ik dat je altijd aan het probleem moet werken, het in ontwikkeling brengen. Je bent namelijk nooit klaar. Dat besef geeft mij rust. Bij Axis into Management kreeg ik het inzicht en de tools om continu het overleg te managen waarmee we aan de oplossing werken. Ik vraag me nu een aantal keren per dag af: bewegen we nog steeds in de richting van de bedoeling? Ja? Dan gaat het goed.

Wat wel spannend blijft is leidinggeven aan een goed overlegproces. En een goed overlegproces vergt dat alles op tafel komt, alles bespreekbaar mag zijn. Je kan je voorstellen: dat is soms spannend. Extra spanning ervaar ik nog wel als ik mijn eigen analyses, waarnemingen op tafel leg. Maar dat gaat me steeds beter af”.

Alleen in de praktijk kun je problemen oplossen

“Omdat we bij Axis into Management  ingebrachte casussen stapsgewijs benaderen van algemeen, naar specifiek en concreet, leer je te werken aan de praktijk. Veel veranderingen komen niet van de grond omdat je je als leidinggevende onvoldoende verdiept in de praktijk. Dan sluiten de bedachte oplossingen niet aan op wat er in de praktijk aan de hand is. Het leren meervoudig kijken naar een vraagstuk en niet als oriëntatie hebben dat je de oplossing moet brengen heeft me veel gegeven. Vanuit de praktijk van vandaag de dag werken we nu stapsgewijs aan een probleem. Op deze wijze kan ik ook beter de complexiteit van een probleem omarmen. Samenwerkingsvraagstukken zijn in mijn ervaring per definitie complex. En als je dat goed begeleidt “gebeurt er iets”. En dan zei Michael: “Dat is oké en genoeg, rustig aan”. Ja, dat is toch top?”

Interesse in leidinggeven op een andere manier?

Meer informatie vind je op onze Kalender of lees meer over onze trainer Michael Bres. Je kunt hem natuurlijk benaderen voor vragen.

Altijd het laatste nieuws in je mailbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief