Door Katja Bouwmeester
juli 15, 2019
 
Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn ons DNA en vormen de meetlat waarlangs we besluiten nemen over onze organisatie. Kernwaarden geven uitdrukking aan wie wij zijn als Axis into Management, diep in onze kern.

Moedig:  We zijn moedig omdat we tegen de stroom in durven te zwemmen met onze eigen wijze visie op leiderschap en management. De moed hebben om open, kwetsbaar en oprecht het gesprek aan te gaan in lastige situaties en het lef om hiermee te ondernemen in een volle markt. We stimuleren onze deelnemers en opdrachtgevers ook moedig te zijn en te durven benoemen wat er echt aan de hand is.

Nieuwsgierig: We zijn nieuwsgierig (zonder oordeel en met een neutrale houding) naar wat onze deelnemers en opdrachtgevers beweegt, benieuwd naar hoe werksituaties in elkaar zitten. Oprechte interesse maakt dat wij buitengewoon goed de angel, de kern uit situaties halen en daardoor andere inzichten laten ontstaan.

Meesterschap: We hebben kennis van zaken, we specialiseren ons en blijven ons ontwikkelen in ons vakgebied. In wat we doen en hoe we het doen. We dragen onze wijsheid graag over aan anderen zodat zij zelf verder kunnen.

Menselijk: Weer mens kunnen zijn op je werk. De mens staat centraal in ons werk. We staan met het Common Sense Management Framework, ons gedachtengoed en methodiek voor vrijheid en autonomie en helpen teams hun vermogens te ontwikkelen en samenwerking te versterken. Niets menselijks is ons vreemd.

 
 
* verplicht