Door Jasper Doornbos
oktober 27, 2019
 
Kernwaarde Meesterschap

Onze vier kernwaarden Moedig, Nieuwsgierig, Menselijk en Meesterschap vormen de meetlat waarlangs wij de koersbepaling van onze organisatie en ons handelen toetsen. Eigenlijk kun je ze als ons DNA beschouwen.
Jasper Doornbos vertelt wat de kernwaarde Meesterschap betekent voor Axis into Management en  wat heeft hij er zelf mee? 

Simon Carmiggelt parafraserend (Hij zei: ‘Er is een hoop ellende in de wereld. Maar je moet er wel oog voor hebben.’): Er gebeurt veel in organisaties, maar je moet er wel oog voor hebben. Meesterschap gaat bij mij en mijn collega’s bij Axis into Management over oog hebben voor wat er werkelijk gebeurt in organisaties. Het gaat verder dan observeren en interpreteren.

Weten welke bril je op hebt
Om dat wat je ziet betekenis te kunnen geven moet je in staat zijn om gebeurtenissen een context te geven. En je realiseren dat jij je eigen referentieraamwerk meedraagt, dat is ontstaan door je vele ervaringen. Ik heb ook mijn eigen bril op en daar probeer ik me zo goed mogelijk bewust van te zijn. Mijn bril wordt wel eens gekleurd door de frustratie die ervaar bij hoe nog steeds veel organisaties roofbouw plegen op hun mensen en daarmee op zichzelf.

Meester zijn in bescheidenheid
Een meester herken je aan zijn bescheidenheid. Zijn luisterend oor, zijn open blik naar de wereld. Kennis is niet voldoende [filmpje uit de training over opnieuw leren fietsen], het gaat in het bijzonder over het toepassen ervan. Meesterschap gaat over diepgaand begrip.
Meesterschap gaat voor mij ook over compassie. Compassie met de ander: die zit er middenin en overziet het even niet en dat is niet erg. Dat is goed. Dat mag. Het mag er zijn, want het is er. Dat erkent een meester want alleen als alles er mag zijn ontstaat de echte beweging en verandering. En compassie met jezelf. Een meester heeft ook zijn beperkingen en kent deze. Een meester is geen antwoordmachine, maar stelt vragen. Uit verwondering, uit belangstelling, uit nieuwsgierigheid. Een meester stelt zijn oordeel uit. Een meester parkeert zijn ego. De ander staat centraal.

Menselijker Wijs
Samen de kernwaarden van Axis into Management vaststellen is een intensief en mooi proces geweest. Ik ben blij dat we deze waarden hebben geformuleerd. Ze vormen een mooi geheel waarlangs we onszelf, onze manier van werken binnen en buiten regelmatig toetsen. Ze zijn het fundament voor onze missie. Ik stak meteen mijn vinger op om de kernwaarde Meesterschap woorden te geven. Onze pay-off is Menselijker Wijs. Wijsheid is zo veel meer dan kennis of groei of macht. Dat probeer ik hier te duiden.

 
 
* verplicht