Wie is Peter en over welke talenten beschikt hij?
Na het gymnasium rondt Peter zijn studie Natuurkunde af en start bij CBS. Al snel heeft de IT omgeving en Agile en scrum wekken zijn aandacht en vormt de kern van zijn werk en opleidingen tot vandaag de dag.
Als Peter aan het eind van zijn studie een tijd in een tehuis voor geestelijke en lichamelijk gehandicapten werkt stapt hij voor het eerst uit de wereld ‘van de rede en logica’ zoals hij zelf zegt. “Ik ontdekte dat je geen intellect of redenatie nodig hebt om verbinding te maken met mensen waar je op het eerste oog niets mee hebt. Daar is de basis gelegd voor het besef dat het juist interessant is dat iedereen uniek is en heb ik oordeel loos leren kijken. Een gesprek heeft pas waarde als je je gesprekspartners als gelijkwaardig beschouwt. In het Agile werken vind ik dat terug.”

Peter is in zijn element bij vastgelopen IT problemen waar hij structuur kan bieden en inhoudelijk kan bijdragen. Integriteit en oprechtheid vindt hij belangrijk waardoor hij makkelijk de confrontatie op kan zoeken en alles bespreekbaar maakt. Ook tegen de wind in. Dat brengt zaken in beweging, bij organisatievraagstukken maar ook mensen.
Zijn openlijke nieuwsgierigheid naar ‘hoe het nu echt zit’ maakt dat Peter met de input van anderen snel tot een gedegen analyse kan komen.
“De meeste organisaties hebben tientallen producten en/of diensten. Het geheel overzien, werken aan het hele systeem waarbij ik de technische kant goed zie vind ik bijzonder energie gevend”.

Functies
Organisatieontwikkelaar – interimmanager- mens-

De eigen wijsheid van Peter
“Zorg dat je je altijd vrij kan voelen en plezier hebt in wat je doet. Vraag jezelf dat dan ook regelmatig af. Ik merk dat ik daar een oog voor heb, als mensen niet optimaal met hun talent werken. Situaties hebben altijd een ander perspectief dan je nu denkt. Daar het gesprek over aangaan is mooi. Het mooiste compliment is dan ook van iemand die na tientallen jaren bij dezelfde werkgever de moed had om voor iets anders te kiezen en daar echt veel beter van is geworden.”

Wat biedt Common Sense?
“Wat mij aantrekt in het Common Sense Management Framework en merkbaar elke dag vraagstukken verder brengt, zijn twee dingen. Als eerste kun je alleen aan concrete problemen werken en duurzame verbeteringen aanbrengen. Ten tweede brengt onze methodiek structuur in de dialoog zodat de inhoud ruimte krijgt en niet de vorm. Ik merk nog vaak in opdrachten hoe lastig het is om een formeel systeem in te richten en je daaraan te houden. De kracht van de herhaling brengt zoveel. Rust, verbetering, duidelijkheid. Ik ben dol op vrijheid en afspraken hebben voelt als voor velen als ‘moeten’ maar niet als jij daar zelf ook invloed op hebt. Ik denk maar aan even het inspirerende boek “The Suprising Power of Liberating Structures… “van Keith Mccandless en Henri Lipmanowicz. Vrijheid genereren door structuur aan te brengen blijkt een effectieve aanpak te zijn voor innovaties en betrokken teams.

Peters werkgevers en opdrachtgevers
ANWB, ING, MN, Klaverblad Verzekeringen, Centraal Bureau voor de Statistiek

Peter geeft samen met Werner ook de introductie workshop over het managementboek Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow. En werkt met dit theoretisch framework ook in de praktijk.

 

Wie is Jasper en wat geeft hem energie?
Jasper studeerde in Groningen Econometrie, gedreven om de wereld beter te begrijpen. Nog steeds kan je hem geen groter plezier doen dan een boek te geven of hem uit te nodigen voor een lezing van een top wetenschapper. Zijn nieuwsgierigheid stuwde Jasper verder naar ‘Management and Innovation’ op de Hoge School in Amsterdam waar hij ook zijn coaching opleiding afrondde.
Na op topposities in binnen en buitenland te hebben gezeten sloot Jasper zich in 2016 aan bij Axis into Management om zijn droom invulling te kunnen geven: gezonde organisaties te ontwikkelen waarin de mens weer is teruggekeerd.
Naast organisatieadvies pakte Jasper weer een oude passie op: trainen. Jasper weet vanuit zijn jarenlange ervaring goed tegen welke organisatie uitdagingen en persoonlijke drempels managers kunnen aanlopen. Hij verwondert zich slechts en zoals hij zegt: “Doceren is niet alleen kennis overbrengen maar zorgen dat de groep samen leert. Dat proces begeleiden vind ik fantastisch.” Veilig, scherp en ‘alles mag er zijn’, zo omschrijven deelnemers zijn wijze van begeleiding.
Jasper: “Dat managers na onze Leiderschapstraining zelf verder kunnen met de kennis, inzichten en vooral de praktische tools die Axis into Management biedt, kun je vergelijken met wat we in organisaties teweegbrengen. Dat mensen met een totaal andere visie op organisatieontwikkeling zèlf duurzaam en succesvol verder kunnen”.

Jasper bloeit op bij vraagstukken rondom organisatieontwerp en -inrichting, management en team coaching en is thuis in de financiële sector en overheidsorganen.

Welke wijsheid geeft Jasper graag mee?
“De afgelopen jaren hebben Michael Bres en ik de common sense theorie doorontwikkeld. We hebben de zelf-determinatie theorie toegevoegd in onze zoektocht naar wat de motor is voor groei en persoonlijke ontwikkeling van mensen en hoe zich dat tot krachtige en levendige organisatie verhoudt. De drie psychologische basisbehoeftes (verbinding, competentie autonomie) zijn daarin een belangrijke sleutel. De behoefte om een goede band met anderen te ervaren, het gevoel hebben dat je een taak succesvol kan uitvoeren, competent bent, en het ervaren van vrijheid en keuzes in het uitvoeren van die taken. Dat sluit aan op hoe wij kijken naar ‘ik, de ander en de organisatie’. De mens zoekt altijd een organisatie waar hij zijn eigen oriëntatie in kwijt kan en als dat in lijn ligt met de bedoeling van de organisatie heb je optimaal werkende teams.”

Wat maakt volgens Jasper het Common Sense Framework zo effectief?
Wat ons onderscheidt van andere management en leiderschapstrainingen is dat wij niet alleen inzichten bieden maar ook een praktische methodiek. Daarom noemen we het nu ook ‘Managen met Leiderschap’. Je leert anders kijken naar situaties, anders denken (meer perspectieven zien) en anders doen. De meeste deelnemers laten na jaren nog van zich horen en hun boodschap is vaak: ik kan niet meer anders kijken, het is zo geïntegreerd in mijn leidinggeven en zelfs mijn persoonlijke leven. En de impact op hun algehele welzijn vind ik nog steeds mindblowing: rust, overzicht, zelfverzekerdheid.

Functies:
Organsiatieontwikkelaar, (team) coach, trainer en mens

Werkgevers en opdrachtgevers:
Erasmus Universiteit Rotterdam, MN, Belastingdienst, UWV, Vektis, diverse opdrachtgevers in Singapore (BNPP, Credit Agricole, ING, MRT), Bosch, inspearit.

 

Wie is Werner en waar liggen zijn talenten?
Werner, geboren en getogen in Tilburg heeft Wiskunde & Natuurkunde gestudeerd en tegelijk de leraren opleiding gevolgd. Dat maakt hem een sterke analyticus, snelle denker en tegelijk een stevige procesbegeleider. Werner geeft regelmatig trainingen in opdrachten bij de klant en zet zijn didactische vaardigheden dan ook graag in. Werner heeft sinds kort piano leren spelen en in zijn jongere jaren op topniveau handbal gespeeld. Neuro science, Kunstmatige Intelligentie en Quantum Computing hebben inmiddels zijn volle aandacht en uit nieuwsgierigheid verbindt hij dat met zijn dagelijkse werk als leiderschap- en organisatieontwikkelaar.

Werner zit op zijn plek als hij toekomstbestendige resultaten kan bereiken bij omvangrijke (Agile) transities in complexe, internationale organisaties waardoor mensen plezierig naar hun werk gaan en hun vakmanschap kunnen inzetten en ontwikkelen. Coöperaties, banken, of beursgenoteerde onderneming die in digitale transitie zijn en voor nieuwe of andere manieren van werken kiezen zijn voor Werner bekend terrein.

Hij beweegt zich soepel in een gespannen stakeholder veld, duidt snel waar de angel zit en komt met praktisch verbetervoorstellen en – processen. Tegelijkertijd is hij in staat om een veilige omgeving te creëren.

Niet zelf oplossen maar de organisatie of het team het probleem leren te begrijpen en zelf leren oplossen is een unieke kracht van Werner. Werner kan zich goed verplaatsen in situaties en andere mensen, durft confronterend te zijn zonder het conflict te zoeken.

Functie
Organisatieontwikkelaar-  interimmanager – trainer-  mens.

Wijsheid van Werner
“De meeste mensen deugen! Geleend van Rutger Bregman zijn fantastische gelijknamige boek en tegelijkertijd mijn persoonlijke overtuiging. Veruit de meeste mensen komen naar hun werk om een bijdrage te leveren en daarvoor hun kennis en kunde in te zetten, erbij te horen en om te leren. Dus “gewoon” om een invulling te geven aan de drie psychologische basisbehoeften van mensen. Als je een organisatie, afdeling of team met vakmanschap leidt en organiseert, dan worden de basisbehoeften ingevuld en bereik je de beoogde doelen en resultaten als vanzelf”.

Wat brengt het Common Sense Management Framework volgens Werner in beweging?
“Het CSMF brengt de praktijk van je organisatie op een gestructureerde manier in beweging. De mens staat centraal en de methode gaat uit van het verdienen van vertrouwen. Common sense leert je hoe je continu kan organiseren, voortdurend de samenwerking optimaliseert en daarmee in beweging blijven. Daarom past het ook erg goed bij organisaties die wendbaar en Lean willen zijn”.

Werkgevers en opdrachtgevers
ANWB, ING, Royal FloraHolland, ANWB, MN, HAVEP, AEGON, KPN, PinkRoccade, Getronics, SCAB

Werner geeft samen met Peter de introductie workshop over het succesvolle boek Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow. 

Wie is Jan-Sake en waar liggen zijn talenten?
Jan-Sake rondt zijn studie Elektrotechniek in Delft af, en start bij Infra Design (automatiseerder voor het bankwezen, nu onderdeel van Ordina), waar hij al snel lijnmanager wordt van alle hypotheekproducten. In zowel het beheer als aan de innovatie kant werkt Jan-Sake op een iteratieve wijze met kleine teams zonder dat hij er zich van bewust is dat hij eigenlijk Scrum toepast. Als hij een boekje over Scrum in zijn handen krijgt gedrukt start hij meteen met de opleiding Agile coach en inmiddels is Jan-Sake een van de weinige Agile Masters in Nederland.
Bij ING en CBS begeleidt hij Agile transities op een inspirerende wijze. Het volwassen laten worden van Agile teams en hun invloed op de omgeving laten groeien behoort tot zijn kerncompetenties. “Niets mooier dan dat ik kwartjes zie vallen in de hoofden van Agile teamleden. Als ze iets leren wat ze meteen concreet kunnen toepassen”.
Jan-Sake houdt daarin het overzicht en bewaakt goed de balans tussen ontwikkeling van het team en de waarde creatie van de organisatie.

Jan-Sake traint mee in de Leiderschapstrainingen en verzorgt op aanvraag workshops voor Advanced Product Owners en Scrum Masters  waar het ontwikkelen van hun leiderschapsrol centraal staat.
Hij is ook de geestelijk vader van de impactvolle game ‘How agile are you?’. Met dit toegankelijke spel krijgen teams in korte tijd zicht op hoe Agile ze samen zijn en ook hoe de vlag erbij hangt wat ieders eigen standpunten en overtuigingen betreft.

Jan-Sake is een paar jaar geleden door zijn muzikale zoon geïnspireerd geraakt en speelt nu niet onverdienstelijk de klarinet in een orkest.

Functies:
Organisatieontwikkelaar, Agile coach, Agile Master en mens.

Het motto van Jan-Sake
“Alles begint bij het met elkaar een gedeeld beeld te krijgen van de situatie. Hebben we gemeenschappelijk begrip? Dat kost tijd, serieus tijd, maar daarna vlieg je meestal vooruit met elkaar. Je kwetsbaar opstellen hierin en durven zeggen als je het even niet weet, is essentieel, zo heb ik ervaren. Ik breng daarom graag een veilige omgeving aan waar iedereen tot zijn recht mag komen.”

Wat brengt het Common Sense Management Framework volgens Jan-Sake in beweging?
“Wederzijdse instemming, gemeenschappelijk begrip en vrijheid van handelen zijn kernbegrippen in ons gedachtegoed. Dat zijn elementen die ook voor Agile teams onmisbaar zijn. We helpen organisaties en hun managers om in te zien dat je je niet focust op het oplossen van problemen, maar dat je ze in ontwikkeling brengt. Daarmee bedoelen we dat je je richt op het ontwikkelen van de vermogens van je team, zodat zij hun eigenaarschap kunnen pakken. Als je team groeit, verbeteren de resultaten.
Noem het dienend leiderschap voor zelf-organiserende teams. Bij ons leren managers, Scrum masters en Product Owners niet overal zelf het antwoord op te vinden, maar het team te laten excelleren. Dat brengt trots, energie, innovatievermogen en mensen die met elkaar altijd weer nieuwe dingen leren.”

Opdrachtgevers en werkgevers:
IND, CBS, ING, Ministerie van AZ, Ordina.

 

Sonja is al acht jaar onze officemanager, behandelt onze financiën en administratieve werkzaamheden en werkt op ons kantoor in Utrecht.

Ze is maandags de hele dag bereikbaar en dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 09.00 uur en 13.30 uur.

 
* verplicht