Bel ons:
030-273-4608

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen (deel 9)

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen (deel 9)

Omgaan met niet-functionele kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening

 

Het toonaangevende vakblad IT-Infra (nu samen met AutomatiseringGids en Informatie gebundeld tot AG Connect) heeft een artikelenreeks van Frances van Haagen van Axis into Management en Machteld Meijer gepubliceerd over de samenwerking tussen de drie beheerdomeinen business-informatiemanagement (BIM), applicatiemanagement (AM) en IT-infrastructuurmanagement (ITIM). Eerdere artikelen gingen over de strategie en regie van de informatievoorziening, het opstellen van contracten en het doorvoeren van wijzigingen aan informatiesystemen. De laatste twee artikelen gaan over kwaliteit op uitvoerend niveau. Zo was het achtste artikel gewijd aan de samenwerking bij het afhan­delen van incidenten. In het negende en laatste artikel komen de niet-functionele kwaliteitsaspecten van de informatievoorziening aan bod, zoals performance, informatiebeveiliging en onderhoudbaarheid. Hoe komt een – grote of kleine(re) – klantorganisatie tot passende en realistische eisen op deze gebieden en hoe geeft samenwerking met en tussen leveranciers invulling aan die eisen? 

Samen werken aan continue kwaliteit informatievoorziening

Bij de kwaliteit van de informatievoorziening gaat het niet alleen over functionele eigenschappen. Het betreft ook de niet-functionele eisen die daaraan worden gesteld of eigenlijk gesteld zouden moéten worden, want niet iedere organisatie is zich even bewust van hun belang. Het betreft hier kwaliteitsaspecten die continu, op dagelijkse basis, invulling vergen om risico’s voor de klantorganisatie te minimaliseren. De auteurs vatten deze aspecten samen met de term ‘continue kwaliteit’. In dit artikel laten ze zien hoezeer en op welke manier de drie beheerdomeinen business-informatiemanagement (BIM), applicatiemanagement (AM) en IT-infrastructuurmanagement (ITIM) elkaar nodig hebben om continue kwaliteit van de informatievoorziening te realiseren. Ze geven daarbij concrete voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk.

 

Wat is continue kwaliteit?

Continue kwaliteit komt tot uitdruk­king in eigenschappen als prestatie-efficiëntie (performance), betrouw­baarheid, onderhoudbaarheid, capaciteit, overdraagbaarheid naar andere platforms (portabiliteit) en koppelbaarheid met andere systemen. Ook informatiebeveiliging is een belangrijk aspect van continue kwaliteit. Informatiebeveiliging beschermt de ver­trouwelijkheid, integriteit en beschikbaar­heid van informatie en speelt dus een rol in de bedrijfscontinuïteit.

 

Geld versus risico’s

Niet alleen grote, maar ook kleine(re) organisaties hebben te maken met de impact van continue-kwaliteitsaspecten op de dienstverlening. Ze worstelen vaak met de eisen die aan hen worden gesteld qua beschikbaarheid, snelheid en informatiebeveiliging. Tegelijkertijd kost continue kwaliteit altijd geld. De auteurs geven tips en voorbeelden hoe het mogelijk is tot onderbouwde investeringsbeslissingen te komen.

 

Samenwerking organiseren

Samenwerking tussen BIM, AM en ITIM is noodzakelijk om continue kwaliteit van de informatievoorziening daadwerkelijk te realiseren. Het artikel biedt een overzicht van de verantwoordelijkheden van elk van de drie beheerdomeinen en wat ze van elkaar nodig hebben. Het benoemt processen die handig zijn bij het definiëren, realiseren en bewaken van continue kwaliteit, met de specifieke behoeften van individuele organisaties als uitgangspunt.

 

Do’s en don’ts

Frances van Haagen en Machteld Meijer hebben weer een aantal concrete ‘do’s en don’ts op een rijtje gezet, dit keer om te helpen bij het ontwikkelen van de samenwerking rond continue kwaliteit.

Wilt u meer lezen, bijvoorbeeld over het proces voor het afhandelen van calls? Wij stellen deel 9 van de artikelenreeks ‘Samenwerking tussen IT-Beheerdomeinen’  graag aan u ter beschikking.

Bron: IT-Infra, nr. 9, november 2015

Vragen, opmerkingen? Graag naar Frances.van.Haagen@axisinto.nl.