Bel ons:
030-273-4608

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen (deel 7)

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen (deel 7)

Samenwerken bij het contractueel aansturen van beheeractiviteiten

 

Het toonaangevende vakblad IT-Infra publiceert een artikelenreeks van Frances van Haagen van Axis into Management en Machteld Meijer over het belang van de samenwerking tussen IT-beheerdomeinen. In de vorige zes artikelen hebben zij het gehad over strategie van en regie op de informatievoorziening, en over het aanbrengen van wijzigingen op informatiesystemen. Het zesde artikel ging over het voeren van regie op leveranciers van IT-producten en -diensten die een rol spelen in het integrale IT-landschap van een organisatie. Dit zevende artikel gaat opnieuw over een belangrijk onderwerp op sturend niveau: samenwerking bij het managen van de contractuele relatie tussen de klant (de gebruikersorganisatie/opdrachtgever) en de individuele leverancier van beheerdiensten.

Samenwerken bij het contractueel aansturen van beheeractiviteiten

Bij de regievoering van de levering van IT-diensten door de ene partij, in opdracht van de andere partij, spelen goede contracten een belangrijke rol. In deel 7 van de artikelenreeks over het samenwerken tussen IT-beheerdomeinen gaan de auteurs hierop in. Zo benoemen zij drie aspecten die belangrijk zijn voor de samenwerking bij het contractueel aansturen van beheeractiviteiten. Dit is in de eerste plaats hoe goede afspraken over de vormgeving en resultaten van de dienstverlening tussen klant en leverancier tot stand komen. Het tweede betreft de wijze waarop de betrokken partijen ervoor zorgen dat alle activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de contractuele afspraken en dat eventuele problemen tijdig en adequaat worden gesignaleerd en opgelost. Het derde aspect is hoe partijen zorgen voor een win-winsituatie waarin de contractuele relatie voor zowel de klant als leverancier toegevoegde waarde levert.

Repeterende contractmanagement activiteiten

Zowel de klant als de leverancier heeft hun eigen aandeel in het proces rond contractmanagement. Dat is dan ook terug te vinden in de drie beheerdomeinen Businessinformatiemanagement (BIM), Applicatiemanagement (AM) en IT-infrastructuurmanagement (ITIM). De auteurs geven een toelichting op de repeterende activiteiten die bij het afsluiten, managen en uitvoeren van contracten worden uitgevoerd. Zij werken een proces voor contractmanagement uit.

 

Expliciete afspraken

Frances van Haagen en Machteld Meijer beargumenteren dat het verstandig is voor de samenwerking tussen klant en leverancier om afspraken expliciet vast te leggen. De onderwerpen waarop deze afspraken betrekking kunnen hebben, worden in het artikel uitgebreid benoemd. De auteurs benadrukken dat het voor het maken van goede afspraken essentieel is om de te ondersteunen bedrijfsprocessen als uitgangspunt te nemen en de benodigde afspraken daarop af te stemmen.

Agile onderhoud

Ook (juist) wanneer door de klant en leverancier op agile wijze wordt samengewerkt bij het onderhouden en vernieuwen van applicaties, is het belangrijk dat er heldere contractuele afspraken zijn tussen de partijen. De auteurs zetten in het artikel uiteen waarom dit nodig is en benoemen een aantal onderwerpen waarover in een agile context afspraken kunnen worden gemaakt.

Wilt u meer lezen, bijvoorbeeld over de do’s en dont’s van contractmanagement? Wij stellen deel 7 van de artikelenreeks ‘Samenwerking tussen IT-Beheerdomeinen’ graag aan u ter beschikking.

Bron: IT-Infra, nr. 9, september 2015

Vragen, opmerkingen? Graag naar Frances.van.Haagen@axisinto.nl