"Deze opleiding is een van mijn beste interventies in de afgelopen jaren"

Ran: De oplossing laten bedenken door je team
Ran van den Boom - Programmamanager CBS

Ran van den Boom heeft de training Managen met Leiderschap – 1 gevolgd.

“Het Common Sense Management Framework biedt mij brillen om naar de werkelijkheid te kijken. Zijn er inconsistenties? En vervolgens: hoe maak ik die bespreekbaar en hoe zorg ik dat ieder teamlid zich kan uitspreken?
Het zijn ook brillen om mijn eigen denken, overtuigingen en relatie tot anderen kritisch te onderzoeken. Het leert je nederig te zijn, in zekere zin naïef, om te observeren en te bevragen voordat je denkt dat je weet hoe het in elkaar steekt.
Elke uitdagende situatie of probleem leent zich voor toepassing. Daarmee is het een manier van denken en doen die direct tot resultaat leidt: een inzicht of interventie, waarmee je je team verder helpt. En soms helpt het anderen buiten je team.

De wereld is beter te doorgronden
Een belangrijke voorwaarde is dat de situatie het mogelijk maakt om “het probleem te ontwikkelen”, of zoals ik het zou omschrijven: “de oplossing te laten ontdekken door je team”, in plaats van het als manager op te lossen of te forceren. Dat vergt soms geduld, rust in je hoofd en het vinden van de juiste woorden. Dat is niet iedereen op elk moment van de dag gegeven – en mij ook niet.
Nog een kanttekening: ik zie door de brillen van Common Sense vaker wat ik niet goed doe, en ik zie meer inconsistenties in mijn team en in mijn omgeving. Dat maakt de wereld iets minder mooi, maar wel beter te doorgronden.

Desondanks: de training Managen met Leiderschap heeft mij ontzettend waardevolle inzichten geleverd. De keuze voor deze opleiding is één van de beste interventies die ik de afgelopen jaren gedaan heb.”

Ran van den Boom

Programmamanager CBS

 

Gerelateerde trainingen

Managen met Leiderschap

Training Menselijk Managen

Krachtige en levendige teams en organisaties ontwikkelen. Voor en van mensen. Dat is de missie van Axis into Management. De mens en zijn natuurlijke vermogen tot samenwerken en de drie psychologische basisbehoeftes (competentie, verbinding en…
Eerstvolgende training
7 mrt 24
Training Menselijk Managen -
 
 
 
* verplicht