Danielle rondde begin 2020 haar training Managen met Leiderschap af bij Axis into Management. “Zo veel geleerd en in de praktijk gebracht, dat is onvoorstelbaar. Ik voel me steviger in mijn positie staan en werk beter met mijn team samen”.

Danielle opent: “Het Common Sense Management Framework waarop deze training is gebouwd duidt voor mij precies de lading:

  • je gebruikt je praktische verstand- wat we allemaal wel eens vergeten-,
  • het creëren van gemeenschappelijk begrip is een belangrijk fundament in het goed functioneren van teams
  • het geeft een heldere structuur aan je management rol en -taken.”

Danielle, directeur van een overheidsdienst, geeft antwoord op 3 vragen die we onze deelnemers vaker stellen aan het einde van hun training.

Wat zijn je belangrijkste inzichten?
Ik zie aan Danielle dat ze het antwoord op deze vraag meteen paraat heeft. “Halverwege de training kreeg ik een gevoel van ontspanning, een soort opluchting. Waarom? Dat ik niet zelf, op elk moment, over alles een mening of idee hoef te hebben. En over alles moet besluiten. Ik ben wel eindverantwoordelijk, dat is niet veranderd, maar op een hele andere manier. Ik ben geen antwoord en besluit apparaat zegt Michael wel eens voor de grap zegt. Ik geef leiding aan communicatie-, overleg- en besluit processen. Ik vat samen en maak keuzes. En dat laatste is steeds minder vaak nodig omdat het team actiever is geworden en zelf, met elkaar, goede keuzes maakt.

Een ander inzicht dat daarmee samenhangt, het klinkt te simpel voor woorden, is dat een goed overleg voorzitten voorbereiding en 100% aandacht van mij als voorzitter vergt.  Ik moet zorgen dat iedereen aan bod komt, dat alles op tafel komt, dat deelnemers zich gehoord voelen en  gehoord zijn. Dat ik tijd neem om het probleem te onderzoeken, dat iedereen aan tafel hetzelfde beeld heeft van het probleem. Dat kost in het begin tijd maar de besluiten die je daarna neemt gaan sneller en werken beter, We zijn allemaal gewend meteen met oplossingen te komen in plaats van de tijd te nemen het probleem met elkaar te onderzoeken.

Ik, de ander, de organisatie. Die triade, een observatiemodel, geeft mij veel inzicht in situaties die stroef lopen maar waar ik niet meteen mijn vinger op kan leggen. Hoe vaak bespreken we nu wat jouw oriëntatie is, die van de ander en die van de organisatie. Past dat nog wel met elkaar? Liggen jouw bedoelingen van jouw baan of carrière nog in lijn met de bedoeling van het team en de organisatie?

Waarom zijn dit belangrijke inzichten voor jou?
Omdat het zo natuurlijk aanvoelt om op deze manier te managen. Het past bij me, het legt de basis voor een actief, blij en wendbaar team.
Wat ik hier ook leerde: oprecht zijn. Als ik alles op tafel wil hebben van anderen, moet ik zelf ook oprecht en open zijn. Het antwoord geven op deze vraag voelde namelijk wat kwetsbaar: deze inzichten zijn zo logisch maar ik was het vergeten. Om een of andere reden was ik afgedreven van mijn primaire taak als manager: mijn team optimaliseren.

Het inzicht dat ontstaat als ik de situatie bekijk langs het model ‘ik, de ander en de organisatie’ maakt dat ik makkelijker moeilijke gesprekken aan kan gaan. Je ontkoppelt namelijk hier de mens en zijn rol en het gesprek wordt er oordeelsvrijer van. Iemand mag van een verandering balen als dat ‘zijn bedoeling’ beïnvloedt. Wat betekent En mijn medewerkers dat ook accepteerden.

Wat heb je met die inzichten gedaan?
Gewoon toepassen. Want dat is het mooie aan deze training: er is veel tijd om onze eigen casuïstiek met elkaar bespreken. En als je niet gaat doen in de praktijk sta je op volgende training een beetje aan de zijlijn. Zonde van je tijd.
Als ik het in één zin moet zeggen: ik geef met een andere energie leiding. Mijn mensen voelen zich meer gezien en gehoord. Dat zijn trouwens twee zinnen hahahaha! Ontspan, blijf lachen. Dat doe ik door de training ook meer.

Ook leren hoe je teams optimaal ontwikkelt en zelf ontspant?
De startdate van onze training managen met leiderschap vind je in onze agenda.
Je kunt je ook eerst oriënteren door een Kennismakingsavond te bezoeken- data ook in de agenda te vinden- of een gesprek met een van de trainers aan te gaan. De gegevens van Jasper Doornbos en Michael Bres  vind je onder de linkjes.

We hebben een intensief teamontwikkelingstraject doorlopen met behulp van de Common Sense theorie van Axis into Management.  Werner Vaarwerk wist in ons multidisciplinaire team een geheel open sfeer te creëren, waardoor er gestructureerd naar resultaten toe gewerkt kon worden. Bovendien legde hij door het stellen van de juiste vragen, vaak snel de organisatorische knelpunten bloot.

“Ik heb Werner Vaarwerk bij zijn opdracht voor Royal FloraHolland leren kennen als een sterke collega die oordeelsvrij handelt. Een enorme kracht die ik ben gaan zien als een cruciale eigenschap voor een organisatieontwikkelaar. Werner combineert namelijk een organische manier van werken met tegelijkertijd een duidelijke filosofie en structuur. Jijzelf en je collega’s worden hierdoor daadwerkelijk eigenaar van het process en het beoogde resultaat. De winst? Een ongekende mate van veiligheid en vertrouwen als fundament voor duurzame verandering.

Wat opvalt is dat Werner in staat is hele complexe (organisatorische) materie transparant te maken. Het inzicht dat daaruit ontstaat is cruciaal voor wat je als bedrijf zou willen en moeten veranderen. Hij overziet zowel het geheel (de complexiteit) als de details. Samenvattend, deze samenwerking ga ik me over 60 jaar nog herinneren. De unieke manier van kijken waar Common Sense en Werner voor staan zorgde voor een game-changing moment in mijn leven.”

“Axis into Management is zeer goed in het analyseren en in ontwikkeling brengen van hardnekkige organisatie uitdagingen. Zowel in het geval van verstoorde samenwerking (binnen teams of tussen ketenpartners), als in situaties waarbij het een organisatie niet lukt om aan de verwachtingen van (externe) stakeholders te voldoen.

De focus op gezamenlijk begrip, onderling vertrouwen en de gehanteerde methode gericht op het optimaliseren van primair proces, organisatie inrichting en management methode blijkt zeer waardevol en levert snel resultaat op. Enerzijds de output en anderzijds de bevlogenheid van de betrokken medewerkers en stakeholders.

Extra bonus vind ik van Axis into Management dat ik veel heb opgestoken over managen, team ontwikkeling en complexe materie doorgronden. Deze organisatieontwikkelaars hebben mij in staat gesteld om aspecten van hun aanpak zelfstandig in de praktijk toe te passen, en daar pluk ik blijvend de vruchten van!”

“Mijn ontmoeting met het leiderschap van Axis into Management is een keerpunt in mijn leven. Als deelnemer van de training Managen met Leiderschap, heb ik van de trainer een andere manier van kijken, denken en doen geleerd. Een radicaal andere manier om aan problemen te werken. Deze ontwikkeling heeft zich niet beperkt tot enkel waardevolle inzichten tijdens de training. Iets dat ik wel vaker heb ervaren.

Bij Axis into Management hebben de waardevolle inzichten zich met de hulp van trainer en de deelnemers ontwikkeld tot een blijvend andere manier van handelen in de dagelijkse praktijk. Dit komt ook omdat de taal en stijl van training naadloos aansluiten op ‘mijn ik’. Een gevoel van thuis komen.
De trainer is bevlogen in zijn streven naar betere organisaties. Niet alleen tijdens de training, maar ook daarna staat hij voor je klaar. In dit fanatisme blijft hij met open vizier en open handen naar je vraagstukken kijken. Doortastend, soms confronterend en streng. Maar altijd met humor voor de nodige ontspanning.
Vanuit zijn overtuiging dat Common Sense een bijzonder effectieve methode is om complexe vraagstukken te lijf te gaan en betere organisaties te creëren voor iedereen, gunt hij jou eenzelfde leerervaring. In je eigen tempo en op je eigen manier. Of, zoals de trainer zelf zou zeggen: rustig aan.”

Ran van den Boom heeft de training Managen met Leiderschap – 1 gevolgd.

“Het Common Sense Management Framework biedt mij brillen om naar de werkelijkheid te kijken. Zijn er inconsistenties? En vervolgens: hoe maak ik die bespreekbaar en hoe zorg ik dat ieder teamlid zich kan uitspreken?
Het zijn ook brillen om mijn eigen denken, overtuigingen en relatie tot anderen kritisch te onderzoeken. Het leert je nederig te zijn, in zekere zin naïef, om te observeren en te bevragen voordat je denkt dat je weet hoe het in elkaar steekt.
Elke uitdagende situatie of probleem leent zich voor toepassing. Daarmee is het een manier van denken en doen die direct tot resultaat leidt: een inzicht of interventie, waarmee je je team verder helpt. En soms helpt het anderen buiten je team.

De wereld is beter te doorgronden
Een belangrijke voorwaarde is dat de situatie het mogelijk maakt om “het probleem te ontwikkelen”, of zoals ik het zou omschrijven: “de oplossing te laten ontdekken door je team”, in plaats van het als manager op te lossen of te forceren. Dat vergt soms geduld, rust in je hoofd en het vinden van de juiste woorden. Dat is niet iedereen op elk moment van de dag gegeven – en mij ook niet.
Nog een kanttekening: ik zie door de brillen van Common Sense vaker wat ik niet goed doe, en ik zie meer inconsistenties in mijn team en in mijn omgeving. Dat maakt de wereld iets minder mooi, maar wel beter te doorgronden.

Desondanks: de training Managen met Leiderschap heeft mij ontzettend waardevolle inzichten geleverd. De keuze voor deze opleiding is één van de beste interventies die ik de afgelopen jaren gedaan heb.”

Ran van den Boom

Programmamanager CBS

 
* verplicht