We hebben een intensief teamontwikkelingstraject doorlopen met behulp van de Common Sense theorie van Axis into Management.  Werner Vaarwerk wist in ons multidisciplinaire team een geheel open sfeer te creëren, waardoor er gestructureerd naar resultaten toe gewerkt kon worden. Bovendien legde hij door het stellen van de juiste vragen, vaak snel de organisatorische knelpunten bloot.

Ik heb Werner Vaarwerk bij Royal FloraHolland leren kennen als een sterke collega die oordeelsvrij handelt. Een enorme kracht die ik ben gaan zien als een cruciale eigenschap voor een organisatieontwikkelaar. Werner combineert namelijk een organische manier van werken met tegelijkertijd een duidelijke filosofie en structuur. Jijzelf en je collega’s worden hierdoor daadwerkelijk eigenaar van het process en het beoogde resultaat. De winst? Een ongekende mate van veiligheid en vertrouwen als fundament voor duurzame verandering.

Wat opvalt is dat Werner in staat is hele complexe (organisatorische) materie transparant te maken. Het inzicht dat daaruit ontstaat is cruciaal voor wat je als bedrijf zou willen en moeten veranderen. Hij overziet zowel het geheel (de complexiteit) als de details. Samenvattend, deze samenwerking ga ik me over 60 jaar nog herinneren. De unieke manier van kijken waar Common Sense en Werner voor staan zorgde voor een game-changing moment in mijn leven.

Axis into Management is zeer goed in het analyseren en in ontwikkeling brengen van hardnekkige organisatie uitdagingen. Zowel in het geval van verstoorde samenwerking (binnen teams of tussen ketenpartners), als in situaties waarbij het een organisatie niet lukt om aan de verwachtingen van (externe) stakeholders te voldoen.

De focus op gezamenlijk begrip, onderling vertrouwen en de gehanteerde methode gericht op het optimaliseren van primair proces, organisatie inrichting en management methode blijkt zeer waardevol en levert snel resultaat op. Enerzijds de output en anderzijds de bevlogenheid van de betrokken medewerkers en stakeholders.

Extra bonus vind ik van Axis into Management dat ik veel heb opgestoken over managen, team ontwikkeling en complexe materie doorgronden. Deze organisatieontwikkelaars hebben mij in staat gesteld om aspecten van hun aanpak zelfstandig jn de praktijk toe te passen, en daar pluk ik blijvend de vruchten van!

“Mijn ontmoeting met Michael Bres is een keerpunt in mijn leven. Als deelnemer van de training Managen met Leiderschap (common Sense Management Framework) heb ik van Michael een andere manier van kijken, denken en doen geleerd. Een radicaal andere manier om aan problemen te werken. Deze ontwikkeling heeft zich niet beperkt tot enkel waardevolle inzichten tijdens de training. Iets dat ik wel vaker heb ervaren.

Bij Axis into Management hebben de waardevolle inzichten zich met de hulp van Michael kunnen ontwikkelen tot een blijvend andere manier van handelen in de dagelijkse praktijk. Dit komt ook omdat de taal en stijl van Michael naadloos aansluiten op ‘mijn ik’. Een gevoel van thuis komen.
Michael is bevlogen in zijn streven naar betere organisaties. Niet alleen tijdens de cursus, maar ook daarna staat hij voor je klaar. In dit fanatisme blijft hij met open vizier en open handen naar je vraagstukken kijken. Doortastend, soms confronterend en streng. Maar altijd met humor voor de nodige ontspanning.
Vanuit zijn overtuiging dat Common Sense een bijzonder effectieve methode is om complexe vraagstukken te lijf te gaan en betere organisaties te creëren voor iedereen, gunt hij jou eenzelfde leerervaring. In je eigen tempo en op je eigen manier. Of, zoals Michael zou zeggen: rustig aan.”

Ran van den Boom heeft de training Managen met Leiderschap – 1 gevolgd.

“Het Common Sense Management Framework biedt mij brillen om naar de werkelijkheid te kijken. Zijn er inconsistenties? En vervolgens: hoe maak ik die bespreekbaar en hoe zorg ik dat ieder teamlid zich kan uitspreken?
Het zijn ook brillen om mijn eigen denken, overtuigingen en relatie tot anderen kritisch te onderzoeken. Het leert je nederig te zijn, in zekere zin naïef, om te observeren en te bevragen voordat je denkt dat je weet hoe het in elkaar steekt.
Elke uitdagende situatie of probleem leent zich voor toepassing. Daarmee is het een manier van denken en doen die direct tot resultaat leidt: een inzicht of interventie, waarmee je je team verder helpt. En soms helpt het anderen buiten je team.

De wereld is beter te doorgronden
Een belangrijke voorwaarde is dat de situatie het mogelijk maakt om “het probleem te ontwikkelen”, of zoals ik het zou omschrijven: “de oplossing te laten ontdekken door je team”, in plaats van het als manager op te lossen of te forceren. Dat vergt soms geduld, rust in je hoofd en het vinden van de juiste woorden. Dat is niet iedereen op elk moment van de dag gegeven – en mij ook niet.
Nog een kanttekening: ik zie door de brillen van Common Sense vaker wat ik niet goed doe, en ik zie meer inconsistenties in mijn team en in mijn omgeving. Dat maakt de wereld iets minder mooi, maar wel beter te doorgronden.

Desondanks: de training Managen met Leiderschap heeft mij ontzettend waardevolle inzichten geleverd. De keuze voor deze opleiding is één van de beste interventies die ik de afgelopen jaren gedaan heb”.

Ran van den Boom

Programmamanager CBS

 
*verplicht