Bel ons:
030-273-4608

Quis custodiet ipsos custodes?

Quis custodiet ipsos custodes?

Wat zegt u?!

Door: Jasper Doornbos

Wie houdt toezicht op de toezichthouder? Een vrije vertaling van de vraag die de Romeinse satiricus Jovenalis zich bijna 2.000 jaar geleden stelde, toen hij overwoog een van zijn slaven te vragen te controleren of zijn echtgenote wel trouw aan hem was. (Hij bedacht overigens dat het waarschijnlijk de slaaf zelf zou zijn, die als eerste met zijn vrouw het bed in zou duiken).

Vroeg of laat gaat u zich ook de vraag stellen wie er toezicht houdt op de toezichthouder. Het is een vraag die iedere organisatie zich zou moeten stellen die vertrouwt op informatie die wordt aangereikt door medewerkers die verantwoordelijk zijn voor kwaliteitszorg (en dit kunnen dus alle medewerkers van uw organisatie zijn). Daar ligt precies mijn zorg. Want hebt u als manager wel inzicht in de kwaliteit van het voortbrengingsproces van die informatie? De betrouwbaarheid van de informatie die wordt verzameld, geanalyseerd en besproken is hier sterk van afhankelijk. En schat u het werk van de medewerkers die zich hiermee bezighouden wel op waarde? Immers, het is het gemakkelijkste om te besparen op activiteiten die niet onmiddellijk zichtbare toegevoegde waarde leveren, terwijl die juist ellende op langere termijn kunnen voorkomen.

Kijken naar drie dingen

Jarenlange ervaring op dit gebied bij diverse organisaties heeft me geleerd dat er drie niveaus van belang zijn om in ogenschouw te nemen. In de eerste plaats het niveau van de uitvoering van kwaliteitszorg gerelateerde activiteiten. Hoe professioneel worden deze uitgevoerd? Bijvoorbeeld: in hoeverre zijn adviezen over verbetermogelijkheden objectief te herleiden naar conclusies, bevindingen en observaties? Het tweede niveau betreft het robuust zijn van deze activiteiten. Als het nu heel druk is of er een zeer korte levertijd wordt geëist, wordt de informatie dan nog even zorgvuldig verzameld, geanalyseerd en besproken? Of worden er shortcuts genomen om maar iets te leveren? Het derde niveau, ten slotte, betreft het leervermogen van de organisatie. Leiden ervaringen die worden opgedaan in de organisatie tot verbeteringen of wordt dezelfde fout keer op keer gemaakt? Argyris (1995) noemde dit ‘double loop learning’.

 

QA-vermogen: een strategische kracht

De mate waarin uw kwaliteitszorg het mogelijk maakt om tijdig objectief inzicht te verschaffen in de kwaliteit van producten, processen en samenwerking, ook onder moeilijke omstandigheden, noem ik uw QA-vermogen. In plaats van hierop te besparen, raad ik u aan deze systematisch te versterken. Immers, tijdige en betrouwbare informatie stelt u in staat voortdurend te verbeteren en te anticiperen op ontwikkelingen bij uw afnemers. Daarmee is QA een strategisch vermogen.

Meer weten? Neem contact op met Jasper Doornbos van Axis into Management via jasper.doornbos@axisinto.nl