Leiderschap in tijden van crisis

In tijden van crisis neemt de roep om sterk leiderschap toe. Verschillende figuren werpen zich op en suggereren die sterke leider te zijn. Vanuit deze hoedanigheid presenteren zij oplossingen voor de huidige problemen. Denk aan uitspraken als “de grenzen moeten… Lees verder

Zes common sense tips voor het omgaan met werkdruk in uw team

Werkdruk leidt tot stress en gezondheidsproblemen. Ook de werkkwaliteit lijdt eronder: meer fouten, gemiste planningen, de uitval van waardevolle medewerkers. Werkdruk ontstaat als medewerkers niet binnen de beschikbare tijd kunnen voldoen aan de gestelde kwalitatieve of kwalitatieve eisen. Maar ook… Lees verder

IT Demand Management ofwel goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap begint met een onderbouwd besluit om bepaalde IT-zaken niet (meer) zelf te doen. Maar heeft uw bedrijf wel een strategie, of minstens een beleid, voor het inschakelen van leveranciers? Wat is de scope van de dienstverlening die u… Lees verder

De ontwikkelingsgeschiedenis van samenwerken

Als organisatieadviseur en managementfilosoof heb ik intensief bestudeerd en onderzocht wat de ontwikkelingsgeschiedenis van samenwerken is. Immers als je deze geschiedenis bestudeert, kun je eventuele fouten en inconsistenties ontdekken. Zo kan ik bedrijven en organisaties verantwoord adviseren. Lees verder

Verbeter de communicatie in uw team

In een eerdere nieuwsbrief hebt u kunnen lezen hoe u samen problemen aan kunt pakken en dat u van mensen in een team mag verwachten dat ze zich vrij en professioneel uitspreken over… Lees verder

De werking van afspraken systemen in organisaties

Bij de maandelijkse bespreking met het verkoopteam komt de salesmanager met een schokkend feit. In plaats van de geplande duizend sjoelbakken zijn er slechts honderd verkocht. Met name bij Ad en Kees, twee vertegenwoordigers, is de verkoop ingestort. Lees verder

Projectmanagement en scrum

In deze nieuwsbrief kijken we opnieuw naar een succesfactor bij de inzet van SCRUM, een raamwerk voor agile management van softwareontwikkeling. Dit keer nemen we projectmanagement in relatie tot SCRUM onder de loep. En we leggen de link met Prince2… Lees verder

Another essay on work

Deze column is een vervolg op de column over hoe afsprakensystemen in organisaties werken. Daarin kunt u lezen dat we tot verrassende inzichten komen als we ook een organisatie bezien als een samenhang van zich ontwikkelende afsprakensystemen. Nu bekijken we… Lees verder

SCRUM in de praktijk

In de vorige nieuwsbrief hebben we u uit de doeken gedaan dat er hoge verwachtingen zijn van SCRUM, een raamwerk voor agile management (‘flexibel beheren’) van softwareontwikkeling. Als vervolg in onze serie artikelen over succesfactoren bij SCRUM-implementaties kijken we nu… Lees verder

SCRUM en Common Sense Management

Een dynamische combinatie!SCRUM is een flexibele en dynamische aanpak voor de ontwikkeling van software, die in Nederland sterk in opkomst is. In de praktijk leidt de inzet van deze op zich effectieve aanpak echter niet altijd tot de gewenste resultaten. Lees verder