Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

Hoe voorkomt u dat de bedrijfsintegratie na een fusie of overname fout gaat? In dit tweede deel van een serie van vijf artikelen schetsen we hoe onze Common Sense Manager een complex integratietraject in de praktijk aanpakt en wat de… Lees verder

Kwaliteit met plezier verbeteren

Bij het realiseren van kwaliteitsverbetering, productiviteitsverhoging of kostenreductie wordt gebruikgemaakt van allerlei modellen, standaarden en software-tools. Maar de investeringen leveren lang niet altijd de gewenste resultaten op. Hoe kunt u deze verbeteringen wel realiseren? Een analyse van de problematiek en… Lees verder

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

Er loopt na een fusie of overname nogal eens wat fout bij de bedrijfsintegratie. Daarmee gaat veel kapitaal verloren. Het probleem? Het ontbreken van een methode voor het systematisch en succesvol ontwikkelen van de nieuwe samenwerking. Common Sense Management laat… Lees verder

Nieuw of oud management?

Verschillende managers vinden dat het organiseren van samenwerking op basis van structuur en hiërarchie een achterhaalde managementaanpak is. Het zou ‘oud management’ zijn, gebaseerd op gedateerde managementmodellen en -principes. We zouden behoefte hebben aan een andere aanpak, aan ‘nieuw management’. Lees verder

Zes common sense tips voor het omgaan met werkdruk in uw team

Werkdruk leidt tot stress en gezondheidsproblemen. Ook de werkkwaliteit lijdt eronder: meer fouten, gemiste planningen, de uitval van waardevolle medewerkers. Werkdruk ontstaat als medewerkers niet binnen de beschikbare tijd kunnen voldoen aan de gestelde kwalitatieve of kwalitatieve eisen. Maar ook… Lees verder

Leiderschap in tijden van crisis

In tijden van crisis neemt de roep om sterk leiderschap toe. Verschillende figuren werpen zich op en suggereren die sterke leider te zijn. Vanuit deze hoedanigheid presenteren zij oplossingen voor de huidige problemen. Denk aan uitspraken als “de grenzen moeten… Lees verder

De ontwikkelingsgeschiedenis van samenwerken

Als organisatieadviseur en managementfilosoof heb ik intensief bestudeerd en onderzocht wat de ontwikkelingsgeschiedenis van samenwerken is. Immers als je deze geschiedenis bestudeert, kun je eventuele fouten en inconsistenties ontdekken. Zo kan ik bedrijven en organisaties verantwoord adviseren. Lees verder

IT Demand Management ofwel goed opdrachtgeverschap

Goed opdrachtgeverschap begint met een onderbouwd besluit om bepaalde IT-zaken niet (meer) zelf te doen. Maar heeft uw bedrijf wel een strategie, of minstens een beleid, voor het inschakelen van leveranciers? Wat is de scope van de dienstverlening die u… Lees verder