De werking van afspraken systemen in organisaties

Bij de maandelijkse bespreking met het verkoopteam komt de salesmanager met een schokkend feit. In plaats van de geplande duizend sjoelbakken zijn er slechts honderd verkocht. Met name bij Ad en Kees, twee vertegenwoordigers, is de verkoop ingestort. Lees verder

SCRUM in de praktijk

In de vorige nieuwsbrief hebben we u uit de doeken gedaan dat er hoge verwachtingen zijn van SCRUM, een raamwerk voor agile management (‘flexibel beheren’) van softwareontwikkeling. Als vervolg in onze serie artikelen over succesfactoren bij SCRUM-implementaties kijken we nu… Lees verder

Another essay on work

Deze column is een vervolg op de column over hoe afsprakensystemen in organisaties werken. Daarin kunt u lezen dat we tot verrassende inzichten komen als we ook een organisatie bezien als een samenhang van zich ontwikkelende afsprakensystemen. Nu bekijken we… Lees verder

SCRUM en Common Sense Management

Een dynamische combinatie!SCRUM is een flexibele en dynamische aanpak voor de ontwikkeling van software, die in Nederland sterk in opkomst is. In de praktijk leidt de inzet van deze op zich effectieve aanpak echter niet altijd tot de gewenste resultaten. Lees verder

An essay on work

Hoe afsprakensystemen in organisaties werkenIn mijn vorige column heb ik gesproken over samenhangende, zich ontwikkelende afsprakensystemen in huis, stad, provincie, land, Europa en de Verenigde Naties. Maar er zijn veel meer afsprakensystemen die zich zowel afzonderlijk als in samenhang met… Lees verder

Europa

Ik woon met mijn familie in een huis. In ons huis gelden afspraken die ooit door mijn ouders zijn ingesteld. Mijn ouders hebben deze afspraken geleerd van hun eigen ouders. Zo hebben deze afsprakensystemen een duizenden jaren oude geschiedenis. Een… Lees verder

Het management is dood, lang leve de manager!

De Occupy-beweging maakt één ding zeer duidelijk: er leeft onder de bevolking een groeiende weerstand tegen management dat zichzelf ten koste van anderen verrijkt, dat manipuleert, bedriegt en onderdrukt. Deze Angelsaksische vorm van leidinggeven, gebaseerd op opgelegde doelstellingen, is volgens… Lees verder

Zes Common Sense tips om samen problemen aan te pakken

Van mensen in een team mag worden verwacht dat ze zich vrij en professioneel uitspreken. Vaak is het echter juist behoedzaamheid die hoogtij viert in vergaderkamers. Onderlinge problemen worden niet benoemd en confrontaties vermeden. Dit is voor geen enkele organisatie,… Lees verder

Zes tips voor optimaal klantmanagement

Als (ICT-)dienstverlener is de samenwerking tussen accountmanager, projectmanager en contractmanager cruciaal voor u. Als u tenminste uw klanten optimaal wilt bedienen. Vaak blijkt de rol van contractmanager echter niet (goed) ingevuld. De klant weet niet waar hij met zijn vragen… Lees verder

Over ego’s gesproken

In hoeverre mag u als baas ingrijpen in het leefgedrag van uw werknemers? In het artikel ‘Gewoon lekker jezelf zijn’ uit Elsevier nummer 34 van augustus 2011, schrijft Fleuriette van de Velde dat iedereen het recht heeft te zijn wie… Lees verder