Zes common sense tips voor het ontwikkelen van consensus

Stel, u bent ICT-manager en staat voor de uitdaging om de kosten van het ICT-beheer te verlagen. Na gedegen onderzoek is de conclusie dat outsourcing een aanzienlijke kostenverlaging mogelijk maakt. De betrokken ICT-medewerkers, uzelf, andere managers, eindgebruikers en uw directie… Lees verder

Wat is een organisatie?

Volgens de vroegere organisatiefilosofie is een organisatie een groep samenwerkende mensen met een gemeenschappelijk doel. Deze definitie moet worden herbezien en vervangen. Een organisatie is namelijk te beschouwen als een platform waarmee diverse partijen hun eigen, onderling verschillende bedoelingen kunnen… Lees verder

Met welke aanpak blijft u de concurrentie de baas?

Democratisering van de werkvloer lost organisatieprobleem niet opOnder meer door de oplopende crisis vindt er tussen organisaties een enorme concurrentiestrijd plaats. Voor veel van hen is het een enorme uitdaging om zich staande te houden in deze strijd. Volgens mij… Lees verder

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

Dit is het vijfde en laatste artikel in onze serie over het ontwikkelen van een nieuwe samenwerking bij een van onze opdrachtgevers op basis van Common Sense Management. Het eerste artikel beschreef de context en aanleiding voor de opdracht: de… Lees verder

Zes common sense tips voor het omgaan met lastpakken

Wat doet u als iemand in uw team niet van nature bereid is om (samen) te werken, zich in te zetten voor de organisatie, en ‘lastig’ gedrag vertoont? Uit onderzoek blijkt dat ze overal voorkomen, de kleine dictators, sluipmoordenaars, saboteurs,… Lees verder

Zes common sense tips voor duurzaam organiseren

Organisaties zijn ooit ontstaan om samen dingen te realiseren waar iedereen beter van wordt. Een samenwerkingsprincipe dus, zoals ook belicht in onze tips over het organiseren van samenwerking. Van dat principe staan we anno 2013 ver af. De roep om… Lees verder

Common Sense bij een complexe bedrijfsintegratie

Een succesvolle fusie of overname vergt de ontwikkeling van een nieuwe samenwerking. In een serie van vijf artikelen leest u hoe Common Sense Management helpt dit te realiseren bij een opdrachtgever. Het eerste artikel beschreef de context en aanleiding voor… Lees verder

De crisis en de managementfilosofie

De crisis in Europa en Amerika is de ergste sinds de grote depressie begin vorige eeuw. Ze wordt bestreden met maatregelen afgestemd op de oude economie en haar filosofie. Zo worden de regels voor banken en de financiering van landen,… Lees verder

Zes common sense tips voor het organiseren van samenwerking

Innoveren, continu verbeteren, snel inspelen op veranderende markten: het is allemaal gebaseerd op samenwerking. Hoe beter er dus in uw onderneming wordt samengewerkt, hoe succesvoller u bent. Volgens bekende filosofen ligt samenwerking in onze aard en vormt het een belangrijk… Lees verder

Kwaliteit met plezier verbeteren

Bij het realiseren van kwaliteitsverbetering, productiviteitsverhoging of kostenreductie wordt gebruikgemaakt van allerlei modellen, standaarden en software-tools. Maar de investeringen leveren lang niet altijd de gewenste resultaten op. Hoe kunt u deze verbeteringen wel realiseren? Een analyse van de problematiek en… Lees verder