Leadership in an agile environment

To deploy the manifesto for agile software development, leaders must apply new and innovative ways of thinking and operating. A different style of leadership is needed, one that promotes cooperation and engages individuals and teams to leverage the full potential… Lees verder

Agile organiseren en innovatief management

Bij Axis into Management merken we dat steeds meer organisaties die agile willen werken, in de praktijk worstelen met een managementerfenis. In deze organisaties wordt op uitvoerend niveau agile gewerkt, maar lukt het niet goed om invulling te geven aan… Lees verder

Samenwerken tussen IT-beheerdomeinen

Het belang van de samenwerking tussen IT-beheerdomeinen: dat is het onderwerp van een artikelenreeks die Frances van Haagen van Axis into Management en haar collega-auteur Machteld Meijer schrijven voor het toonaangevende vakblad IT-Infra. Het eerste artikel belichtte… Lees verder

Kwalitatief en kwantitatief samenwerken

Vroeger werd de thuiszorg gedaan door wijkverpleegsters. Een team van wijkverpleegsters was verantwoordelijk voor de zieken en hulpbehoevenden in hun wijk die voor deze zorg in aanmerking kwamen. Tijdens pauzes zagen ze elkaar in de kantine van het kruisgebouw en… Lees verder

Training Leiderschap in een agile omgeving

Uw team werkt agile. Hoe werkt u als manager? Optimaliseer uw rol!Agile leiderschapAgile werkwijzen zijn niet alleen geschikt om sneller, beter en flexibeler software te ontwikkelen. Ze stellen u bovendien uitstekend in staat om in te spelen op de behoefte… Lees verder

Axis into Management start leergang Agile Leadership

Is de manager inderdaad overbodig geworden zoals velen ons willen laten geloven? Misschien wel in de huidige vorm. Veel organisaties werken meer en meer volgens Agile principes en daarin is geen plaats voor (sturend) management. Wat is het alternatief? Agile… Lees verder

Samenwerken bij wijzigingen op applicaties (1)

Het belang van de samenwerking tussen IT-beheerdomeinen: dat is het onderwerp van een artikelenreeks die Frances van Haagen van Axis into Management en haar collega-auteur Machteld Meijer schreven voor het toonaangevende vakblad IT-infra. Het eerste artikel belichtte het inrichten van… Lees verder

Zes Common Sense tips voor het managen van afspraken

Afspraken maken en nakomen is belangrijk in elke werksituatie. Bijvoorbeeld over werktijden, actiepunten, de omgang met klanten, taakverdeling, procedures en omgangsvormen. Het functioneren van uw organisatie staat of valt ermee. Afspraken nakomen leidt bovendien tot vertrouwen en helpt samen nieuwe… Lees verder

Formaliseren?

Om de controle te verscherpen en de productie en efficiëntie te verhogen, kiezen organisaties steeds vaker voor het formaliseren van de communicatieprocessen. Zo probeert het management meer grip te krijgen. Meetpunten en resultaten worden leidend bij het beoordelen en beïnvloeden… Lees verder

De rol en waarde van management

Managers zijn vaak de eersten om behaalde successen met bijhorende bonussen op te eisen. Gaan er echter dingen mis, wat soms tot grote rampen leidt, dan wordt de oorzaak zelden bij het management gezocht maar eerder bij individuele medewerkers of… Lees verder