Mensen die verbinding hebben zijn gelukkiger en productiever

Blogs
Door Jasper Doornbos
december 4, 2019
 
Managen is een contactsport
Blog van Jasper Doornbos

Sinds mei van dit jaar werk ik bij een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar is het gebruikelijk om op een kistje te klimmen en je voor te stellen. Verplichte onderdelen zijn je naam, wat je gaat doen voor de organisatie, wat je hobby’s zijn en welke sport je beoefent. Ik beoefen geen sport. Ik beweeg zo weinig mogelijk. Hoogst ongebruikelijk dat iemand dat ook echt zegt, maar aan de reacties merkte ik dat anderen met mij sympathiseerden.
Als gevolg van mijn onsportiviteit beschik ik ook niet op overtuigende manier over sportmetaforen. Maar nu wil ik een uitzondering maken: managen is een contactsport. En wie contact heeft is gelukkiger en productiever.

Het zal duidelijk zijn dat ik niet bedoel dat managen zoiets is als rugby (de term ‘Scrum’ komt daar vandaan, heb ik mij laten vertellen), judo of ijshockey. Maar managen gaat om het contact maken met mensen in je team en in je organisatie. De behoefte aan verbinding, écht contact, is een psychologische basisbehoefte. Deze is universeel, dus onafhankelijk van ras, cultuur, geslacht of leeftijd.
Er is ook geen substituut voor oprechte belangstelling voor elkaar. Alleen met oprechte belangstelling communiceren we met respect en waardering voor de ander. Dat geeft ons het gevoel hebben dat we erbij horen, dat we ertoe doen. Het aangaan van verbinding maakt ons minder eenzaam. En dat blijkt ook nog erg productieve gevolgen te hebben. Wie zich onderdeel van een geheel voelt wil daar ook aan bijdragen.

Scherpe neus
Het leggen van contact vergt een belangrijke kwaliteit van jou als manager. Je moet je als manager kunnen verplaatsen in je medewerker. Niet omdat dit een strategisch voordeel oplevert, maar omdat je oprecht geïnteresseerd bent. De kwaliteit van de verbinding – of de relatie zo je wilt – wordt bepaald door de wijze waarop deze wordt ervaren door de medewerker. En zij hebben een neus voor geveinsde of instrumentele belangstelling, net als jij! Krijgen zij lucht van onechtheid, dan heeft dit desastreuze gevolgen voor de relatie. Immers, vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

Machtsverschil obstakel
Je staat als manager eigenlijk vanaf het begin met 1 – 0 achter. De oorzaak ligt in de aard van de relatie medewerker – manager. Er is sprake van een in de organisatiestructuur vastgelegd verschil in macht. Je hebt als manager bijvoorbeeld de macht om beoordelingen te geven. Hoewel willekeur zo veel mogelijk wordt vermeden door er een zorgvuldig proces vooraf af te spreken en te volgen, blijft een beoordeling subjectief. Je zult daarom altijd met enige achterdocht worden bekeken. Niet direct een goede basis voor een relatie.

Jouw bedoeling, mijn bedoeling
Een relatie werkt natuurlijk twee kanten op. Jij kunt als manager oprechte belangstelling hebben voor je medewerkers, maar hebben zij wel oprechte belangstelling voor jou? Medewerkers beschikken namelijk over de mogelijkheid om jouw macht te mobiliseren ten behoeve van hun eigen doelstellingen. De managers staan er bekend om, terecht of niet, dat ze een dubbele agenda hebben. Een agenda om politiek te bedrijven, hun volgende positie veilig te stellen. Maar vergis je niet: iedereen heeft bedoelingen. En daar is niks mis mee. Het is er nu eenmaal, ontkennen helpt niet.

Alles op tafel
Een relatie bouw je en versterk je door oprecht te zijn. Het mag er allemaal zijn. Leg het maar op tafel. Niets is te gek. Jij kunt als manager het ijs breken, door openharig te zijn, zelf je kaarten op tafel te leggen. Je medewerkers zullen niet verrast zijn over de kaarten die ze zien. Ga er maar van uit dat iedereen alles weet. De tamtam werkt prima. Wat hen wél zal verrassen is dát je ze op tafel legt. Dat is een ijzersterke openingszet, die jij kunt doen. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat als beide partijen oprechte belangstelling voor elkaar tonen en alles bespreekbaar maken, de relatie onverwoestbaar is. Dan kun je op elkaar bouwen als het echt spannend wordt. Jij bent aan zet.

Best spannend
In onze trainingen Managen met Leiderschap is het aangaan van het echte gesprek en het oefenen in de praktijk hiermee, een van de meest spannende onderdelen. We leren je niet om een lekke zeef te zijn, we geven je structuur en een methodiek hoe je altijd het echte gesprek kan voeren. En dat levert heel veel op. Ontspannen managers bijvoorbeeld. En actieve teams.

In onze gratis avondbijeenkomsten leggen we uit hoe deze training is opgebouwd, wat onze visie is op leiderschap en management. Common Sense is onze methodiek. Want alles begint met gemeenschappelijk begrip. En laat daar nou eerst een echte gesprek voor nodig zijn. In onze agenda  kun je zien wanneer we deze bijeenkomsten hebben gepland.

Tot dan!

Jasper

 
 
 

Jasper Doornbos

Organisatieontwikkelaar - trainer- (team)coach en mens- blogkanon
 
* verplicht