Bel ons:
030-273-4608

Een hemelse ervaring!

Een hemelse ervaring!

Bijeenkomst van CSDP-alumni

Afgelopen 27 oktober vormde Museum en Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht het sfeervolle decor van de eerste bijeenkomst voor oud-cursisten van de training Common Sense Development Program (CSDP) van Axis into Management. De bijeenkomst was georganiseerd op initiatief van een aantal deelnemers aan de meest recente trainingseditie (Henri Peters, Marcel van Ekeren, Ine Klosters, Bas de Witte en Arnold Schaafsma). Ruim dertig CSDP-alumni kwamen in een informele en open sfeer bij elkaar om een ‘hemelse’ ervaring te delen! 

Nog beter managen

In de loop der jaren hebben ruim honderd managers uit allerlei sectoren van het bedrijfsleven en de overheid de CSDP-training gevolgd. Ieder van deze managers wilde een nóg betere manager worden, blijere medewerkers zien en optimaal bijdragen aan de resultaten van de organisatie.

Positief alternatief

De introductie werd verzorgd door Henri Peters, een van de initiatiefnemers van de alumnibijeenkomst en een warm pleitbezorger voor het CSDP. Jan Pompe, de grondlegger van het CSDP, vertelde daarna iets over de ontwikkelingsgeschiedenis van het CSDP. Naast zorgen over onze gepolariseerde samenleving benoemde Jan het positieve alternatief dat CSDP heet: een constructieve managementaanpak, die ervoor zorgt dat mensen in organisaties autonoom, in vrijheid en met wederzijdse instemming met elkaar kunnen samenwerken.

Blik op het heelal

Met veel kennis van zaken en de nodige humor werden de aanwezigen vervolgens meegenomen in de wondere wereld van het heelal. Een college sterrenkunde in de sfeervolle, in authentieke stijl gerestaureerde collegezaal van Sonnenborgh zorgde voor een degelijk theoretisch fundament – voor de CSDP-alumni geen onbekend fenomeen. Daarna kon tijdens een rondleiding door het museum ieder van de aanwezigen de hemel bekijken door een van de telescopen van de sterrenwacht en de rest van het gebouw bewonderen.

Oude wijn in nieuwe zakken?

Na een lichte maaltijd was het tijd voor de actieve parallelsessies. Kant, Rousseau en Descartes, CSDP’ers van het eerste uur, werden aan de tand gevoeld over de agile toekomst van het CSDP. Oude wijn in nieuwe zakken? Wellicht, maar daarom niet minder bruikbaar in de agile omgevingen waar vrijwel iedere manager al mee te maken heeft of nog mee te maken gaat krijgen in of rondom de eigen organisatie.

 

Succes- en faalverhalen

Ook praktijkervaringen met het CSDP werden gedeeld, niet alleen aan de hand van ‘success stories’, maar ook in de vorm van uitdagingen en ‘faalververhalen’. Een rode draad bij de uitdagingen was: welke handvatten biedt het CSDP de Common Sense Manager om te functioneren in een omgeving die (nog) niet Common Sense is? Breed werd onderkend dat het belangrijk is om de formele organisatiestructuur in te zetten als platform voor gemeenschappelijk begrip. Daarbij kunnen bondgenoten (‘allies’) binnen (en buiten!) de organisatie helpen, bijvoorbeeld door concrete problemen mede te (h)erkennen.

Bedankt!

De bijeenkomst ademde een sfeer van geestverwantschap tussen ‘ambassadeurs’ van het CSDP. Een open en kwetsbare opstelling bij alle aanwezigen bood ruimte voor constructieve en inspirerende discussies.

Wij van Axis bedanken alle aanwezigen voor hun positieve inbreng en de organisatoren voor hun initiatief en inzet om de bijeenkomst tot een succes te maken!