Roel: Ik slaap veel beter sinds ik deze Leiderschapstraining volg

Verhalen van deelnemers
Door Katja Bouwmeester
augustus 12, 2019
 
Deelnemer Leiderschapstraining: Hoe laat je je team de oplossingen geven?

Roel (38) werkt bij CBS als Regisseur Agile Transitie. Een mooi  resultaat van de Leiderschapstraining van Axis into Management is dat hij zich meer ontspant en zelden nog wakker ligt van zijn werk. Omdat hij zich realiseerde dat managen niet een kwestie is van altijd zelf het antwoord geven maar de kennis en kunde aanboren van de mensen in zijn team. Want het antwoord is er vaak al. Hoe haal jij dat als manager naar boven?

Roel vertelt: “Ik dacht dat ik in het leidinggeven van veranderopdrachten alles zelf moest oplossen. Natuurlijk heb ik eindverantwoordelijkheden maar in de leiderschapstraining heb ik geleerd dat mijn primaire taak het organiseren van de samenwerking is. Dat is een mond vol maar in andere woorden: hoe begeleid ik het team zo dat al hun kennis en kunde, hun vaardigheden optimaal worden benut? Hoe organiseer ik zo dat er een leerstructuur ontstaat waarin we continu aan het verandervraagstuk kunnen werken en waarin alles op tafel mag komen ook als het spannend wordt. Ik hoef in deze leerstructuur niet het antwoord te geven, ik moet het antwoord laten komen. Dit meer en beter samenwerken maakt ook minder eenzaam.

Minder eenzaam, meer ontspannen
Over het ontspannen zijn en beter slapen: “Door dit interview moest ik nog wat dieper nadenken over wat ik heb geleerd. Ik heb ‘de common sense’ leiderschapsmethodiek al zo in mijn leidinggeven geïntegreerd in het afgelopen jaar dat ik bijna vergeet hoe het daarvoor was. Ik werk bij CBS aan de agile transformatie van de organisatie. Die werkwijze is van nature iteratief maar ik paste dat wat minder toe op mezelf en het leidinggeven. Van Michael (red. de trainer) leerde ik dat je altijd aan het probleem moet werken, het in ontwikkeling brengen. Je bent namelijk nooit klaar. Dat besef geeft mij rust. Bij Axis into Management kreeg ik het inzicht en de tools om continu het overleg te managen waarmee we aan de oplossing werken. Ik vraag me nu een aantal keren per dag af: bewegen we nog steeds in de richting van de bedoeling? Ja? Dan gaat het goed.
Wat wel spannend blijft is leidinggeven aan een goed overlegproces. En een goed overlegproces vergt dat alles op tafel komt, alles bespreekbaar mag zijn. Je kan je voorstellen: dat is soms spannend. Extra spanning ervaar ik nog wel als ik mijn eigen analyses, waarnemingen op tafel leg. Maar dat gaat me steeds beter af”.

Alleen in de praktijk kun je problemen oplossen
Roe gaat verder: “Omdat we bij Axis into Management  ingebrachte casussen stapsgewijs benaderen van algemeen, naar specifiek en concreet, leer je te werken aan de praktijk. Veel veranderingen komen niet van de grond omdat je je als leidinggevende onvoldoende verdiept in de praktijk. Dan sluiten de bedachte oplossingen niet aan op wat er in de praktijk aan de hand is. Het leren meervoudig kijken naar een vraagstuk en niet als oriëntatie hebben dat je de oplossing moet brengen heeft me veel gegeven. Vanuit de praktijk van vandaag de dag werken we nu stapsgewijs aan een probleem. Op deze wijze kan ik ook beter de complexiteit van een probleem omarmen. Samenwerkingsvraagstukken zijn in mijn ervaring per definitie complex. En als je dat goed begeleidt “gebeurt er iets”. En dan zei Michael: “Dat is oké en genoeg, rustig aan”. Ja, dat is toch top?”

Luisteren naar je buikgevoel
“Ik heb al heel wat coaching trajecten doorlopen maar die hadden uiteindelijk niet het effect waar ik op hoopte. Op inhoud en proces leerde ik wel wat maar zo gauw mijn coach vroeg: “en wat voel je erbij” viel ik stil. Ik voelde wel wat misschien maar ik kon er niets mee. Pas in deze training kon ik die vraag plaatsen: ik luister nu naar mijn buik (noem het gevoel) en kan nu op een gestructureerde wijze de dingen bespreekbaar maken die ik waarneem. Omdat ik door de opleiding meer kennis heb van organisatieontwikkeling en managementkunde kan ik mijn buikgevoel beter plaatsen en scherper zien wat er niet logisch is, wat er niet klopt.  Dan stel ik me de vraag: wat is hier aan de hand?

Bijvoorbeeld: het aanspreken van een collega gaat meestal snel over zijn of haar gedrag en dat verzandt nog wel eens. Bij Axis into Management leerde ik om iemand aan te spreken op zijn rol, taak en hoe de collega bijdraagt –  of niet – aan de bedoeling van het team, van de organisatie. In deze structuur wordt het bespreken van wat niet goed lijkt te gaan concreter en daarmee makkelijker. In die structuur gebruik ik mijn ‘gevoel’ als signaal om een gepaste interventie op te starten. En die begint altijd met de vraag:hoe zouden we samen aan het probleem kunnen werken?”

 

 
 
 

Jasper Doornbos

Organisatieontwikkelaar - trainer- (team)coach en mens- blogkanon

Gerelateerde trainingen

Managen met Leiderschap

Training Menselijk Managen

Krachtige en levendige teams en organisaties ontwikkelen. Voor en van mensen. Dat is de missie van Axis into Management. De mens en zijn natuurlijke vermogen tot samenwerken en de drie psychologische basisbehoeftes (competentie, verbinding en…
Eerstvolgende training
7 mrt 24
Training Menselijk Managen -
 
 
 
* verplicht