Bel ons:
030-273-4608

De adoptie van Common Sense Management I

De afgelopen jaren hebben bijna 200 managers deelgenomen aan de training Common Sense Development Program (CSDP). Zij hebben door deze training een andere manier van kijken, denken en doen (aan)geleerd bij het leidinggeven aan leer- en ontwikkelprocessen, sociale interactie en de samenwerking. Met de verkregen inzichten hebben zij in meer of mindere mate hun stijl van leidinggeven ontwikkeld. Onze collega Jasper Doornbos schreef twee artikelen over hoe de adoptie van deze sociale innovatie in de praktijk verloopt.

Adoptie van Common Sense Management als sociale innovatie

Het in de praktijk (aan)leren van een andere manier van kijken, denken en doen bij het leidinggeven aan teams is een sociale innovatie. Het CSDP is een ontwikkelmethode die managers kunnen gebruiken om hun eigen stijl, aanpak en deskundigheid te ontwikkelen. Tegelijkertijd kunnen zij het CSDP inzetten om adoptie van Common Sense Management (CSM) in de praktijk te bevorderen. Bij sociale innovaties verloopt dit over twee assen, te weten diffusie en infusie.

Diffusie van Common Sense Management

Bij diffusie gaat het om de wijze waarop een sociale innovatie door steeds meer leden van de organisatie wordt gebruikt. Als we meer willen leren over de verspreiding van innovaties komen we al snel terecht bij het werk van Rogers (1965). Hij onderkende vijf factoren die van invloed zijn op de adoptie van innovaties. Vertaald naar de adoptie van Common Sense Management zijn deze factoren:

  1. De gepercipieerde kenmerken van CSM
  2. De aard van de besluitvorming over de adoptie van CSM
  3. Inzet van communicatiekanalen voor verspreiding van CSM
  4. De aard van de organisatie en fit met CSM
  5. De mate waarin CSM wordt gepropageerd

 

Diffusie en infusie van CSM met het CSDP

Het CSDP is een ontwikkelmethode en als zodanig gebaseerd op de factoren die bevorderend zijn voor de diffusie of infusie van sociale innovaties. Dat dit in de praktijk desondanks moeizaam kan verlopen komt door de paradigmaverschuiving die erdoor op gang wordt gebracht. Bij de diffusie en infusie van Common Sense Management wordt de samenwerking in een organisatie in toenemende mate gebaseerd op gemeenschappelijk begrip. Niet op de inzet van macht om ‘iets’ voor elkaar te krijgen. Het adopteren van CSM met behulp van het CSDP vraagt dus om lef en doorzettingsvermogen.

Bijvoorbeeld door te blijven experimenteren met nieuwe manieren van leidinggeven die voortkomen uit inzichten die ontstaan door anders te kijken en te denken. In de praktijk wordt geleerd van zaken die goed uitpakken, maar vooral van de zaken die mislukken. Door medewerkers deelgenoot te maken van het experiment oftewel het leertraject van de leidinggevende, groeit de vertrouwensrelatie. Deze manier van werken en experimenteren is waarneembaar (‘observeerbaar’) in de vorm van nieuwe handelingen en andere gesprekken die plaatsvinden. Het CSDP biedt de modellen en tools om dit in de praktijk op een systematische en beheerste manier te doen.

Twee artikelen over adoptie van CSM

Onze collega Jasper Doornbos schreef twee artikelen over de diffusie en infusie van Common Sense Management als sociale innovatie. Lees het eerste artikel, over de vijf factoren die bevorderend zijn voor de diffusie van CSM: Adoptie van Common Sense Management Deel-1.

CSDP leren?

Heeft u interesse in het aanleren van een manier van kijken, denken en doen bij het leidinggeven aan leer- en ontwikkelprocessen, sociale interactie en de samenwerking? Tijdens de training ‘CSDP in 1 Day‘ leert u alles over de ontwikkelmethode die u daarvoor kunt in zetten.

Reacties? Graag! Interesse om het CSDP te gebruiken voor uw eigen ontwikkeling?

Mail: jasper.doornbos@axisinto.nl