Zes common sense tips voor het omgaan met werkdruk in uw team

Werkdruk leidt tot stress en gezondheidsproblemen. Ook de werkkwaliteit lijdt eronder: meer fouten, gemiste planningen, de uitval van waardevolle medewerkers. Werkdruk ontstaat als medewerkers niet binnen de beschikbare tijd kunnen voldoen aan de gestelde kwalitatieve of kwalitatieve eisen. Maar ook… Lees verder

Zes Common Sense tips om samen problemen aan te pakken

Van mensen in een team mag worden verwacht dat ze zich vrij en professioneel uitspreken. Vaak is het echter juist behoedzaamheid die hoogtij viert in vergaderkamers. Onderlinge problemen worden niet benoemd en confrontaties vermeden. Dit is voor geen enkele organisatie,… Lees verder

Zes Common Sense tips om te managen met ego

Managen zonder ego of egovrij leiderschap: kan dat? De literatuur adviseert uw ego achter u te laten als u leiding wilt geven. Anders bent u meer met uzelf bezig dan met het opzetten van een goed team en onvoldoende dienstbaar. Lees verder

Zes Common Sense tips voor het management van projecten

Projectmanagement onderscheidt zich van lijnmanagement door het tijdelijke en eenmalige karakter van het werk en de hoge eisen aan professionele samenwerking. Bij projecten is het ‘onverwachte’ de leidraad en ‘voorspelbaarheid’ maar deels mogelijk. Daardoor is de discrepantie tussen praktijk en… Lees verder

Zes Common Sense tips over mail als managementmiddel

Ontwikkel gemeenschappelijk begrip met een systematisch e-mailregimeManagers gebruiken de mail dagelijks, omdat het een gemakkelijk, snel en direct communicatiemiddel is. Mailen lijkt efficiënt en effectief, maar is dit zelden tot nooit. We verknoeien jaarlijks per persoon gemiddeld 320 uur aan… Lees verder

Zes Common Sense tips over effectief vergaderen

Vergaderen doen we veel, vaak en lang. Niet alleen tijdens officiële sessies, maar ook bij de koffiemachine, in onderonsjes of op een borrel. Waar, wanneer en door wie worden in uw organisatie de echte afspraken gemaakt en beslissingen genomen? Zes… Lees verder

Zes Common Sense tips voor betere teamwerking

Werkt uw team niet lekker samen? Blijven onderwerpen onder tafel en zijn de verhoudingen ondermaats? Met deze handige tips verbetert u de communicatie, verhoogt u de betrokkenheid en verbetert u de besluitvorming binnen de gelederen. Lees verder