Zes Common Sense tips voor directief leiding geven

Stel, uw organisatie zit in een moeilijk parket. Onder druk van de crisis en de veranderende markt is er een reorganisatie doorgevoerd, inclusief een personeelsreductie van 25%. De te voortvarende aanpak heeft meer kwaad dan goed gedaan. Er is verwarring,… Lees verder

Zes Common Sense tips voor communicatie die de samenwerking verbetert

Gemeenschappelijk begrip vereist een gemeenschappelijke taalBij het samenwerken is een gemeenschappelijke taal cruciaal. Denk aan de toren van Babel. De bouwers spraken ineens verschillende talen en konden geen gemeenschappelijk begrip ontwikkelen. De Babylonische spraakverwarring maakte samenwerking onmogelijk en het gezamenlijke… Lees verder

Zes common sense tips voor het ontwikkelen van consensus

Stel, u bent ICT-manager en staat voor de uitdaging om de kosten van het ICT-beheer te verlagen. Na gedegen onderzoek is de conclusie dat outsourcing een aanzienlijke kostenverlaging mogelijk maakt. De betrokken ICT-medewerkers, uzelf, andere managers, eindgebruikers en uw directie… Lees verder

Zes common sense tips voor het omgaan met lastpakken

Wat doet u als iemand in uw team niet van nature bereid is om (samen) te werken, zich in te zetten voor de organisatie, en ‘lastig’ gedrag vertoont? Uit onderzoek blijkt dat ze overal voorkomen, de kleine dictators, sluipmoordenaars, saboteurs,… Lees verder

Zes common sense tips voor duurzaam organiseren

Organisaties zijn ooit ontstaan om samen dingen te realiseren waar iedereen beter van wordt. Een samenwerkingsprincipe dus, zoals ook belicht in onze tips over het organiseren van samenwerking. Van dat principe staan we anno 2013 ver af. De roep om… Lees verder

Zes common sense tips voor het organiseren van samenwerking

Innoveren, continu verbeteren, snel inspelen op veranderende markten: het is allemaal gebaseerd op samenwerking. Hoe beter er dus in uw onderneming wordt samengewerkt, hoe succesvoller u bent. Volgens bekende filosofen ligt samenwerking in onze aard en vormt het een belangrijk… Lees verder