Voer het echte gesprek met je team door samen dit spel te spelen.
Hèt Samenwerkingsspel van Axis into Mangement
speel je juist nú. In tijden waarin het online contact domineert en de waardevolle gesprekken op de gang en bij het koffieapparaat (het informele circuit) worden gemist, is dit praktische, online spel een leuk en effectief middel om als team het èchte gesprek met elkaar te voeren.
Het team reageert samen op prikkelende stellingen waarmee onduidelijkheden, aannames en gedoe op tafel komen te liggen. Maar ook de kwaliteiten van het team meteen zichtbaar worden. Binnen een paar uur kom je veel te weten over elkaar en de werking van je team. Gericht en op een ontspannen manier.

Het online spel is uitermate geschikt om meerdere keren te spelen. De hoeveelheid vragen en diverse samenwerkingsthema’s nodigen elke keer uit tot een goed gesprek over dat wat vaak onder water blijft maar wel de samenwerking beïnvloedt. Zo werk je aan krachtige en levendige teams.

Wat levert het op?

 • Inzicht in hoe de samenwerking in je team werkt
 • Op een ontspannen manier een open en eerlijk gesprek over goed gaat en wat beter kan
 • Meer kennis van elkaars talenten en de benutting ervan
 • Bespreken van onderwerpen die een sterke invloed op de samenwerking hebben maar niet makkelijk op tafel komen (onderstroom)
 • Inzicht in het werkplezier van de teamleden en hoe jullie dat positief kunnen beïnvloeden
 • Praktische verbeteracties die je meteen kan toepassen
 • In het eindgesprek met de spelleider additionele inzichten en advies

Wanneer speel je Hèt Samenwerkingsspel met je team?

Het online spel van Axis into Management kan op elk moment worden gespeeld. Bij de komst van nieuwe teamleden of teams die voor een nieuwe taak staan. Of teams waarvan de energie en resultaten achteruit gaan. Ook teams die al langere tijd effectief met elkaar samenwerken ervaren door Hèt Samenwerkingsspel waar het nog beter kan, en merken dat ze bepaalde aannames doen in de samenwerking omdat ze elkaar goed kennen.

Hoe werkt het?

In een korte intake halen we op wat de vragen of knelpunten van het team zijn. Aan de hand daarvan pakken we een aantal gerelateerde thema’s met prikkelende stellingen uit het spel. We spelen het online maar het kan ook zeker live. Jan-Sake, Agile Master, is inmiddels ook een meester in teams optimaal laten samenwerken. Onder zijn bezielende leiding is de impact van dit spel groot.

Hoe lang duurt het en wat kost het?

 • Intake van 45 minuten
 • Spelduur van 2,5 uur
 • Binnen een week een eindgesprek van 45 minuten
 • € 695,- voor minimaal 4 en maximaal 9 spelers.

Voor wie geschikt?

Hèt Samenwerkingsspel werkt optimaal met maximaal 9 en minimaal 4 mensen. Het maakt niet uit of je in een commerciële organisatie werkt, voor een overheidsinstantie of een vereniging. Een must-do voor iedereen die beseft dat samenwerking een belangrijk onderdeel van succes en werkplezier is.

Wat zeggen de deelnemers?

“Het gaat in het structurele overleg vaak over de inhoud. Maar voor een goede samenwerking is meer nodig. Hoe vaak heb je het met elkaar over de rollen en verantwoordelijkheden in het team, de vrijheid om je te durven uiten, je overleg structuur en of we wel ieders talent optimaal benutten? Hèt Samenwerkingsspel gaf in korte tijd veel èn andere inzichten in de teamdynamiek en onze samenwerking. Het was en leuk om te spelen en tegelijk kwamen serieuze onderwerpen op tafel. Leuke combinatie. We zijn meteen verbeteringen gaan aanbrengen”.

Goed beginnen in het nieuwe jaar?

Met jouw team het nieuwe jaar goed beginnen met een goed gesprek en relevante onderwerpen? Mail  Jan-Sake Kruis  en plan die waardevolle speelsessie in!

Complexe vraagstukken en transities vragen een andere manier van kijken, denken en doen. Een andere mind-set. En die andere manier gaat ons niet makkelijk af. In een  interactief dagdeel ontdek jij welke mind-set jij en jouw organisatie hebben, en weet jij wat je kan doen om diepgaande veranderingen en complexe vraagstukken anders en dus succesvol aan te pakken. 

Psychloog Daniel Kahneman beschrijft het uitstekend in zijn boek Thinking fast and slow: ons primaire (lineaire) denksysteem is intuïtief, snel, automatisch, emotioneel, gebaseerd op eerdere ervaringen en ook.. foutgevoelig.
Dit systeemdenken-1 heeft waarde bij eenvoudige vraagstukken en wanneer er chaos is. Deze snelle manier van denken en handelen is tevens ons ‘voorkeur denken’. We zetten het vaker in dan we zelf beseffen. We zien onszelf graag als rationele wezens maar de werkelijkheid duidt anders.
Het aanzetten van het secundaire denksysteem vereist veel meer tijd en moeite van onze hersenen en gaat dan ook langzamer. In dit systeem-2 analyseren en redeneren we meer op basis van feiten, werken we bewuster en zetten we onze logica meer in. En daar houden we niet van, het kost ons namelijk veel energie.

In een VUCA wereld en bij de ambitie om ingrijpend te veranderen is het echter onmogelijk om alleen ons denksysteem-1 aan te zetten. Je werkt immers aan iets totaal nieuws, iets onbekends, waarin je nihil ervaring hebt en je intuïtie je vaak geen stap verder brengt. Voor complexe vraagstukken is deze wijze van denken lastig maar heel effectief.

Wat levert deze workshop je op?

 • inzicht in jouw voorkeurs denksysteem en de context waarin je werkt
 • kennis van welke denksystemen geschikt zijn voor welke vraagstukken
 • praktische handvatten voor het organiseren van complexe transities
 • je gaat met een andere mindset naar huis

Voor wie?

Managers die innovatietrajecten leiden, teams wendbaarder willen maken, diepgaande veranderingen willen zien slagen. Het terrein van Axis into Management!

Lees ook

Werner Vaarwerk, organisatie ontwikkelaar en trainer van deze intelligente workshop, schreef een mooie blog over anders denken in een VUCA wereld.

Veel bedrijven maken momenteel de transitie door naar een Agile organisatie. We horen regelmatig dat je er niet meer bij hoort als je niet Agile bent en dat bedrijven ten dode zijn opgeschreven als ze niet heel snel mee gaan in deze ontwikkeling. Een andere groep denkt dat het niet zo’n vaart zal lopen en als je maar hard genoeg roept dat je Agile bent, dat dat dan wel voldoende is om er voorlopig van af te zijn. Nog een andere groep managers neemt deze organisatieontwikkeling serieus en zij stellen zichzelf heel goede vragen als: “Is mijn bedrijf nou echt ten dode opgeschreven of is het een hype die wel weer over waait? Wanneer werkt mijn organisatie nu echt Agile? En: Waar sta ik nu eigenlijk in mijn reis naar een Agile organisatie?” Het toegankelijke spel ‘How Agile are you?’ dat collega Jan Sake Kruis een paar jaar geleden met het Agile Consortium ontwikkelde, biedt verbluffende inzichten op deze vragen.

Agile is de populaire Engelse term voor wendbare organisaties en is vooral bekend in de software ontwikkeling. En hoewel het agile gedachtengoed ook is doorgedrongen buiten de IT zoals onderwijs en zorg, zijn de achterliggende principes en de manier van denken onder andere noemers al veel breder bekend. Zo heeft Bob Marshall het in zijn Rightshifting model over ‘Synergistic organisations’ en wordt de term ‘Netwerk regime’ gebruikt door Herman Kuipers et al. in hun boek ‘Het nieuwe Organiseren, alternatieven voor de bureaucratie’.
Het spel ‘How Agile are you?’ is gebaseerd op al deze bronnen en geeft daardoor een zeer breed perspectief op de organisatie. Het spel is door deze brede basis geschikt voor alle soorten organisaties en kan jou helpen bij de vraag hoe ver je moet en wilt gaan binnen jouw eigen context.

Agile: hoe zit jij er eigenlijk in?
Het spel ‘How Agile are you?’ geeft inzicht in de mate van wendbaarheid van een organisatie. Het is echter geen assessment in de traditionele zin van het woord. Bij traditionele assessments wordt aan de hand van zo objectief mogelijke criteria gemeten waar je staat. In dit spel gaat het veel meer om de subjectieve mening van alle deelnemers. Er komt ook op tafel hoe jouw collega’s over Agile denken, hoe belangrijk ze het onderwerp vinden en hoe ze de relatie zien met de uiteindelijke bedoeling waartoe ze samen zijn in het bedrijf. Hierdoor nemen zowel het aantal als de kwaliteit van mogelijke handelingsalternatieven sterk toe. Het is evident dat dit van cruciaal belang is voor het succes van de verandering, die je samen wilt gaan doorvoeren.

Hoe gaat spelen we het spel?
Aan de hand van 42 stellingen wordt door iedere individuele deelnemer op 7 verschillende categorieën een eerste inventarisatie gedaan. Hierna helpt de begeleider- in te huren bij Axis into Management-  de deelnemers om de overeenkomsten en verschillen van opvallende uitkomsten met elkaar te bespreken. We creëren met elkaar een beeld over waar je als team of als organisatie staat en je krijgt inzicht in hoe jouw collega’s erover denken.
Bij Axis into Management noemen we dit het ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip. Pas als dit gemeenschappelijk begrip er in voldoende mate is, als het bekend is bij alle deelnemers, kun je gaan denken aan interventies om te gaan veranderen.

Agile werken en Common Sense Management Framework. Hoe zit dat?
Het Common Sense gedachtengoed van Axis into Management past hier heel goed bij, omdat autonomie, vrijheid van handelen en het maken van afspraken op basis van wederzijdse instemming de basis vormen voor het ontwikkelen van vertrouwen. Waar een wendbare organisatie nog een vaste structuur kent is dat in een hyperflexibel netwerkregime niet meer het geval. Bob Marshall noemt deze meest effectieve vorm van organiseren chaordic, een samentrekking tussen chaos en orde en dat is precies wat het is. Van buiten lijkt het een chaos, maar als je goed kijkt ontdek je de orde waar alles op drijft.

Even praktisch
Wil je dit spel ook een keer spelen met jouw team? Als je midden in een Agile transitie zit of als je van plan bent om hier mee te gaan starten en je wilt ontdekken waar je staat en naar toe wilt, neem dan contact op met Jan-Sake Kruis.
Jan – Sake verzorgt workshops van een paar uur waarin je het spel speelt en inzicht krijgt, tot workshops van een hele dag waarin we samen een aantal interventie opties formuleren en uitwerken en waar je de volgende dag direct mee aan de slag kunt.
Daarom kunnen we hier geen vaste prijs geven voor de begeleiding, dat doen we graag in overleg met jou.

Natuurlijk kun je het spel ook zelf aanschaffen. Voor leden van het Agile Consortium kost het spel € 50,– excl. verzendkosten. Voor niet -leden € 100,– excl. verzendkosten. Het spel komt in jouw bezit door Jan – Sake een mailtje te sturen.
Het is ook mogelijk om door Jan- Sake getraind te worden om het spel zelf veelvuldig te spelen in je organisatie.

Nog meer weten?
In het uitgebreide artikel van onze Agile Master Jan- Sake Kruis vind je nog meer informatie op welke theorie hoe het spel is opgebouwd en wat het teweeg brengt in de praktijk.

Jij en je team werken Agile maar de organisatie nog niet (helemaal). Hoe kan jij je mandaat als Product Owner en Scrum Master versterken en uitbouwen? Leer in onze twee daagse workshop hoe jij optimaal de leiding neemt buiten je team.

Veel organisatie gaan meer Agile werken. Er zijn vele redenen voor het ontwikkelen van een meer wendbare organisatie, maar het beter kunnen inspelen op veranderingen in de vraag wordt het meest genoemd. Toch lukt het menig organisatie helaas maar mondjesmaat om echt Agile te werken. Een belangrijke oorzaak van de belemmeringen ligt in de rol van de Product Owner of Scrum Master jij bent nu weliswaar degene die beslissingen neemt over wat en wanneer iets moet worden gemaakt, maar krijg je wel echt het mandaat dat bij jouw rol hoort? Of voel je je gehinderd door de oude manier van werken? En de stakeholders, als je ze al allemaal in beeld hebt, willen allemaal tegenstrijdige dingen! Met jou in de squeeze! Herken je dit?

Meer ruimte en maximaal draagvlak
We hebben twee soorten workshops ontwikkeld. Een tweedaagse voor Scrum Masters en een twee daagse voor Product Owners. In allebei onderzoeken we samen de belangrijkste belemmeringen die jij ervaart in jouw werk en welke veronderstellingen en werkingen hieraan ten grondslag liggen. We kijken naar de organisatie als een systeem. Als er belemmeringen zijn, gaan we geen mensen de schuld geven, maar zoeken we de oorzaak in de wijze waarop het systeem functioneert. Het is een kunst om belemmeringen goed te observeren, te analyseren en weg te nemen. Zo ervaar jij na deze twee dagen niet alleen meer inzicht in hoe jouw organisatie en de stakeholders functioneren, maar heb je ook geleerd hoe je daar invloed op kan uitoefenen. Je bakent opnieuw je mandaat af.

“Meer perspectief en ruimte in mijn hoofd, eigenlijk een vrijer gevoel”, zo omschrijven deelnemers die jou voorgingen het effect van de workshop.

Is deze training voor jou?
Deze intensieve en waardevolle twee daagse workshop (zonder overnachting) is gemaakt voor jou als Product Owner of Scrum Master, die veelvoorkomende belemmeringen structureel wil oplossen, zodat je je kan richten op het optimaal laten functioneren van je team(s) en het realiseren van klantwaarde.

Voorkennis
Je hebt de basis scrum opleiding succesvol afgerond en je hebt enige tijd ervaring in je rol in een organisatie. En je hebt die belemmeringen aan den lijve hebben ondervonden. Deze praktijkervaringen vormen het uitgangspunt van de training.

Wat levert het jou op?
In deze training leer je op een fundamenteel andere wijze naar jouw organisatie kijken en kun je vanuit deze inzichten belemmeringen blootleggen èn wegnemen. Je vergroot je zelfvertrouwen door je mandaat beter te bepalen en dit te bewaken. En je bevindt je niet langer tussen twee vuren en kunt je energie richten op de klant en het realiseren van klantwaarde. En dat werkt wel zo prettig.

Waarom bij ons?
Bij Axis into Management geven we je niet alleen inzichten en een theoretische onderbouwing, maar leren we je vooral hoe je die inzichten naar jouw praktijk brengt. De trainers hebben veel ervaring in het veld en begrijpen dat er geen one-size-fits-all aanpak bestaat. Jouw aanpak zal gebaseerd zijn op de inzichten die jij hebt opgedaan in de training. Waardoor de training maatwerk wordt. Bij Axis into Management richten we ons op het ontwikkelen van vermogens van medewerkers waardoor resultaten worden gehaald. Dat is anders dan hoe organisaties vaak worden geleid: er alleen wordt gestuurd op resultaten. Wij sluiten met onze ‘common sense’ methodiek dan ook feilloos aan op Agile werken.

Interesse?
Deze twee daagse workshops kosten 995,- euro per workshop en excl BTW. Ze staan niet standaard op onze kalender. Onze trainer en tevens Agile Master Jan Sake Kruis geeft deze succesvolle workshops meestal in-company bij zijn opdrachtgevers. We organiseren ze ook op aanvraag. Bij jou op het werk of in ons pand in Utrecht. Heb je minstens vijf deelnemers? Bel of mail Jan Sake Kruis

 
* verplicht