Een jaar met meer menselijkheid in organisaties. En meer genieten van en met elkaar.

Nieuws
Door Michael Bres
januari 9, 2020
 
Axis into Management wenst je een menselijk 2020

Beste ‘common sense’ vrienden,

Op onze eigen wijze (na de hoos van alle nieuwjaarsgroeten, op de valreep dus) wensen we jullie een prachtig en vooral menselijk en ontspannen 2020. Hoezo menselijk en ontspannen denk je misschien nu? Ik neem je even mee. 

Deze week rondde ik de 27e training ‘Management met Leiderschap (CSDP)’ af. In de evaluatieronde en certificaat uitreiking vallen dan weer mooie en ontroerende woorden. Tussen trainer en deelnemer maar ook tussen de managers onderling.
Ik noteer al jaren deze evaluaties en soms blader ik weer terug om te zien of de deelnemers andere resultaten ervaren dan pakweg vijf jaar geleden. Niet dus. Ook al actualiseren en verfijnen wij telkens de inhoud – met als kern natuurlijk het Common Sense Management Framework- de effecten zijn altijd hetzelfde.

Ik voel me niet meer alleen aan de top, ik heb verbinding met mijn mensen

Deze menselijke manier van leidinggeven- in tegenstelling tot de old fashioned top down aanpak-, brengt zo veel meer resultaat, energie en plezier. Voor iedereen.

Ik observeer en analyseer scherper, het gaat nu ook haast vanzelf. En ik heb tools in handen gekregen om te interveniëren. Dat competente gevoel, die zekerheid maakt me super ontspannen. 

Ik zag zes deelnemers die enorm zijn gegroeid, meer zelfverzekerd zijn en zoals sommigen zeggen: gelukkiger. Wanneer het meer ontspannen gaat en je meer in verbinding bent met elkaar, ontstaat ook meer plezier. En dan rij ik ’s avonds laat, moe na een hele lange werkdag, terug naar Kampen met een enorme ‘smile’ op m’n gezicht.

Als sluitstuk van deze nieuwjaarswens  vertelt collega en Agile Master Jan-Sake prachtig over wat Menselijkheid betekent in ons werk als organisatieontwikkelaar.

Ik wens je namens de collega’s van Axis into Management nogmaals een fantastisch jaar!
En wil jij meer zelfverzekerd en ontspannen managen in 2020? Dan verwijs ik je graag naar onze training Managen met Leiderschap- 1

Michael Bres

Onze kernwaarde Menselijk
“De menselijkheid moet terug in de organisatie. Axis into Management hoort en ziet te veel angstculturen, mentaal gepensioneerde medewerkers en eenzame managers. Als je acht uur of meer per dag aan het werk bent dan wil je het graag naar je zin hebben. Fluitend naar je werk, niet kunnen stoppen, het gevoel dat je bijdraagt en doet waar je goed in bent. Wij verbazen ons over mensen die een jarenlange opleiding gevolgd hebben, juichend thuiskomen als ze in de sollicitatieprocedure als beste uit de bus zijn gekomen, carrière hebben gemaakt om vervolgens jaren later met droge ogen te beweren dat ze alleen maar naar het werk gaan voor het geld. Wat is daar dan gebeurd?
De mens is geen productiemiddel meer.
Wij denken dat het vooral te maken heeft met de gangbare oriëntatie op werk. Ga je puur uit van het organisatiebelang dan is het logisch dat het belang van de medewerkers daar ondergeschikt aan is. In het industriële tijdperk werden de arbeiders vooral gezien als productiemiddelen. Dat we vandaag de dag nog steeds spreken over human resources, is nog een onhebbelijkheid uit die periode. Als we ons wat meer verdiepen in de vraag waarom mensen zich verenigen in organisaties dan is het antwoord eigenlijk wel logisch. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen. Je vult elkaar aan en helpt elkaar. Samen is veiliger, samen sta je sterk. En dat is echt niet iets van de laatste tijd, maar dat is al duizenden jaren zo. Het zit in onze genen, maar we zijn het de laatste tijd wel een beetje kwijtgeraakt. De mens heeft behoefte aan veiligheid, verbinding en de ruimte om te doen waar hij goed in is. Op een manier, zoals hij dat graag wil.

De organisatie is er voor de mensen
Dit zijn universele basisbehoeftes van ieder mens door alle tijden heen.
Bij Axis into Management werken we altijd vanuit menselijkheid. Of het nu gaat om hoe wij ons opstellen bij de klant of hoe we met elkaar omgaan. Altijd houden we voor ogen dat we samen zijn in het bedrijf, omdat we elkaar keihard nodig hebben. Welke rol je ook vervult, als mens zijn we allemaal gelijk. Wat wij in de praktijk doen is de stelling omdraaien: de mensen zijn er niet voor de organisatie, maar de organisatie is er voor de mensen. Voor alle mensen. Dat klinkt heel logisch als daarmee de universele basisbehoeftes van die mensen worden ingevuld. Ons uitgangspunt is om altijd zo sociaal, menselijk mogelijk te handelen en dat lijkt makkelijker dan het is. Dat is niet soft, want we willen altijd alle feiten op tafel. Ook de vervelende, want alleen dan zie je het hele plaatje en wordt het logisch wat er werkelijk mis is en welke stap echt gaat helpen. Dat is common sense. Wij passen het dagelijks toe en we leren het jou in onze trainingen en opdrachten die we met je mogen doen in jouw organisatie. Hoe je weer naar elkaar leert luisteren, hoe je oog kunt hebben voor de mens met wie je werkt, voor elkaars interesses en belangen, hoe je dit koppelt aan de bedoeling van de organisatie en hoe we goede afspraken met elkaar maken. Kortom, hoe we echt samenwerken met elkaar en voor elkaar, want wat is er nou menselijker dan met elkaar samenwerken.”

Onze vier kernwaarden Moedig, Nieuwsgierig, Menselijk en Meesterschap vormen de meetlat waarlangs wij de koersbepaling van onze organisatie richten en ons handelen toetsen. Eigenlijk kun je ze als ons DNA beschouwen.
Jan Sake Kruis vertelt wat de kernwaarde Menselijk betekent voor Axis into Management en hemzelf.

 
 
* verplicht