Bel ons:
030-273-4608

Training Creëren van een veilige werkomgeving

Inschrijven voor: Creëren van een veilige werkomgeving

16 mei
09:30 - 17:00
|
€ 495,00
Excl. BTW
|
Vol
Geen plekken meer beschikbaar

Informatie over de training

Creëren van een veilige werkomgeving

Vertrouwen binnen teams lijkt moeilijk te realiseren

Je communiceert open en frequent binnen je team of afdeling, je vertelt dat je vertrouwen hebt en regelmatig nodig je iedereen uit om zich uit te spreken tijdens bijeenkomsten. En toch ervaart je team geen veilige omgeving, blijkt uit het laatste medewerkersonderzoek. Je ziet dat sommige teamleden in de ‘stand-by’ modus staan, ze elkaar nauwelijks feedback geven of om hulp vragen. Het lijkt wel of je team drukker is met het politieke spel spelen dan met het werken aan resultaten.

In de eendaagse workshop ‘Creëren van een veilige omgeving’ van Axis into Management leer je hoe jij in jouw omgeving kunt werken aan oprecht vertrouwen in je team of organisatieonderdeel. We beloven je dat je met anders kijken naar jouw situatie, denken en doen, een ander, beter en blijvend resultaat ervaart!

Waarom vertrouwen in teams cruciaal is voor optimale prestaties

“Binnen teams wordt alleen gepraat over vertrouwen als het er niet meer is”, volgens S. Covey (2006), en daarmee slaat hij de spijker op de kop. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, kennen we ook allemaal. Een jarenlang onderzoek van het bedrijf Google liet zien dat vertrouwen dé spil is voor optimaal functionerende teams. Zonder vertrouwen zakken prestaties in en komen de noodzakelijke innovatiekracht en creativiteit onder druk te staan. Essentiele kwaliteiten voor organisaties die meer wendbaar willen zijn om de steeds sneller opeenvolgende veranderingen soepel te op te pakken.

Het informele circuit: een bron van goud

We geven je een voorbeeld over het beroemde en ook beruchte informele circuit. Daar waar medewerkers meer en vaker praten dan in formele circuits, zoals bijvoorbeeld vergaderingen. Wij beschouwen, zoals wel meer moderne management literatuur, dit gegeven als een bron van informatie over wat er werkelijk speelt in jouw organisatie. Hoe krijg je nu die onderwerpen waar het in de ogen van jouw teamleden werkelijk over moet gaan, op de formele tafel? Het gesprek aangaan over wat er ècht leeft in jouw team is een eerste stap in het werken aan vertrouwen.

In deze workshop maak je een vliegende start door aan de slag te gaan op basis van fundamenteel nieuwe en andere perspectieven met behulp van natuurlijke principes van samenwerken en door het ‘verdienen van vertrouwen’ centraal te gaan stellen in jouw eigen manier van leiding geven en organiseren. Want dagelijks werken aan vertrouwen is echt anders dan het geven van vertrouwen.

Voor wie?

Managers, projectleiders, teammanagers en anderszins leidinggevenden. Ook niet-leidinggevenden kunnen veel hebben aan deze workshop omdat je als niet-leidinggevende ook onderdeel bent van het ontwikkelen van vertrouwen. Als je begrijpt hoe dat in zijn werk gaat dan kan dat zeer bevorderend en versnellend werken. xxxx

Voorkennis

Denk vooraf na over jouw casus m.b.t. psychologische onveiligheid in je team, afdeling en/of organisatie. Probeer te benoemen wat je hebt geprobeerd eraan te doen. Het is de bedoeling om een aantal casussen van de deelnemers in de workshop in te zetten om de theorie met de praktijk te verbinden en om nieuwe inzichten te verwerven voor zowel de casushouder als de andere deelnemers.

Wat kun je na deze workshop?

  •  Je hebt meer inzicht waarom vertrouwen en veiligheid van belang zijn in jouw team;
  •  Waarom het niet of gedeeltelijk werkt wat je tot nu toe deed;
  •  De volgende dag beginnen met het werken aan vertrouwen op basis van de theorie en vooral door de aangereikte praktische handvatten.

 

Waarom bij ons leren werken aan vertrouwen?

Bij Axis into Management geven we je niet alleen inzichten en een theoretische onderbouwing, maar leren we je vooral hoe je die inzichten naar jouw praktijk brengt. De trainers hebben veel ervaring in het veld en begrijpen dat er geen one-size-fits-all aanpak bestaat. Jouw aanpak zal gebaseerd zijn op de inzichten die jij hebt opgedaan in de workshop.

Bij Axis into Management richten we ons op het ontwikkelen van vermogens van medewerkers waardoor andere en betere resultaten worden gehaald. Daarmee verschillen we van hoe organisaties traditioneel worden geleid: waar alleen wordt gestuurd op het behalen van resultaten.

Trainer

Werner Vaarwerk

Bekijk de andere trainingen