Bel ons:
030-273-4608

7 Common Sense Managers ‘afgeleverd’

Op 13 november heeft de 25ste groep het Common Sense Development Program voltooid. Iedere deelnemer presenteerde zijn of haar eigen Persoonlijk Statuut, dat zij in de loop van de training hebben samengesteld. Kees deed dit met muziekfragmenten, die uitdrukking gaven aan zijn kijk op de wereld en op zijn werkpraktijk. Marc-Jan had een powerpoint presentatie voorbereid, die op gestructureerde wijze inzicht gaf in zijn  beweegredenen (waarom), zijn concrete handelingen (wat) en de wijze waarop hij leiding gaf (hoe). En Marije gaf inzicht in haar eigen ontwikkeling door te vertellen over de veranderingen in haar aanpak van de uitdagingen die zij in haar praktijk tegenkwam. Een avond vol energie en creativiteit, met een lach en een traan.

De deelnemers van CSDP1 Groep 25: Kees, Yvette, Marije, Marc-Jan, Bert, Peter en Iwan

In het daaraan voorafgaande jaar hebben de deelnemers hun eigen managementfilosofie en -aanpak ontwikkeld aan de hand van een achttal trainingssessies en het toepassen van het geleerde in de praktijk. Het fundamentele verschil met de traditionele managementaanpak is de manier waarop wordt omgegaan met dissensus, oftewel met verschil van inzicht en/of mening. Hiervoor zijn hulpmiddelen of tools ontwikkeld: de zogenaamde triades. De deelnemers hebben geoefend met het in de praktijk brengen van deze triades. Zoals Iwan (IVO Rechtspraak) het zegt: “Met deze training versterk je de mens als manager (andersom mag ook) voor het recipiëren van inzichten op basis van triades die het leidinggeven heel interessant maken. De samenhang vanuit praktijk en filosofie in deze training geven een duidelijk beeld over de historische ontwikkeling van de manager waaruit iedereen kan putten en de stof kan toepassen en zijn eigen leidinggevende stijl bewust(er) kan maken.”

Het menselijke karakter van Common Sense Management (CSM) komt vaker ter sprake. Marc-Jan (RVO) zegt hierover: “CSM als managementstijl past perfect bij mij. Een methode waarbij de bedoeling centraal staat en via een participatieve managementstijl de weg daartoe wordt geoptimaliseerd. In plaats van dat de baas zijn besluiten dicteert, wordt de wijsheid uit de groep gebruikt om te komen tot gedragen besluitvorming. Ik zou het niet anders meer willen doen.” Hij slaat hiermee de spijker op zijn kop. De huidige organisaties bestaan voornamelijk uit kenniswerkers, die uitstekend een constructieve rol kunnen spelen in het aangaan van de uitdagingen. Sterker, hun bijdrage is cruciaal voor het duurzaam adresseren van kansen en bedreigingen en het realiseren van de bedoeling van de organisatie. Marc-Jan heeft ervoor gekozen om ook CSDP2 te gaan volgen.

Yvette geeft aan dat zij het geen probleem vond dat zij de jongste van het stel was. Hoewel ze nog niet veel ervaring heeft op het gebied van leidinggeven, zegt ze: “De training heeft mij goede en bijzondere handvatten gegeven aan het begin van mijn werkende leven waar ik anders wellicht tientallen jaren over zou doen.”

Tenslotte wil ik er als trainer aan toevoegen: iedere groep heeft haar eigen dynamiek en dat maakt iedere groep uniek. Kenmerkend voor deze groep is de enorme verscheidenheid aan achtergronden, werkgebieden en ervaringen. Dit heb ik als zeer verrijkend ervaren!

Jasper Doornbos, trainer en adviseur