Bel ons:
030-273-4608

Zes Common Sense tips voor het voorkomen van een bedrijfscrisis

Zes Common Sense tips voor het voorkomen van een bedrijfscrisis

Problemen leiden pas tot een crisis als u ze niet goed aanpakt

voorkomen bedrijfscrisis

Tegenvallende
resultaten, ontevreden klanten, groeiend verzuim, een te lage productiviteit,
… Zeker als deze problemen zich tegelijkertijd voordoen, kunnen ze tot een serieuze
bedrijfscrisis leiden. U probeert van alles: reorganisatie, afslanking, lean
management, toepassing van het HPO-gedachtegoed, de revitalisering van teams,
een focus op de kernactiviteiten en zelfs een strategische heroriëntatie.
Helaas allemaal zonder succes. Gelukkig is er een manier waarop u wel een
bedrijfscrisis kunt voorkomen. Wij geven u zes tips.

Tip 1: Wees realistisch, de ellende is onafwendbaar

Een bedrijfscrisis ontstaat
als u de oorzaak van negatieve ontwikkelingen negeert en daardoor de echte
problemen onvoldoende aanpakt. U rent als een stel kuddedieren in de richting
van het ravijn en stoppen met rennen is geen optie. Stimuleren en motiveren om
harder en beter te rennen, is ook geen effectieve remedie om een ramp te
voorkomen. Ons advies: denk niet dat u het ravijn kunt vermijden. Dat is een
ontkenning van de werkelijkheid en zet u niet op het juiste spoor. Ga uit van
het onvermijdelijke, dat is het enige perspectief van waaruit u de oorsprong van
de problemen kunt zien. Benadruk dat u zich, samen met anderen, in een onzekere
situatie bevindt. Beleef dit gezamenlijk en zorg dat u de problemen sociaal maakt. Erken de complexiteit en
diversiteit van de oorsprong van de problemen en pak ze in hun volle omvang aan,
waarbij u niets of niemand ontziet.

Tip 2: Bepaal het nut en de werkelijkheid van de problemen

Problemen leiden pas tot een
crisis als u niet meer weet wat u moet doen. En als manager bent u natuurlijk vertrouwd
met problemen, u schrikt er niet voor terug. Er zijn telkens terugkerende problemen,
latente problemen, hardnekkige problemen en toekomstige problemen, waarvoor u
elke keer weer een passende oplossing vindt. Problemen en oplossingen zijn echter rare dingen.
Ze horen bij elkaar, maar verdragen elkaar slecht. Een probleem lijkt ook wel
een zevenkoppig monster, bij iedere oplossing ontwikkelt zich een nieuwe
kwestie. Ons advies: beschouw uzelf niet als de ultieme probleemoplosser. De
problemen in uw organisatie ontwikkelen zich niet voor niets tot een crisis. Het
nut en de werkelijkheid van de problemen is dat ze aantonen dat er fundamenteel
iets mis is met de manier waarop u samenwerkt. Een verandering van de
managementaanpak dient zich aan als perspectief. Stop met motiveren en
stimuleren vanuit het centrale principe van doelmatigheid. Ontwikkel in plaats
daarvan gemeenschappelijk begrip over de situatie. Ervaren de betrokkenen ook dat
er een crisis is en zo ja, waarom? U zult tot verrassende ontdekkingen komen.

Tip 3: Reanimeer het leervermogen

Het is maar de vraag of uw oplossingsgerichte
werkwijze de situatie goed doet. Het is niet ondenkbaar dat u daarmee juist
stelselmatig het leervermogen van uw organisatie of afdeling ondermijnt. Ook is
de kans groot dat u volhardt in het vertellen van wat er moet gebeuren en nog
hardnekkiger gaat eisen dat er doel- en resultaatgericht wordtgewerkt. Om
dit kracht bij te zetten, trekt u – meestal te veel of de verkeerde –
versterking aan om de problemen te ondervangen. Ten slotte vraagt u uiteraard het
commitment van alle betrokkenen, die u dit onvoorwaardelijk zullen geven. Het
resultaat? Meer controle, intensiever overleg en een zeer directieve managementaanpak,
met een complete verlamming tot gevolg. Ons advies: het ontwikkelen vanleervermogen
is de enige remedie om verlamming te voorkomen. Stop met het forceren van een
doel- en resultaatgerichte werkwijze. Dit werkt niet of nauwelijks en de
effecten kunnen zelfs negatief zijn. Investeer en steek energie in de
ontwikkeling van kennis en kunde. Snelle en eenvoudige interventies hebben slechts
een beperkt, tijdelijk en compenserend effect. Ga daarom daarnaast vooral aan
de slag met het gemeenschappelijk maken van de oorsprong van de problemen en
faciliteer het overleg hierover. Daarmee voorkomt u de stuiptrekkingen die een
voorbode zijn van een totale verlamming.

Vorm uw eigen mening

Tip 4: Vorm uw eigen mening over de oorzaken

Waarschijnlijk hebt u veel aandacht voor de
effecten van de problemen. Er is intensief overleg hierover en er zijn allerlei
rapportages beschikbaar. Alsof u daardoor weet wat er aan de hand is en vat
krijgt op de werkelijke oorzaken. Deze overleg- en rapportagekramp verhoogt
alleen maar de kans op een totale verlamming en op schijncontrole. De oorzaken
van problemen worden niet geanalyseerd, de communicatie stopt en een aanpak
blijft uit. Ons advies: uw taak ligt in het faciliteren, gemeenschappelijk
maken en structureren van de problemen die uw medewerkers in het werk ondervinden.
Duik eerst zelf diep in het echte probleem. Vorm op basis van uw observatie- en
analysevermogen een eigen mening over de oorzaken en gebruik uw vaardigheden om
uw inzichten gemeenschappelijk te maken. Gebruik bij het onderzoek van de
oorzaken uw gezonde verstand en ga uit van uw eigen
subjectieve waarneming en beoordeling. Neem wat u zelf niet inziet of niet
begrijpt, nooit voor waar aan. De energie die u in het probleem steekt, zal
zich dubbel en dwars terugbetalen.

Tip 5: Twijfel overal aan

Als u tip 1 tot en met 4
goed hebt toegepast, dient zich een perspectief aan om aan de problemen te
werken. U bent bezig om de crisis af te wenden en zult merken dat de betrokkenen
weer communiceren en opgelucht zijn. Maar pas op, u bent er nog niet. U hebt de
oorzaken van de problemen geanalyseerd, de inzichten gemeenschappelijk gemaakt
en beschikt over interventiemogelijkheden waarvan u nog niet weet hoe ze
uitpakken. U mag er dus niet vanuit gaan dat de ‘oplossingen’ die zich
aandienen effect zullen hebben. Ons advies: blijf uw handelen en de effecten
daarvan altijd in twijfel trekken. Als uw eigen managementaanpak niet voortdurend
gericht blijft op het doorgronden van de problemen, bent u niet werkelijk in
staat om een crisis af te wenden. Daarnaast kunt u er niet vanuit gaan dat alle
afspraken worden nagekomen en alle acties uitgevoerd. De kennis en kunde
hiervoor ontbreken nog, anders was het probleem allang verholpen. Wees u er
bovendien van bewust dat uw zintuigen u kunnen bedriegen of dat u vergissingen hebt
gemaakt bij het redeneren. Er zijn redenen genoeg om te twijfelen aan de
effectiviteit van de interventies.

Tip 6: Blijf op de verharde weg

Wellicht denkt u dat het
toepassen van tip 1 tot en met 5 gebaat is bij werkgroepen, taskforces,
commandobrigades, projectgroepen of verbeterteams. Of misschien verliest u
zichzelf in het doorvoeren van de meest fantastische aanpassing van de
organisatiestructuur en de onderlinge taakverdeling. Wanneer u echter de
verharde weg van de bestaande structuur en hiërarchie verlaat, is de kans groot
dat u in het drijfzand belandt. Meer beweging, nieuwe structuren en andere
teams zorgen er alleen maar voor dat u verder wegzinkt. Ons advies: blijf op de
verharde weg van de aanwezige systematische omgeving. Onderzoek waarom het
formele systeem van de organisatie niet goed functioneert en doe daar wat aan.
Herstel waar nodig de structuur. Benadruk de taakstelling van iedere betrokkene
en baseer de inbreng van uw medewerkers op de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden die ze hebben. Zet zo de aanwezige organisatiesystemen in waarvoor
ze zijn bedoeld: om al samenwerkend met en vanuit deze systemen te werken aan
het onderkennen en bestrijden van de oorzaken van de problemen. Bestendig
vooral het overlegsysteem, u zult dit hard nodig hebben bij het in de praktijk
brengen van de tips.