Bel ons:
030-273-4608

Zes common sense tips voor het omgaan met lastpakken

Zes common sense tips voor het omgaan met lastpakken

Hoe u de ‘rotte appels’ in een team kunt aanpakken

Wat doet u als iemand in uw team niet van nature bereid is om (samen) te werken, zich in te zetten voor de organisatie, en ‘lastig’ gedrag vertoont? Uit onderzoek blijkt dat ze overal voorkomen, de kleine dictators, sluipmoordenaars, saboteurs, zwijgers, betweters, uitstellers en muggenzifters. Wat u ook probeert, met deze ‘rotte appels van de organisatie’ gaat het niet lekker in uw team en de emoties lopen op. U vraagt zich af wat u met ze moet. Wij geven u zes tips.

Tip 1: Steek de hand in eigen boezem

Mensen doen nooit iets zomaar. Misschien levert het lastige gedrag van uw medewerker hem of haar iets op of is het een reactie op uw manier van leidinggeven. Ons advies: wees in de eerste plaats kritisch op uw eigen manier van leidinggeven. Implementeer een bestuursfilosofie en managementaanpak gebaseerd op samenwerken. Als uw managementaanpak deugt, en de samenwerking in uw team daarop is gebaseerd, dan hebt u een uitstekend platform om aan de problemen met uw lastpak te werken. Alleen dan kunt u aan de slag met de volgende tips. Bereid u voor op een sociaal gevecht!

Tip 2: Begrijp wat er aan de hand is, voor u handelt

Hebt u enig idee waarom uw medewerker een lastpak is? En waarom vindt u het gedrag van de persoon in kwestie lastig? Welke resultaten haalt hij of zij niet, die wel gehaald zouden moeten worden? U wilt duidelijk zijn en leiderschap tonen. Dat kan ervoor zorgen dat u niet beseft dat u zich in een situatie bevindt die voor verschillende uitleg vatbaar is. Ons advies: maak dat u eerst goed begrijpt wat er aan de hand is voordat u handelt. Observeer en analyseer het probleem waardoor de medewerker zich zo lastig opstelt. Wees nieuwsgierig, benoem wat u hem of haar ziet doen en onderzoek zijn of haar intentie. Baseer uw analyse op werk gerelateerde feiten. De beste manier om de lastpak aan te pakken, is door te beginnen met het stellen van vragen.

Tip 3: Maak het niet persoonlijk

Het samenwerken met een lastpak gaat vaak gepaard met de nodige frustraties, woede en teleurstelling. Onder druk van deze emoties wordt het probleem al snel persoonlijk. De situatie escaleert, zeker als u de lastpak individueel aanspreekt op zijn gedrag zoals u in de managementtraining hebt geleerd. Het resultaat? Een kostbaar exit-traject of het inschakelen van een mediator. Ons advies: verlies het hoofd niet en blijf professioneel. Benader de situatie vanuit uw functie, de functie van de lastpak en de gemeenschappelijke bedrijfsmatige context. Dit geeft u het juiste perspectief om te bepalen wat u wilt, wat de lastpak wil en in hoeverre dat past in wat de organisatie wil. U kunt het gedrag van de lastpak objectief benoemen en aan de kaak stellen, zonder persoonlijk te worden. Wilt u weten hoe? Lees dan tip 4 en 5.

Tip 4: Beschouw een lastpak als een teamprobleem

Als uw managementaanpak deugt, is de kans groot dat u niet de enige bent die het gedrag van de lastpak als lastig beoordeelt. Ook de andere teamleden zullen problemen ervaren in het samenwerken. Ons advies: beschouw het gedrag van de lastpak als een gemeenschappelijk probleem, ook al zijn er persoonlijke gedragsaspecten aan de orde. Het is een teamprobleem en dient ook zo bespreekbaar te worden gemaakt. Het komt erop aan dat iedereen in het team, ook de lastpak, voldoende moed heeft om zich uit te spreken. Pas dan kan aan het concrete probleem worden gewerkt. Staat de lastpak hier niet voor open, werk dan gewoon door met het team, inclusief de betrokken persoon. Op den duur kan het tij keren of ontwikkelt zich, in overleg met alle collega’s en de lastpak zelf, een exit.

Tip 5: Pak het probleem samen aan

Benadert u het gedrag van de lastpak als een gezamenlijk probleem, dan kunt u de andere teamleden ook betrekken bij tip 2 (op voorwaarde natuurlijk dat u aan tip 1 voldoet). Ons advies: ondersteun uw teamleden bij het zo concreet mogelijk maken van hun klachten, gezeur en gemopper. Dat is ook ondersteunend voor uw eigen observatie- en analyseproces. Zijn de klachten duidelijk, dan kunt u de teamleden helpen om ze zelf uit te spreken. Het probleem samen aanpakken is confronterend, maar werkt beter dan de lastpak individueel aanspreken op zijn of haar gedrag. U komt van gezeur en gedoe tot een inhoudelijke bespreking van klachten waar het hele team beter van wordt.

Tip 6: Maak van beoordelingsgesprekken een sociaal proces

Het probleem zit ‘m vaak in waar u de lastpak nu precies op aanspreekt en hoe u dat doet. Hoe helder zijn de gemaakte afspraken met hem of haar? Hoe zorgvuldig zijn ze gemaakt en zijn ze concreet en meetbaar? Als iemand daadwerkelijk niet wil (samen) werken, zal dit ook blijken uit zijn of haar resultaten. Ons advies: houd samen met het team een beoordeling van de lastpak, want het is ook in deze situatie heel effectief om van beoordelingsgesprekken een sociaal proces te maken. Net zoals u dat bij iedere medewerker zou moeten doen. Als de gewenste individuele bijdrage aan het team op een duidelijke en inzichtelijke manier vastligt in resultaatafspraken, dan hebben de teamleden een uitgangspunt om een onvoldoende beoordeling te geven en een dossier op te bouwen. Dit is een legitieme methode, ook wanneer dit leidt tot een exit.