Bel ons:
030-273-4608

Zes Common Sense tips voor het management van projecten

Zes Common Sense tips voor het management van projecten

Ontwikkel uw projectmanagement systematisch met het CSDP

Projectmanagement onderscheidt zich van lijnmanagement door het tijdelijke en eenmalige karakter van het werk en de hoge eisen aan professionele samenwerking. Bij projecten is het ‘onverwachte’ de leidraad en ‘voorspelbaarheid’ maar deels mogelijk. Daardoor is de discrepantie tussen praktijk en theorie vaak een bron van ellende. Zes tips hoe u de dynamiek van projecten en de samenhang tussen praktijk en theorie kunt managen.

Tip1: Voorkom dat uw plan het project ondermijnt

Legt u bij het management van projecten de nadruk op een goede planning en inschatting van de benodigde middelen? Vindt u dit niet alleen noodzakelijk voor het welslagen van een project, maar ook voldoende? De kans dat het misgaat, is dan erg groot. Ons advies: baseer uw vertrouwen in de goede afloop van een project niet op het plan of de ingerichte beheersmaatregelen, maar op de werkelijke projectsituatie. Dat bevordert de effectiviteit van het projectmanagement en een succesvolle afronding.

Tip 2: Houd oog voor het verschil tussen werkelijkheid en wenselijkheid

Falen projecten door het verkeerd uitvoeren van een perfect plan of is een perfect plan juist funest voor een goede uitvoering? En kan een plan theoretisch kloppen, maar praktisch geen nut hebben? Wij denken dat hier een fundamenteel probleem ligt, waardoor veel projecten mislukken. Ons advies: houd oog voor het verschil tussen de werkelijkheid van uw project en de wenselijkheid zoals geformuleerd in uw plan. De theorie van uw plan biedt onvoldoende concrete aanknopingspunten om de dagelijkse samenwerkingsprocessen binnen uw project in goede banen te leiden. Baseer wat u doet op de werkelijke projectsituatie. Ook al verwacht uw opdrachtgever dat u zich conformeert aan het vooraf opgestelde en goedgekeurde plan.

Tip 3: Rehabiliteer de projectmanager

Kunt u als projectmanager uw werk nog wel goed doen met al die plannen en beheersingssystemen? En zorgen al die documenten niet voor een versimpeling van de rijke, complexe en vaak weerbarstige werkelijkheid? Ons advies: de projectmanager moet als professional gerehabiliteerd worden. U moet in staat zijn om uw handelen te baseren op uw eigen beoordelingsvermogen en indrukken van de werkelijke projectsituatie. Alleen dan kunt u op een dynamische manier reageren op de concrete en veranderlijke dagelijkse praktijk.

Tip 4: Pas een dynamische methode toe

Denkt u dat een dynamisch probleem gebaat is bij een statische aanpak? Waarschijnlijk niet. Toch is de aanpak van projecten vaak gebaseerd op een statische methode. En als we al proberen een project dynamisch aan te pakken, dan doen we dit halfslachtig. Lees in dit kader ook de projectmanagementtips in deze nieuwsbrief. Ons advies: zie projecten als problemen die zich dynamisch ontwikkelen. In plaats van een ontwikkelmethode vereisen ze een probleemoplossingsmethode. Laat niet alleen het gewenste resultaat uw handelen als projectmanager leiden. Maar ga op zoek naar een samenwerkingsmethode waarin de theorie zich dynamisch en in samenhang met de praktijk kan ontwikkelen. Wij helpen u hier graag bij.

Tip 5: Voorkom de illusie dat risico’s worden beheerst

Waarop baseert u doorgaans het idee dat een project echt goed is gepland en dat de risico’s worden beheerst? Hebt u geleerd te vertrouwen op de projectplannen, tijdschema’s en risicoanalyses waar u veel van uw projectmanagementtijd aan besteedt? Ons advies: hoed u voor het schijngevoel van controle of welbehagen dat u afleidt van de werkelijkheid. Stop niet zo veel tijd in het maken van het perfecte plan en heb aandacht voor de signalen van de werkvloer. Realiseer u dat het echte resultaat pas aan het einde van uw project zichtbaar wordt en niet aan het begin. Ontwikkel uw echte vakmanschap, zie tip 6.

Tip 6: Erken echt vakmanschap

De zesde en laatste tip is voor de opdrachtgevers van projecten. Het wordt namelijk tijd dat zij ervoor zorgen dat u als projectmanager uw werk fatsoenlijk kunt doen. Geachte opdrachtgever, kent u echte vakmensen die zich bewust zijn van het dynamische karakter van projecten en in de praktijk flexibel (willen) omgaan met projectplannen en -structuren? Vertrouwt u op hun intuïtie en het diepgaande inzicht dat zij hebben in het werk dat zij doen? Erkent u dat zij door hun ervaring in staat zijn een differentiatie te maken tussen de werkelijke en wenselijke projectsituatie? Dat zij werken met besef van de theoretische beperking van de plannen en beheersingsmechanismen die zij geacht worden te creëren? De kans dat u dergelijk vakmanschap herkent en erkent, is waarschijnlijk bijzonder klein. U wilt toch vooral een plannenmaker en beheerser die voldoet aan het stereotype profiel dat u in gedachten hebt? Ons advies: erken echt vakmanschap en laat de professional zijn werk doen. Realiseer u dat er geen vooraf bepaald recept bestaat voor vakkundig projectmanagement. Vakmanschap is maar voor een deel te ‘vangen’ in projectplannen of beheersingsmechanismen om de kwaliteit te waarborgen. Succesrecepten zijn situationeel en vakmanschap in projectmanagement is niet te creëren. Wel is het systematisch te ontwikkelen met ons Common Sense Development Program (CSDP). We vertellen u graag hoe.