Bel ons:
030-273-4608

Zes Common Sense tips om te managen met ego

Zes Common Sense tips om te managen met ego

Met een Common Sense-ego is niets mis

Managen zonder ego of egovrij leiderschap: kan dat? De literatuur adviseert uw ego achter u te laten als u leiding wilt geven. Anders bent u meer met uzelf bezig dan met het opzetten van een goed team en onvoldoende dienstbaar. Maar managen zonder ego is een innerlijke tegenstrijdigheid. Volgens ons is er niets mis met een ego. Ieder mens heeft er een en zou er goed voor moeten zorgen. Het is gezond dat managers en medewerkers een sterk zelfbeeld en eigenwaarde hebben. De dynamiek, creativiteit, expertise en betrokkenheid die dat oplevert willen we toch graag in onze organisatie? Maar hoe maken en houden we het een beetje werkbaar met al die ego’s? We geven u zes tips.

Tip 1: Omarm uw eigen ego en dat van anderen

Kent u iemand die werkt om er niet zelf beter van te worden? Die niet wil dat het zijn collega’s goed gaat en er geen belang bij heeft dat de organisatie blijft bestaan en krachtig is? Deze persoon verdient een grondige analyse. Want ons echte en menselijke motief is het systematisch realiseren van onze vrije wil. Iedere neus zijn eigen kant op. We willen aan onze basisbehoeften voldoen, maar ook aan behoeften zoals erkenning, ontwikkeling, geluk en vriendschap. Ons advies: zorg ervoor dat u en uw medewerkers eigen motieven kunnen ontwikkelen en realiseren. Daar zijn ze toch al mee bezig. Dit vereist wel dat u goede onderlinge afspraken maakt. Zorg dat deze afspraken tot stand komen in een heldere overlegstructuur die zich systematisch ontwikkelt, met en door ieders bijdrage. Dat komt uw organisatie ten goede. Wij helpen u graag zo’n structuur te ontwikkelen.

Tip 2: Geef ego’s de ruimte

Een grote mond en nadrukkelijke aanwezigheid kwalificeren we al snel als een probleem met een (te) groot ego. Natuurlijk is er duidelijk iets mis als iemand te zelfgericht, arrogant of misschien zelfs narcistisch is. Of als hij of zij alleen maar kritiek heeft zonder met een positief alternatief te komen. Het individuele wordt dan belangrijker dan het gemeenschappelijke. Maar wat heeft dit met een grote mond en nadrukkelijke aanwezigheid te maken? Dat is toch juist goed? Dat willen we toch? Ons advies: hoe groter het ego, hoe beter. Ego vormt de basis van uw mondigheid en die van uw medewerkers. Het helpt u om u te ontworstelen aan invloeden die niet bevorderlijk zijn voor uzelf en uw organisatie. Laat uw ego niet onderdrukken en onderdruk dat van uw medewerkers ook niet. Houd u niet op de vlakte, stel vragen, wees positief kritisch en geef uw mening. Zo levert u een actieve en constructieve bijdrage aan de vorming van het gemeenschappelijke en uw eigen begrip. U krijgt gegarandeerd nuttige inzichten, aanvullingen op uw eigen visie en echte reacties op het onderwerp van gesprek. Lang leve het ego, dus. Maar let op, laat het niet met u aan de haal gaan!

Tip 3: Een ego met een functie

Een ego als de verpersoonlijking van een manager is een spookbeeld. Ziet u het voor zich? Dat u zich totaal geen rekenschap geeft van de bedoeling van uw organisatie of de belangen van anderen? Uw ego krijgt het zwaar te verduren. Of juist niet omdat medewerkers niet echt meer op of naar u reageren, laat staan ergens een mening over geven. Maar hoe kunt u uw ego positief laten werken? Ons advies: ga bij de communicatie naar uw medewerkers uit van de bedoeling van de organisatie. U bent dan als manager de functionaris die op basis van deze bedoeling opdrachten geeft in plaats van de persoon die mag of moet zeggen hoe dingen gebeuren. U kunt niet dicteren hoe een ander denkt of handelt. Wel kunt u uw communicatie en handelen baseren op de verantwoordelijkheid en bevoegdheid uit hoofde van uw functie. Daarbij kan het handig zijn om de focus te verleggen van ‘je’ of ‘ik’ naar ‘wij’.

Tip 4: Er is niks mis met gezond eigenbelang

Waarom is het verkeerd om voorop te stellen dat u primair voor uzelf werkt? Bijvoorbeeld dat u werkt om geld te verdienen? U bent toch niet in bedrijf om de aandeelhouders te plezieren of naar uw chef te luisteren? U bent in bedrijf omdat u dat wilt en hebt daarvoor uw eigen motieven. Maar als het u goed gaat, dan doet u er alles aan om het de ander ook goed te laten gaan. Als u goed voor uzelf zorgt, dan maakt zorgen voor de ander (moeder, zoon, medewerker, klant of leverancier) automatisch deel uit van uw bedoeling. Ons advies: het ego is het enige goede en gezonde uitgangspunt voor een (bedrijfsmatige) ontwikkeling. Zet het daarvoor in. Neem uw eigen ontwikkeling als uitgangspunt en werk aan uw zelfrealisatie. Want hoe kunt u anders werken aan de realisatie van de organisatiedoelen? Binnen een systematische overlegstructuur (zie tip 1) kunt u dan samen common sense (gemeenschappelijk begrip) ontwikkelen om ervoor te zorgen dat het de organisatie goed gaat.

Tip 5: ‘Connected’ ego

Bij het samenwerken in organisaties hebben we niet alleen te maken met ons eigen ego. We moeten ook rekening houden met het ego en de vrije wil van anderen. De medewerkers waar u leiding aan geeft, hebben eigen overtuigingen. Het kan zijn dat hun of uw eigen overtuigingen losstaan van wat de organisatie voor ogen heeft. In zo’n situatie is het heel moeilijk om tot samenwerking te komen. Ons advies: negeer uw ego en dat van uw medewerkers niet. Bekijk hoe al deze ego’s samenhangen met elkaar en met de bedoeling van de organisatie. Maak ook zichtbaar in hoeverre ieders wil samenhangt met de organisatiedoelen. Hoe complex, moeilijk en confronterend dat ook is. Ondersteun de ontwikkeling van samenhang waar dat nodig is. Ook hier is de remedie afspraken te maken over hoe we ons gedragen en wat we van elkaar verwachten.

Tip 6: Laat uw ego spreken

Ook een ego kan zich fatsoenlijk gedragen en het goede voorbeeld geven. Waarom niet? We hebben allemaal een ego en eigen overtuigingen en er is niks mis met het nastreven van gezond eigenbelang. Maar u moet wel zorgen dat u goed begrepen wordt. Ons advies: wees duidelijk over uw intenties en dus over de relatie tussen wat u nastreeft en de belangen en doelen van de organisatie en anderen. Als het voor uw omgeving duidelijk is dat u de belangen dient van alle betrokkenen in de organisatie, inclusief uw eigen belang, zal niemand uw ego als te groot of belemmerend ervaren. Sterker nog, men zal het waarderen en als stimulans zien om het eigen ego te ontwikkelen, mondig te zijn en zich in te zetten voor de organisatie. Zoals we dat allemaal van nature geneigd zijn om te doen.