Bel ons:
030-273-4608

SCRUM en Common Sense Management

SCRUM en Common Sense Management

Een dynamische combinatie!

SCRUM is een flexibele en dynamische aanpak voor de ontwikkeling van software, die in Nederland sterk in opkomst is. In de praktijk leidt de inzet van deze op zich effectieve aanpak echter niet altijd tot de gewenste resultaten. Een gemiste kans! Hoe past u SCRUM wel met succes toe? En wat kan Common Sense Management daarbij betekenen voor u?

Organisaties die met SCRUM beginnen, richten hun focus meestal op de ontwikkelteams: ze leiden enkele mensen op en die gaan aan de slag. SCRUM is een laagdrempelige methode, waarmee dit al snel kan. Maar… onze eerdere ervaringen met de implementatie van zogenaamde agile-methoden, zoals SCRUM, leren dat de focus breder moet zijn. Ook aspecten als opdrachtgeverschap, projectmanagement, kwaliteitsmanagement en beheer horen bij een implementatie.

Voorkom gemiste kansen

We zien regelmatig dat SCRUM-teams software opleveren die niet aan bepaalde standaarden voldoet of niet beheersbaar is. Het komt ook voor dat ze minder functionaliteit opleveren dan de gebruiker en/of opdrachtgever hadden verwacht. Al snel is dan de conclusie dat “SCRUM bij ons niet werkt” en wordt teruggegrepen naar traditionele, statische ontwikkelmethoden. En dat is een gemiste kans.

Inzicht in succesfactoren

In de komende nieuwsbrieven kijken we telkens naar een aspect dat bepalend is voor het succes van SCRUM-implementaties. In dit artikel positioneren we SCRUM ten opzichte van andere methoden en behandelen we kort de werking van deze aanpak. In de volgende editie gaan we dieper in op het SCRUM-team en de rollen daarbinnen. Daarna komen aspecten als opdrachtgeverschap en projectmanagement, kwaliteitsmanagement en beheer aan bod. In het laatste artikel van de serie trekken we een conclusie en bespreken we de combinatie van Common Sense Management en SCRUM.

Wat is agile?

SCRUM valt onder de noemer agile-softwareontwikkeling. Het is een conceptueel raamwerk voor het uitvoeren van softwareontwikkelingsprojecten en biedt een alternatief voor traditionele methodes zoals die gebaseerd op de ‘watervalaanpak’. Het Engelse woord ‘agile’ betekent: behendig, lenig. Agile-methoden hebben veel gemeenschappelijk met de Rapid Application Development (RAD)-technieken uit de jaren 80. Daarna ontstonden aanpakken en raamwerken zoals DSDM, Extreme Programming (XP) en RUP.

 Agile software ontwikkelen

‘Agile’ als term en concept komt voort uit het Agile Manifesto van februari 2001. Dit stelt dat goede software wordt gemaakt door:

  1. Personen en interacties, eerder dan processen en tools.
    1. Software die werkt, eerder dan lijvige documentatie.
    2. Samenwerking met de klant, eerder dan onderhandeling over het contract.
    3. Omgaan met verandering, eerder dan het volgen van een plan.

Zo werkt SCRUM

Bij SCRUM leveren multidisciplinaire teams in korte sprints (iteraties met een vaste lengte van 1 tot 4 weken) werkende software op. Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn hierbij sleutelwoorden. De term ‘scrum’ is afkomstig uit de rugbysport: de spelers staan in een grote groep en proberen al duwend de bal naar de overkant van het veld te brengen.

Flexibel inspelen op veranderingen en kansen

Net zoals bij andere agile-methoden wordt de te bouwen functionaliteit bij SCRUM opgedeeld in logische functionele eenheden. Het team pakt deze op in volgorde van prioriteit. De business bepaalt de prioriteit. Op deze manier is het mogelijk heel flexibel en dynamisch in te spelen op wijzigende omstandigheden of kansen en deze mee te nemen bij de ontwikkeling van de software.

Korte leer- en verbetercurve

Met SCRUM ontwerpt, bouwt en test het team in elke sprint een bepaalde hoeveelheid software. Er wordt niet afgewacht tot de vorige fase is afgelopen, zoals bij een watervalmethode. De ontwerpers, bouwers en testers werken dus tegelijkertijd. Na afloop van elke sprint evalueert het team hoe het is gegaan en welke verbeteringen het bij de volgende sprint al kan doorvoeren. Zo ontstaat een hele korte cyclische leer- en verbetercurve. Dit maakt SCRUM tot een agile softwareontwikkeling- en verbetermethode.

Werkwijze binnen het SCRUM-team

In de volgende nieuwsbrief gaan we in op de werkwijze binnen het SCRUM-team. Gemeenschappelijk begrip lijkt de basis te vormen. Laat dat nu ook de basis zijn van onze verbetermanagementmethode. We gaan op zoek naar de overeenkomsten en verschillen en zijn erg benieuwd naar de uitkomsten. U ook?

SCRUM: vraag het ons

Bent u bezig met een SCRUM-implementatie en hebt u vragen of behoefte aan advies of begeleiding? Neem dan contact op met Frank Kist via frank.kist@axisinto.nl of 06-12521592.