Bel ons:
030-273-4608

Rail Away

Rail Away

Het is hommeles over en op het spoor

Wellicht kent u het programma ‘Rail Away’. Daarin maakt
de camera met chocoladebruine begeleidingsstem een monotoon reisje door de
mooiste stukken van Europa. De Zwitserse en Japanse spoorwegen staan ondanks
hun onherbergzame terreinen en extreme weersomstandigheden bekend om hun absurde
accuratesse. De treinen rijden bijna tot op de seconde nauwkeurig en dat al decennia
lang, met heel veel treinen. Hoe anders is het gesteld met de Nederlandse
spoorwegen.

Hommeles

Sinds
de verzelfstandiging in 1995 is het hommeles over en op het spoor. Er liggen blaadjes
op de rails, de wissels zijn bevroren of het materieel is niet goed
onderhouden. Ook zijn onderlinge conflicten tussen ProRail en NS Reizigers aan
de orde van de dag. De reizigers worden geconfronteerd met alle ellende die
hieruit voortkomt.

Aanpak van de verzelfstandiging

Bij
de verzelfstandiging werd besloten, conform de managementmode van dat moment, dat
het bedrijf moest worden opgesplitst in zelfstandige eenheden. Deze business
units werden later profit centers genoemd. De regering en de toenmalige
directie van NS besloten tot de opsplitsing zonder systematisch overleg met de
medewerkers over de beste aanpak voor de verzelfstandiging. Het was een
beslissing van bovenaf en beneden op de werkvloer moesten ze het maar
uitzoeken. Ik weet dit omdat ik zijdelings bij het proces betrokken was.

Het ei van Columbus

Ondanks
mijn aandringen om met de medewerkers en het lagere management te overleggen over
het vormgeven van de verzelfstandiging, werd manhaftig besloten tot opsplitsing
in aparte bv’s. Nu de problemen weer dreigen te escaleren, komen politiek en
directie weer met een grote oplossing, het ei van Columbus.

Herhaling van zetten

Uitgelekt
is dat een adviseur van McKinsey, een ex-manager van Shell, waarschijnlijk het
advies gaat geven om ProRail en NS weer te fuseren. Naar mijn mening wordt
opnieuw dezelfde fout gemaakt. Afgezien van de vraag of een fusie nu wel of
niet verstandig is, maakt de wijze waarop de managementmanoeuvre wordt
uitgevoerd deze bij voorbaat tot een kansloze poging om de problemen op te
lossen. Die problemen zijn namelijk concreet van aard en hebben te maken met
onderhoud en met onderlinge communicatie op het zogenaamd laagste niveau. Een
fusie kan volgens mij alleen slagen als overleg met alle betrokkenen (hetzij
direct, hetzij vertegenwoordigd) systematisch als mogelijkheid wordt onderzocht
en uitgevoerd.

Mijn voorspelling

Ik
voorspel oplopende wachttijden, blaadjes op de rails en nog meer onverwachte
ongelukken. Hoe kan dit nou, zal het dan klinken. Ik betreur bij voorbaat dat
mijn voorspelling zal uitkomen, net zoals de vorige keer. Om organisatieproblemen
wel systematisch aan te pakken, verwijs ik u naar Axis into Management in Utrecht.
Daar wordt met het door mij ontwikkelde Common Sense Development Program gewerkt.
Het kan u met advies, training en interim-management leren hoe het mogelijk is systematisch
overleg te implementeren als methode om alle voorkomende problemen op te lossen.

Dan bent ú in ieder geval op tijd op uw werk!

IJsselstein
, 28 februari 2014

Jan
Pompe
Managementfilosoof

Reacties? Vragen? Graag! Stuur ze naar jan.pompe@axisinto.nl.