Frances van Haagen

Frances van Haagen heeft zich in juni 2011 aangesloten bij Axis into Management. Zij heeft de afgelopen jaren verschillende management- en adviesfuncties vervuld bij grote en middelgrote organisaties in diverse bedrijfstakken.Naar aanleiding van praktische managementproblemen is Frances zich vanaf 1995 gaan verdiepen in onze Common Sense Managementmethode, die zich later heeft ontwikkeld tot Agile Management. Sindsdien heeft ze deze methode met succes en plezier toegepast in haar professionele praktijk. 

Het was voor haar dan ook een logische stap om vanuit Axis into Management verder te werken aan de ontwikkeling en toepassing van de methode.

Een van de belangrijke aandachtsgebieden van Frances is de verbetering van de samenwerking tussen business en ICT. Instrumenten zoals CMMI, BiSL, ASL vormen daarbij een waardevolle vakinhoudelijke inspiratiebron, die door Frances worden gebruikt op pragmatische en positief-kritische wijze

Frances studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, informatica en psychologie en volgde aanvullende opleidingen in o.a. artificiële intelligentie, strategisch management en informatiebeveiliging. Sinds 1986 werkt zij op het gebied van automatisering, in samenhang met kwaliteitsmanagement, organisatiebesturing, kennismanagement en procesmanagement.

Frances is lange tijd actief geweest in de ASL BiSL Foundation als lid van de werkgroep Metrics en de werkgroep Standaardisatie. In deze laatste rol was zij als hoofd van de Nederlandse delegatie betrokken bij de ontwikkeling van de ISO/IEC 16350, de internationale norm voor Applicatiemanagement.

Frances heeft verschillende publicaties op haar naam staan en is mede-auteur van de NEN 3434, de Nederlandse norm voor Applicatiemanagement. 

assets/uploads/connectOnLinked.png