Bel ons:
030-273-4608

Organiseren van samenwerken

Organiseren van samenwerken

Basisprincipes die de samenwerking bevorderen

Een organisatie is te beschouwen als een platform waarmee
diverse partijen hun eigen, onderling verschillende bedoelingen kunnen
realiseren. Dat hebt u kunnen lezen in het artikel ‘Wat is een organisatie?’. In deze visie is een
organisatie een geheel van systemen die de samenwerking tussen partijen
faciliteren. Met enkele eenvoudige principes kunt u deze samenwerking sterk
bevorderen. Wilt u weten welke, lees dan vooral verder.

Een goed platform als basisvoorwaarde

Als het goed is, biedt iedere organisatie een platform dat
het mogelijk maakt om de bedoelingen van iedereen samen te brengen. Zo’n platform
bestaat uit een geheel van samenhangende systemen, zoals de formele structuur,
werkmethoden, processen, culturen, ICT-systemen en de managementaanpak. Het
spreekt voor zich dat een goed platform voorwaarde is voor een goede
samenwerking.

Gemeenschappelijke taakstelling honderd procent duidelijk

Het is voor elke samenwerking belangrijk dat de centrale
en gemeenschappelijke taakstelling van de organisatie voor iedereen honderd
procent duidelijk is. Ieder mens beschikt over een natuurlijke bereidheid om zich
in te zetten voor de samenwerking. De eigen bedoelingen worden daarbij continu
afgestemd met de bedoeling van de organisatie.

Helderheid over werking organisatie

Het moet helder zijn hoe medewerkers, managers,
afdelingen en teams zich kunnen vormen en ontwikkelen binnen een formeel
systeem. Het samenbrengen van alle verschillende bedoelingen vereist
bijvoorbeeld een structuur waarin taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
zijn vastgelegd. Duidelijk moet eveneens zijn waar en door wie besluiten worden
genomen en hoe daar invloed op kan worden uitgeoefend. Alle betrokkenen moeten
weten hoe de organisatie werkt en hoe zij zou moeten werken.

Consistente verbinding van doelen

Iedereen behoort te weten hoe hij of zij kan bijdragen
aan de vorming en realisatie van de doelen van de organisatie. Dit is van
individueel belang bij het nastreven van persoonlijke doelen. Deze staan altijd
in verbinding met de doelen van de organisatie. En deze verbinding moet
consistent zijn voor een goede samenwerking. Alleen dan is het mogelijk de
eigen doelen en die van de organisatie te realiseren.

Discours onderdeel van werkmethode

Het is cruciaal voor iedere organisatie dat een
overlegproces (discours) onderdeel is van de werkmethode. Overleg dient om de
verschillende bedoelingen op een correcte en efficiënte manier samen te brengen
en af te stemmen. Het overlegsysteem dient betrekking te hebben op de hele
organisatie om te voorkomen dat onderdelen onmondig blijven.

Systematisch en georganiseerd overleg

Het overlegproces moet systematisch georganiseerd zijn. Dit
stelt iedereen in staat om gestructureerd en systematisch te werken aan
problemen, de ontwikkeling van de organisatie of de afstemming van bedoelingen.
De manager heeft de belangrijke taak dit in goede banen te leiden en de
noodzakelijke communicatieprocessen te faciliteren.