Toegepaste training

Waar specifieke organisatieopdrachten gerealiseerd moeten worden biedt Axis into Management meer toegepaste trainingen. Deelnemers leren systematisch een ordening voor samenwerking te realiseren in het team, met opdrachtgevers, afnemers, leveranciers en met andere stakeholders of doelgroepen door de ontwikkeling van gemeenschappelijk begrip. Deze ontwikkeling gaat uit van een dynamische samenhang tussen de verschillende fasen en de diverse ontwikkelaspecten van de te realiseren opdracht. Centraal staat de praktijkgerichte ontwikkeling en realisatie van uw opdracht en niet de theorie. De ervaringen die voortkomen uit oefeningen worden onderzocht en op basis daarvan wordt de theorie besproken. Zo ontstaat er een positieve en zeer effectieve relatie tussen de realisatie van uw opdracht en leren in de praktijk. Dat is dus heel anders dan een theorie te leren en die vervolgens in de praktijk toe te passen.

Voorbeelden van toegepaste Axis into Management trainingen zijn:

  1. Common Sense Kwaliteitsmanagement
  2. Common Sense Project management
  3. Common Sense Diensten management en outsourcing

Bent u geïnteresseerd in ervaringen van anderen? Lees dan hier verder. U kunt natuurlijk ook contact opnemen management@axisinto.nl of via op 030 2734 608.