Individu

Mensen willen in hun leven waarmaken wat ze willen bereiken, wat ze kunnen en wat ze van zichzelf of van anderen moeten. Het realiseren van deze doelen loopt lang niet altijd parallel met de door een organisatie gewenste professionele ontwikkeling. Dit leidt in veel gevallen tot spanningen met als resultaat improductiviteit, ziekte en demotivatie. Vanuit dit spanningsveld adviseert, begeleidt en coacht Axis into Management managers en medewerkers in het opnieuw ontdekken en formuleren van de persoonlijke perspectieven. We leren hen deze te relateren aan de huidige situatie en de gewenste ontwikkeling van de organisatie.

Is er sprake van een (dreigende) periode van ziekteverzuim? Dan beschikt Axis into Management over een UWV-certificering. Dit betekent dat het UWV deelnemers financieel ondersteunt.