Bel ons:
030-273-4608

Ontwikkeling van samenwerken

Ontwikkeling van samenwerken

Samenwerken levert
concurrentievoordeel op

Het samenwerken als
principe is in de loop der eeuwen behoorlijk veranderd. Samen jagen, samen
verbouwen, samen varen naar de oost of de west, maar ook samen oorlog voeren
vereisen een intensieve samenwerking. Dit intensieve contactuele samenwerken
ontwikkelde zich in de industriële revolutie tot samenwerken in de mijn of in
een fabriekshal aan gemeenschappelijke producten. Tegenwoordig ontwikkelt de
samenwerking zich, door de inzet van
informatica en communicatietechnologie, weer heel anders.

Samenwerkingsvormen
veranderen

Bij vormen van samenwerken in een gemeenschappelijke
ruimte is een gezonde groepssfeer cruciaal. Ruzies, pesterijen en
miscommunicatie hebben een directe negatieve invloed op de productie en de
kwaliteit van het product. Door de recente ontwikkelingen op het gebied van
informatica en communicatietechnologie is het werken in teams, of het werken in
een gemeenschappelijke ruimte behoorlijk afgenomen. Dit komt door het nieuwe
werken, maar ook door de sterke ontwikkeling van de diensten- en kennissector.

Individualisering

Het managen van honderd mensen die in een hal
pottenbakken of het managen van honderd gedetacheerde medewerkers die ieder bij
een andere klant aan het werk zijn, is van een geheel andere orde. In de
laatstgenoemde werksituatie is het haast niet mogelijk een dynamische en actieve
teamspirit te ontwikkelen. Dit komt enerzijds door het karakter van het werk en
anderzijds door de toenemende individualisering. De samenwerking wordt
bovendien steeds minder fysiek en face-to-face en steeds meer ‘virtueel’.
Participanten in de samenwerking zijn op zichzelf aangewezen, werken
individueel aan taken en treden in verbinding met anderen als de situatie
hierom vraagt.

Gemeenschappelijk
besef

Ook al werken honderd mensen bij verschillende
klanten, dan kan er toch een gemeenschappelijk besef zijn. Als dat besef is: ‘ik
word geëxploiteerd en mijn baas vangt 50 euro per uur meer dan ik’, dan kan dit
leiden tot verminderde prestaties en het vertrek van medewerkers. Is het besef
echter: ‘ik werk niet alleen om mijn eigen inkomen te verdienen, maar ik werk ook
mee aan het opbouwen van een nieuwe onderneming waarmee we in de toekomst
nieuwe activiteiten kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor mijn kinderen, en ik
ben mede-eigenaar van deze onderneming’, dan is dit een veel betere basis voor
goede prestaties.

Samenwerken
is concurrentievoordeel

Binnen dit door twee voorbeelden geïllustreerde
spectrum bestaan vele verschillende mogelijkheden. Het is aan de aandeelhouders
en de managers daar een juiste weg in te vinden. Het is voor mij duidelijk dat
de toekomstige concurrentie zich vooral op dit vlak zal afspelen. Degene die
dit het beste organiseert, heeft duidelijk een streep voor op de concurrentie.
Wellicht hebben we weer met een grote verandering in het samenwerken te maken.IJsselstein,
17  juli 2013

Jan
Pompe

Managementfilosoof

Vragen? Opmerkingen? Graag! Stuur ze naar jan.pompe@axisinto.nl.