Zes goede common sense voornemens

3 februari 2014 Michael Bres 785

We wensen u een effectief en succesvol 2014!

Hoe zit het met uw goede voornemens voor 2014? Houdt u ze nog vol of hebt u ze al opgegeven? Op professioneel gebied kunnen we u misschien een handje helpen bij het realiseren van uw voornemens. Wilt u misschien de samenwerking in uw organisatie verbeteren? Een mooi streven, dat we graag ondersteunen. Daarom hebben we zes goede voornemens op een rij gezet die u kunt adopteren. Ieder voornemen is uitgewerkt in zes praktische tips. U hebt dus 36 concrete aanknopingspunten om uw voornemens waar te maken. 

Voornemen 1: Organiseren van het samenwerken

Innoveren, continu verbeteren, snel inspelen op veranderende markten: het is allemaal gebaseerd op samenwerking. Hoe beter er dus in uw onderneming wordt samengewerkt, hoe succesvoller u bent. Volgens bekende filosofen ligt samenwerking in onze aard en vormt het een belangrijk principe van ons bestaan. Toch vergt samenwerken de nodige organisatie. Is uw managementaanpak wel gericht op samenwerking? Wat doet u om deze te organiseren en te bevorderen? Wij wensen u in 2014 een geslaagde en succesvolle samenwerking en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 2: Realiseren van een duurzame samenwerkingsvorm

Organisaties zijn ooit ontstaan om samen doelen te realiseren waar iedereen beter van wordt. Een samenwerkingsprincipe dus. Van dat principe staan we anno 2014 ver af. De roep om duurzamer organiseren en teruggaan naar de oorsprong van organisaties klinkt steeds vaker. Nieuwe businessmodellen op basis van duurzaamheid blijken ‘hot’ en ‘happening’. Maar hoe realiseert u zo’n businessmodel in Nederland, met onze wetgeving en het huidige overheidsbeleid? Wij wensen dat u erin 2014 in slaagt om een duurzame samenwerkingsvorm te realiseren en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 3: Aanpakken van ‘rotte appels’ in de samenwerking

Wat doet u als iemand in uw team niet van nature bereid is om (samen) te werken, zich in te zetten voor de organisatie en ‘lastig’ gedrag vertoont? Uit onderzoek blijkt dat ze overal voorkomen, de kleine dictators, sluipmoordenaars, saboteurs, zwijgers, betweters, uitstellers en muggenzifters. Wat u ook probeert, met deze ‘rotte appels van de organisatie’ gaat het niet lekker in uw team en de emoties lopen op. U vraagt zich af wat u met ze moet. Wij wensen dat u in 2014 problemen met lastpakken in uw team constructief aanpakt en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 4: Verbeteren van het samenwerkingsvermogen van de organisatie

De kans is groot dat u de samenwerking organiseert op basis van ‘expected performances’. Dit betekent dat u uitgaat van het gedrag dat u wenst van uw medewerkers of team. “Gij zult klantgericht, servicegericht, proactief en doelgericht zijn.” Het samenwerken baseert u op onderling vertrouwen, respect, open communicatie en andere utopische verwachtingen. Natuurlijk zijn uw bedoelingen goed, maar weet u dat u zo stelselmatig het leervermogen van uw organisatie of afdeling ondermijnt? Dit is niet bevorderend voor de samenwerking. Wij wensen dat u in 2014 op een juiste manier omgaat met expected performances en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 5: Problemen aanpakken door samen te werken

Van mensen in een team mag worden verwacht dat ze zich vrij en professioneel uitspreken. Vaak is het echter juist behoedzaamheid die hoogtij viert in vergaderkamers. Onderlinge problemen worden niet benoemd en confrontaties vermeden. Dit is voor geen enkele vorm van samenwerken bevorderlijk. Het valt ook niet mee om problemen onder woorden te brengen, in het team te bepraten en samen te beleven. Toch is dit hard nodig om de problemen op te lossen. Wij wensen dat u in 2014 belangrijke problemen kunt aanpakken door deze op de gezamenlijke tafel te krijgen en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 6: Ontwikkelen van een gezonde samenwerkingsfilosofie

Waarom werkt u eigenlijk samen in uw organisatie? Hoe geeft u daar leiding aan? Wat wilt u bereiken met de leiding die u geeft? Wat willen de anderen en de organisatie bereiken? Kortom, wat is uw samenwerkingsfilosofie? Als u meer samenhang en samenwerking in uw organisatie wilt, dan is het relevant om over het antwoord op deze vragen na te denken. Daarin spelen uw eigen wil, de wil van anderen en die van de organisatie een belangrijke rol. Stel uzelf en uw team de vraag ‘waartoe zijn wij samen in bedrijf’? Wij wensen dat u in 2014 een helder antwoord vindt op deze vraag en geven u hiervoor zes tips.

 * Foto’s, Before they pass away, http://www.beforethey.com, Jimmy Nelson