Zes goede common sense voornemens

6 januari 2013 Michael Bres 692

We wensen u een effectief en succesvol 2013!

Hebt u goede voornemens voor 2013? Afvallen, meer sporten, meer vrije tijd, stoppen met roken, meer lezen, … We hopen dat u ze allemaal realiseert en wensen u veel wilskracht en discipline toe. En wat zijn uw goede voornemens op professioneel gebied? Wat zou u willen verbeteren of veranderen? We hebben zes goede voornemens op een rij gezet die u als leidinggevende veel zullen opleveren. Om het u gemakkelijk te maken, is ieder voornemen uitgewerkt in zes praktijkgerichte tips. Zo hebt u 36 concrete aanknopingspunten om uw professionele voornemens waar te maken. Een mooi cadeautje om het nieuwe jaar te beginnen. We wensen u een succesvol 2013!

Voornemen 1: Stoppen met motiveren

Het motiveren van medewerkers is uw taak niet. Arbeidsmotivatie maakt deel uit van hun eigen professionele uitdaging en is een persoonlijke aangelegenheid. Bovendien werkt motiveren niet of maar heel kort. Ons advies: stop met motiveren en inspireren! Steek uw energie in het gemeenschappelijk maken en structureren van de problemen die medewerkers in het werk ondervinden. Dáár ligt uw werkelijke uitdaging. Verwacht u topprestaties van uw medewerkers? We wensen u in 2013 gemotiveerde en betrokken medewerkers toe en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 2: Omarmen van uw eigen ego en dat van anderen

De literatuur adviseert uw ego achter u te laten bij het leidinggeven. Anders bent u meer met uzelf bezig dan met het opzetten van een goed team en onvoldoende dienstbaar. Maar managen zonder ego is een innerlijke tegenstrijdigheid. Ieder mens heeft een ego en zou er goed voor moeten zorgen. Het is gezond dat managers en medewerkers een sterk zelfbeeld en eigenwaarde hebben. De dynamiek, creativiteit, expertise en betrokkenheid die dat oplevert willen we toch graag in onze organisatie? Maar hoe maken en houden we het een beetje werkbaar met al die ego’s? We wensen u in 2013 een sterk zelfbeeld en veel eigenwaarde toe en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 3: Verminderen van de werkdruk

Werkdruk leidt tot stress en gezondheidsproblemen. Ook de werkkwaliteit lijdt eronder: meer fouten, ontevreden klanten, gemiste planningen, de uitval van waardevolle medewerkers. Werkdruk ontstaat als medewerkers niet binnen de beschikbare tijd kunnen voldoen aan de gestelde kwalitatieve of kwantitatieve eisen. Maar ook als ze werk gerelateerde problemen niet kunnen bespreken of oplossen. We wensen u in 2013 een werkomgeving zonder druk toe en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 4: Meer vragen stellen

U bent het niet eens met de onkostendeclaratie van een medewerker. U bespreekt dit met de persoon in kwestie en er ontstaat een discussie. Hoe leidt u zo’n situatie in goede banen? Eenvoudigweg door de juiste vragen op het juiste moment te stellen. Dat is belangrijk voor het ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip. We wensen u in 2013 veel vermogen toe om vragen te stellen voor het realiseren van meer gemeenschappelijk begrip en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 5: Doel- en resultaatgerichter werken

In 1954 introduceerde Peter Drucker zijn ‘Management by objectives’ ofwel MBO. De theorie erachter is simpel. Als manager kun je het gedrag van een individu, groep of organisatie sturen door uitdagende, maar haalbare doelen te stellen. Dit zou de motivatie, de empowerment en het commitment bevorderen van ‘ondergeschikten’. In de praktijk lijkt dit echter niet of nauwelijks zo te werken en kunnen de effecten zelfs tegengesteld zijn. Klopt de MBO-theorie niet? Is ze achterhaald? Wordt ze niet goed toegepast? Of is de praktijk weerbarstiger dan de theorie? We wensen u in 2013 een gezonde en realistische manier van doel- en resultaatgericht werken toe en geven u hiervoor zes tips.

Voornemen 6: Effectiever vergaderen

Vergaderen doen we veel, vaak en lang. Niet alleen tijdens officiële sessies, maar ook informeel bij de koffiemachine, in onderonsjes of op een borrel. Waar, wanneer en door wie worden in uw organisatie de echte afspraken gemaakt en beslissingen genomen? Hoe is de kwaliteit en effectiviteit van deze besluitvorming? We wensen u in 2013 een effectieve vergadercultuur toe waarin op een effectieve manier kwalitatief goede afspraken en besluiten worden genomen en geven u hiervoor zes tips.