Workshop management bij Meerbusiness Utrecht

1 november 2010 Axis into Management 595

Levendige discussies en vernieuwende inzichten

Wat is effectief leiderschap en hoe breng je dit in de praktijk? Die vraag triggerde een flink aantal ondernemers, directeuren en managers om op 13 oktober deel te nemen aan een workshop van Axis into Management tijdens een evenement van MeerBusiness Utrecht. De workshop van consultant Michael Bres leverde interessante discussies en inzichten op.

De deelnemers bogen zich na de inleiding eerst over de definitie van management in de Oxford Dictionary. Daarin staat management beschreven als ‘de toepassing van zorg, bekommering bij het kunstmatig bedrieglijk beïnvloeden (manipulation), gebruiken, behandelen of controleren van mensen en middelen ten behoeve van een organisatie, een operatie, etc.’ Een tweede definitie is ‘het gebruik van mechaniek, truc, omzichtigheid, vernuftigheid, misleiding of bedriegerij om een bepaald doel te realiseren’. De vraag rees of de vertaling van ‘manipulation’ in ‘kunstmatige bedrieglijke beïnvloeding’ wel correct was. Voorkeur had de directe vertaling in het Nederlandse woord ‘manipulatie’, waarbij echter werd erkend dat dit voor de interpretatie niet veel uitmaakte. De definitie bleek bij toetsing aan enkele voorbeelden van deelnemers overeen te komen met de praktijk. De conclusie luidde: we zijn allemaal partner in crime, manipuleren en maken onderdeel uit van een manipulatief systeem.

Een andere benadering

Wat is er mis aan manipuleren, als we het allemaal doen en het nu eenmaal zo werkt? Deze gedachtegang leidde tot de vervolgvraag of een manipulatief systeem op de lange duur effectief is. Bij Axis into Management gaan we ervan uit dat dit niet het geval is. Simpelweg omdat manipuleren niet aansluit op de natuurlijke ontwikkeling van de mens. Tijdens de workshop werd ingegaan op ons alternatief: een managementfilosofie die wel uitgaat van de menselijke natuur en daarmee ook op lange termijn succesvol is. Op basis van die filosofie werden praktische toepassingen ontwikkeld met de deelnemers. Ze kregen ons Common Sense Development Program (CSDP)-model aangereikt om een analyse te maken van hun eigen overleg- en managementprocessen en managementfilosofie, en om verbeterpunten vast te stellen. Voor verdere toepassing van CDSP in de eigen praktijk werd een hand-out met aanvullende instructies uitgereikt. De deelnemers gingen niet alleen met nieuwe inzichten, maar ook tevreden naar huis.

Wilt u weten wat u gemist hebt? Op het LinkedIn profiel van Michael Bres vindt u de presentatie van de workshop.