Uw eigen managementvaardigheden ontwikkelen?

6 juni 2010 Axis into Management 566

Na de zomervakantie beginnen twee CSDP-1 trainingen en één CSDP-2 training

Het Common Sense Development Program (CSDP) is een managementverbetermethode. U ontwikkelt hiermee uw eigen managementaanpak, uitgaande van úw vaardigheden en –deskundigheid en úw dagelijkse praktijk. In de CSDP-1 training draait het om de ontwikkeling van uw managementmethode. Tijdens de CSDP-2 training voert u een concreet project uit in uw team, afdeling, divisie of organisatie. Wilt u meer weten of direct inschrijven? Mail het ons via management@axisinto.nl. De resultaten zullen u verbazen.

Werken aan drie aspecten

In een CSDP training werkt u aan drie aspecten. Om te beginnen ontwikkelt u vaardigheden voor observatie, analyse en reconstructie. Deze vormen de basis voor uw managementinterventies. Ook leert u hoe u gemeenschappelijkheid creëert binnen een team. Een Common Sense Manager houdt er een krachtige managementfilosofie op na. Dit is dan ook het tweede aspect dat aan bod komt, natuurlijk vanuit een praktische invalshoek. Ten derde bent u bezig met attitudes, zoals het begrijpen van en participeren in dynamiek, het openstaan voor suggesties en kritiek en het voortdurend streven naar integriteit.

Simpele uitgangspunten

De uitgangspunten van de training zijn eenvoudig. Ten eerste: het management is in staat vorm te geven aan de organisatie onder zijn verantwoordelijkheid. Ten tweede: de organisatie is voor een belangrijk deel afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen management en medewerkers. Managers die van deze twee punten uitgaan, begrijpen dat afspraken bepalend zijn voor de uitvoering van werkzaamheden en de controle en beoordeling van producten en medewerkers. Zij weten ook dat het formele systeem de belangrijkste factor is.

Meetbare verbeteringen

De effecten van Common Sense Management zijn niet te missen. Onze klanten zien bijvoorbeeld de kwaliteit en kwantiteit van de ‘productie’ toenemen, de medewerkertevredenheid stijgen, het ziekteverzuim dalen en projecten slagen. Uit onze referenties blijkt dat managers na een CSDP training zekerder, effectiever en prettiger omgaan met ‘het intermenselijke’. Dit geeft een positieve impuls aan de integriteit, ijver, discipline, intelligentie, creativiteit en bereidheid om sociale vaardigheden in te zetten voor de organisatie. Dit geldt op individueel en teamniveau. Onze klanten realiseren zo substantiële en meetbare verbeteringen op allerlei gebieden. Van productie, kwaliteit en verkoop tot medewerkertevredenheid, ziekteverzuim, klanttevredenheid en winstgevendheid.