Training CSDP 1 nieuwe stijl

6 september 2010 Axis into Management 647

Meer praktijkgericht dan ooit

Tijdens de CSDP-trainingen hebben verschillende deelnemers aangegeven behoefte te hebben aan meer diepgaande inzichten, vaardigheden en kennis rond het Common Sense Development (CSDP) Program. Reden genoeg voor ons om de methodische opbouw van de training en de ingezette materialen, teksten en instrumenten eens grondig te herzien. Het resultaat is de CSDP1 training ‘nieuwe stijl’

Focus op praktische toepassing

Belangrijkste verandering is dat de focus bij de CSDP1 training meer gericht is op de concrete onderdelen van het Common Sense Development Programma. Het fundament van de managementmethode, die voortkomt uit de Westerse Verlichtingsfilosofie, staat niet meer centraal. Wel de praktische toepassing van het managementprogramma dat hieruit is ontstaan. De training draait nu vooral om het doelgericht toepassen van structuren, procedures, communicatie, werkmethoden, groepsdynamiek en het op sociale wijze aanbrengen van ordening. Zo leren deelnemers om systematisch gemeenschappelijk begrip te ontwikkelen en in te zetten als methode van management.

Cases deelnemers blijven de basis

Concreet betekent dit dat de theoretische inleidingen tijdens de trainingsessies over de achtergrond, de werking en het gebruik van de CSDP-managementmodellen gaan. We lichten de modellen toe en trainen ze vervolgens aan de hand van concrete praktijksituaties. Het inbrengen van cases uit de praktijk van de deelnemers, deze reconstrueren (inzichten) en construeren (interventies en ontwikkeling), blijft daarmee een belangrijke basis voor de training.

Trainingsets op maat

In de CSDP1 nieuwe stijl werken we met nieuwe trainingsets, die we per trainingsgroep afstemmen op de voortgang en thematiek. Naast diverse filosofische teksten bieden de trainingsets een theoretische toelichting op de CSDP-managementmodellen plus relevante documentatie over organisatie, organisatiecultuur en management. Ook omvatten de sets instructies en opdrachten die helpen het Common Sense Development Program in de praktijk te brengen. Met de ‘action learning cyclus’ die hierdoor op gang komt, zijn de trainingsdeelnemers in staat hun vaardigheden, kennis en attitudes voor het geven van leiding systematisch te verbeteren.

De eerstvolgende CSDP1 training start in oktober 2010. Hebt u interesse? Laat het ons dan weten via management@axisinto.nl.