Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Zes tips van Sinterklaas voor het ontwikkelen van een agile organisatie

5 december 2016 Michael Bres 206

Hebt u wel eens stilgestaan bij de grote agility van de Sinterklaas NV? Of bij de geweldige vaardigheden van Sinterklaas bij het leidinggeven aan een grote zelforganiserende onderneming? Deze CEO gaat terug naar de oorsprong van de organisatie: bijdragen aan de collectieve waarde die het plezier van kinderen centraal stelt.

Zes Common Sense tips voor agility met wederzijdse instemming

7 juni 2016 Michael Bres 623

Niemand heeft een natuurlijk gezag over anderen, macht brengt geen rechten met zich mee en rechtmatig gezag kan alleen gebaseerd zijn op wederzijds begrip. Jean-Jacques Rousseau zei het al in 1762, maar het principe is nog steeds actueel. Zeker voor managers die opereren in een agile omgeving: wederzijdse instemming is een belangrijke grondslag voor de afspraken over samenwerking van agile teams om waarde toe te voegen. Allemaal mooi en aardig, maar hoe houden we het werkbaar als we het maken en nakomen van afspraken baseren op wederzijdse instemming? Een organisatie is toch geen democratie? En waarom is dit principe belangrijk voor managers die opereren in een agile omgeving? Hoe kunnen ze het daadwerkelijk vormgeven en op een realistische manier ontwikkelen en inzetten in een agile organisatie? Wij geven u zes tips!

 

Zes Common Sense tips voor het ontwikkelen van agile samenwerking

7 maart 2016 Michael Bres 1171

Laten we stellen dat mensen sociaal lerende en intelligente wezens zijn die streven naar veiligheid, voortplanting en overleving. En dat samenwerking een van de natuurlijke krachten is achter het adaptieve vermogen van onze soort. Het zou dan in onze aard liggen om wendbare samenwerkingsconstructies te ontwikkelen, gebaseerd op onze sociale vermogens om te leren en ons continu te verbeteren. Dat is tegenwoordig niet anders, al zijn we nu vooral bezig om binnen de context van een kapitalistisch systeem aan de behoeften van anderen te voldoen door waarde toe te voegen. 

Zes Common Sense tips voor het omgaan met ‘impediments’

8 september 2015 Michael Bres 1111

Als agile manager bent u een dienende leider die zich alleen bemoeit met belemmeringen als teams die niet zelf kunnen aanpakken. U geeft medewerkers en teams het vertrouwen en de vrijheid om ideeën uit te werken en oplossingen te implementeren zonder u daarvoor toestemming te vragen. Zo zullen medewerkers zelf ook innovatieve en creatieve interventies gaan ontwikkelen om belemmeringen (impediments) aan te pakken.

Zes Common Sense tips voor het managen van afspraken

31 mei 2015 Michael Bres 1954

Afspraken maken en nakomen is belangrijk in elke werksituatie. Bijvoorbeeld over werktijden, actiepunten, de omgang met klanten, taakverdeling, procedures en omgangsvormen. Het functioneren van uw organisatie staat of valt ermee. Afspraken nakomen leidt bovendien tot vertrouwen en helpt samen nieuwe afspraken te maken op basis van wederzijdse instemming. Maar hoe zorgt u dat uw medewerkers afspraken nakomen? En wat doet u als een medewerker zich niet aan de afspraken houdt? Wij geven u zes tips.

Vakkundig ‘agile’ leiderschap

1 mei 2015 Michael Bres 1385

Geachte manager, in een recente documentaire van Tegenlicht werd uw einde aangekondigd. Medewerkers willen als professional worden behandeld en zelf bepalen wat ze doen, wanneer en waar. Ze vragen om nieuwe vormen van organiseren waarin ze autonoom, in vrijheid en wendbaar (agile) kunnen samenwerken. Voor een vakkundige manager is dit niet het ‘einde’, maar juist een heel positieve ontwikkeling. Want leiding geven aan zelforganiserende samenwerkingsverbanden vraagt niet om minder, maar om méér en vooral ánder vakmanschap. Wij noemen dit agile leiderschap en geven u zes tips om dit in de praktijk te brengen.

Zes Common Sense tips voor temperamentvol leiderschap

2 februari 2015 Michael Bres 1172

Als manager wilt u invloed op uw medewerkers. Doen ze niet wat u wilt of presteren ze niet naar verwachting, dan stelt dat uw geduld, inlevingsvermogen en zelfbeheersing op de proef. En daar zit het toch echt wel goed mee, volgens u. Bovendien zijn enig narcisme en managen met ego toch belangrijk voor uw eigendunk, creativiteit en leiderschap? Maar pas op! Voor u het weet, gaat uw temperament met u aan de haal en vertoont u psychopathische trekjes. Paul Babiak en Robert Hare zouden u dan een ‘snake in a suit’ noemen. Hoe voorkomt u dat? Wij geven u zes tips!