Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Uitdagingen van de Product Owner

3 april 2017 Frank Kist 31

Iedereen is het erover eens dat de Product Owner (PO) een cruciale rol speelt in organisaties waar agile wordt gewerkt. Maar het is ook een complexe, veeleisende rol. Een PO managet alle betrokkenen, geeft richting en visie, prioriteert zijn back-log en biedt ook nog eens inhoudelijke informatie. 

Werkgroep agile leiderschap lanceert game

20 oktober 2016 Michael Bres 225

Tijdens het jaarcongres van het Agile Consortium heeft de werkgroep Agile Leiderschap zich opnieuw gepresenteerd. Met succes werd een eerste versie van een agile leiderschapsgame gelanceerd. Axis into Management is als mede-initiator en animator van de werkgroep trots op dit eerste resultaat. De game wordt nu verder ontwikkeld. 

Axis start de Werkgroep Agile Leiderschap van het Agile Consortium

7 juni 2016 Michael Bres 596

Steeds meer organisaties hebben behoefte hebben aan managementinnovaties die de adoptie van de agile filosofie bevorderen. Daarom heeft Axis into Management het initiatief genomen voor een nieuwe werkgroep van het Agile Consortium. De werkgroep richt zich op het beantwoorden van allerlei vraagstukken rond leiderschap in een agile omgeving. Welke managementaanpak wordt bijvoorbeeld gevraagd van managers die opereren in een agile omgeving? Wat is de rol van de manager bij het organiseren van de samenwerking tussen de business en IT vanuit een gezamenlijke focus op klantwaarde? En wat betekent dit voor de invulling van de managementfunctie en –rol? In april vond de eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep plaats. Wat zijn de plannen?

Leiderschap in een agile omgeving bij Ordina Visionworks

7 juni 2016 Michael Bres 496

VisionWorks helpt organisaties cross industry hun interne en externe voortbrengingsketens te optimaliseren en effectief te besturen. Dat gebeurt door het verbinden van mens, proces en informatie tot betekenisvolle organisaties. Door het adopteren van de agile filosofie wil VisionWorks inspelen op de dynamiek en het verandertempo van de markten die het bedient. Het management van VisionWorks baseert de ontwikkeling van hun aanpak op het door Axis into Management ontwikkelde manifest voor leiderschap in agile omgevingen. Het voltallige managementteam nam deel aan de training ‘Leiderschap in een agile omgeving’. 

Leadership fit for the 21st Century

8 februari 2016 Axis into Management 650

Het Agile Consortium organiseerde afgelopen december een avondseminar over leiderschap in de 21e eeuw. Er werden twee presentaties gegeven. Eén over waarom het ‘empoweren’ van mensen onmogelijk is en één over leiderschap in een agile omgeving. Het seminar werd afgesloten door keynotespreker David Marquet, auteur van het boek ‘Turn the ship around’. Ben Linders maakte voor de blogsite InfoQ.com een verslag van het seminar.

Goedbezochte OpenTafel-sessie

8 februari 2016 Michael Bres 731

De eerste OpenTafel-sessie van Axis into Management werd goed bezocht! Ruim dertig managers en professionals van verschillende organisaties wisselden kennis en ervaring uit. Ze vroegen zich af hoe managers waarde toevoegen in een agile omgeving en met welke nieuwe vraagstukken ze zich geconfronteerd zien bij het leidinggeven aan agile teams. In de prachtige Villa Jongerius in Utrecht bogen ze zich allereerst over een belangrijke vraag: wat is de taak van een manager in een agile omgeving?

Leidinggeven in een agile omgeving, kan dat?

8 februari 2016 Michael Bres 519

Verschillende organisaties adopteren de agile filosofie om de samenwerking tussen business en IT te organiseren. Daarbij verschuift de aandacht van een ‘command and control’ gebaseerde sturing op resultaat, naar het verkennen en benutten van het potentieel van responsieve vormen van samenwerking. Wilt u ontdekken wat dit betekent voor de managementaanpak van uzelf en van uw managementteam? Boek dan nu een awareness sessie ‘Leiderschap in een agile omgeving’ bij Axis into Management.