Project (bijna) uit de bocht?

3 juni 2012 Frank Kist 613

Voer de 112-Projectscan uit!

Wat voor project u ook doet, het management is en blijft een uitdaging. Is uw project ‘out of control’ qua scope, tijd of geld? Dreigt er een crisis? Of hebt u ‘slechts’ het idee dat het u aan grip ontbreekt? Met onze 112-Projectscan trekt u uw project snel en effectief vlot. Bovendien zijn de kosten laag en is de belasting voor uw organisatie beperkt. 

Problemen bij de wortel aanpakken

De 112-Projectscan biedt u in zeer korte tijd een concrete analyse van de projectsituatie en een verbeteraanpak. We leggen projectproblemen bloot, maken deze bespreekbaar en grijpen direct in. Daarbij maken we gebruik van een aantal standaard principes die zowel eenvoudig hanteerbaar als uitvoerbaar zijn. Met de scan pakken we problemen bij de wortel aan in plaats van symptomen te bestrijden. We stellen de business case van het project centraal en kijken naar de bestuurlijke, organisatorische en sociale uitgangspunten.

In vijf stappen naar resultaat

De aanpak van de 112-Projectscan is eenvoudig en de belasting voor uw organisatie is beperkt. De scan bestaat uit de volgende stappen:

 1. Bestuderen van de projectdocumentatie
 2. Interviewen van de stakeholders van het project
 3. Rapporteren van de situatie- en probleembeschrijving
 4. Plenair bespreken van de situatie- en probleembeschrijving
 5. Bedenken en (laten) uitvoeren van concrete interventies om het project vlot te trekken

Alle betrokkenen op één lijn

De stakeholders in stap 2 zijn niet alleen de opdrachtgever, projectmanager, leveranciers of seniorgebruikers. Ook de mensen die het project uitvoeren vragen we naar hun inbreng, ideeën of klachten. Het resultaat is een overzichtelijke rapportage die we bespreken in een gecombineerde stuurgroep- en projectteamvergadering. Het gemeenschappelijke begrip dat zich in deze vergadering ontwikkelt, vormt de basis voor het bedenken en uitvoeren van concrete interventies om het project vlot te trekken. Dit alles vindt plaats onder onze deskundige begeleiding.

Tien succesfactoren meewegen

Bij het gemeenschappelijk maken van de situatie- en probleemanalyse ontstaan een enorme betrokkenheid en creativiteit. Dit gebeurt op basis van ons Common Sense Development Program. Deze aanpak combineren we met onafhankelijke, externe expertise over succesbepalende projectfactoren. We kijken standaard naar tien succesfactoren:

 1. Betrokkenheid van gebruikers en projectmedewerkers
 2. Ondersteuning door en commitment van het management
 3. Duidelijkheid over doelstellingen en business case
 4. Volwassenheid van het projectmanagementproces
 5. Afbakening en toepassing van tussengelegen aanvalsdoelen
 6. Eenvoud en eigenaarschap (taak- en functiefocus)
 7. Projectorganisatie, -aanpak en -uitvoering
 8. Planning en control
 9. Vaardigheden en competenties
 10. Tools en infrastructuur

Doorlooptijd van 1 tot 3 weken

De doorlooptijd van de 112-Projectscan is afhankelijk van de omvang van het project 1, 2 of 3 weken. In deze korte tijd krijgt u een analyse van uw specifieke projectsituatie en een advies hoe u het project weer onder controle krijgt of dreigende verstoringen voorkomt.

Duurzaam effect

Met de aanpak van de 112-Projectscan bent u verzekerd van gemeenschappelijk begrip over de situatie en daarmee van draagvlak, commitment en een ongekende dynamiek. Het resultaat is een projectstructuur, -aanpak en -cultuur waarin alle betrokkenen zelf het inzicht en de motivatie vinden om aan de projectdoelen te werken. Duurzaam effect hiervan is een betere samenwerking, besluitvorming en projectperformance.

Lage kosten en gerichte investering

Voor de prijs hoeft u de 112-Projectscan niet te laten. De kosten zijn gebaseerd op een klein, medium of groot project en bedragen respectievelijk € 2.000, € 3.000 en  € 4.000 per scan. U doet bovendien een gerichte investering in uw project, waarmee u in staat bent de beoogde opbrengsten alsnog te realiseren.

Vrijblijvende globale analyse en advies

Hebt u interesse in de 112-Projectscan? Wij demonstreren u graag de werking in de praktijk. Stuur uw projectinitiatiedocument met een korte toelichting van uw probleem naar frank.kist@axisinto.nl en u krijgt van ons een globale analyse en een advies. De enige voorwaarde die wij stellen, is dat u tijd vrijmaakt om de analyse en het advies met ons te bespreken.

Meer weten?

Neem contact op met Frank Kist van Axis into Management via frank.kist@axisinto.nl of 06-12521592. We gaan graag met u in gesprek!