Nieuwe collega bij Axis into Management

4 juni 2011 Axis into Management 707

Frances van Haagen versterkt ons team vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni hebben we Frances van Haagen in onze gelederen. Met Frances zijn we nog beter in staat om verbetermanagement te leveren aan organisaties waarin de mens een cruciale factor is. Het faciliteren van organisaties, managers, teams en medewerkers bij de ontwikkeling en toepassing van Common Sense Management is daarbij onze basis. De kennis en ervaring van Frances sluiten hier naadloos op aan.

Ingegeven door praktische managementproblemen is Frances zich vanaf 1995 gaan verdiepen in onze Common Sense Management-methode. Sindsdien heeft ze deze met succes en plezier toegepast in haar professionele praktijk. Het is voor haar dan ook een logische stap om nu vanuit Axis into Management verder te werken aan de ontwikkeling en verspreiding van de methode. Een van de belangrijke aandachtsgebieden van Frances is en blijft de verbetering van de samenwerking tussen business en ICT. Instrumenten zoals CMMI, BiSL, ASL vormen daarbij een waardevolle vakinhoudelijke inspiratiebron.

Verbeterpunten signaleren en aanpakken

Frances studeerde Nederlandse taal- en letterkunde, informatica, psychologie en volgde postdoctorale opleidingen Artificiële Intelligentie en Strategisch Management. Sinds 1986 werkt ze op het gebied van automatisering, in samenhang met kwaliteitsmanagement, organisatiebesturing, kennismanagement, procesmanagement en taal(kunde). Haar specialisatie is breed, maar Frances concentreert zich op proces- en organisatieinrichting voor ICT-ontwikkeling en ICT-beheer, ICT governance, informatiemanagement, functioneel beheer en demand management. Met het herkennen en ontwikkelen van common sense als uitgangspunt richt ze zich op het signaleren van verbetermogelijkheden en het realiseren van gewenste veranderingen. Dit doet ze op basis van de observatie en analyse van concrete situaties.

Rol bij ontwikkeling applicatiemanagementnormen

Behalve dat Frances verschillende publicaties op haar naam heeft staan, is ze ook mede-auteur van de NEN 3434, de Nederlandse norm voor applicatiemagement. Frances is actief in de ASL BiSL Foundation als lid van de werkgroep Metrics en de werkgroep Standaardisatie. In deze laatste rol is ze als hoofd van de Nederlandse delegatie betrokken bij de ontwikkeling van de internationale ISO-norm voor applicatiemanagement.

Juiste match om de uitdaging aan te gaan

Met Frances wordt ons team versterkt met een praktisch georiënteerde seniormanager en common sense consultant met brede en diepgaande kennis en ervaring. De belangstelling en passie voor kwaliteit en structuur van Frances sluiten naadloos aan op onze werkwijze. Met haar kennis en ervaring op het snijvlak van business en ICT zijn we nog beter in staat om de zeer interessante uitdagingen in dit domein aan te gaan en verbeteringen te realiseren.