CSDP1 training nieuwe stijl slaat aan

29 april 2011 Michael Bres 812

Alweer nieuwe groep gestart

Op 27 april startte alweer een groep cursisten met de Common Sense Development Program 1 (CSDP1) training nieuwe stijl. Met deze verder ontwikkelde en didactisch anders vormgegeven training kunnen deelnemers nog beter in de praktijk aan de slag om hun eigen management te ontplooien. En dat spreekt aan!

Waar het om gaat bij de CSDP1 training is dat organisaties en hun leidinggevenden een goede basis vinden voor de benodigde nieuwe vorm van management. Uitgangspunt hierbij is de mens, die denkt, socialiseert en (samen)werkt om opdrachten binnen de organisatie te realiseren. Vanuit deze invalshoek moeten managers stelselmatig effectieve verbindingen maken tussen de beleving van medewerkers, hun acties en de individuele, team- en organisatiedoelen. Daarbij is het noodzakelijk om op een sociale manier voor ordening te zorgen, een overlegstructuur te ontwikkelen en in consensus besluiten te nemen. Dit noemen we het ‘systematisch ontwikkelen van gemeenschappelijk begrip’ als methode van management. Tijdens de CSDP training leren managers hoe ze deze methode in hun dagelijks werk toepassen.

Ontwikkelen en inzetten in de praktijk

De deelnemers aan de zojuiste gestarte CSDP training leren om Common Sense systematisch in de praktijk te ontwikkelen en in te zetten bij de realisatie van hun doelen. Het zijn managers die niet alleen oog hebben voor technische aspecten, maar ook inzien hoe belangrijk samenwerking is voor de prestaties van hun organisatie. Of dat nu is op het gebied van verkoop, projectrealisatie, sourcing, een fusie, veranderingsprocessen of het algemeen management van medewerkers. In de training krijgen de managers allereerst inzicht in hun eigen managementmethode. Daarna gaan ze verder met het onderzoeken en ontwikkelen van het CSDP als alternatieve methode. Tot slot leren de deelnemers de vaardigheden en deskundigheid te ontplooien die nodig zijn om het CSDP in de praktijk te brengen.

Deelnemers uit verschillende disciplines

De nieuwe trainingsgroep bestaat uit deelnemers afkomstig uit verschillende disciplines. Een van hen komt uit de wereld van de assurantiën en is een strijder tegen woekerpolissen. Daarnaast doen een directeur uit de bibliotheekwereld mee, een directeur van een bedrijf in de technische automatisering en een senior programmamanager die betrokken is bij crisisprojecten en -management. Last but not least is een van de cursisten een medewerker van Axis into ICT, onze ICT-dochter en beoogd Common Sense Company. We wensen iedereen veel succes met de studie, de voorbereidingen en het doorlopen van de acht CSDP1-sessies om hun managementvaardigheid verder te verbeteren!