Common Sense quote van de maand

1 april 2011 Jan Pompe 600

Immanuel Kant over praktijk en theorie

Hebben we praktische problemen met de theorie of theoretische problemen met de praktijk? Management ontwikkelt theorie en gebruikt die als uitgangspunt voor zijn handelen. Immanuel Kant denkt er het zijne van.

“Ervaring zonder theorie is blind, maar theorie zonder ervaring is niet meer dan een intellectueel spelletje.”

Management ontwikkelt theorie en gebruikt die als uitgangspunt voor zijn handelen. Daarbij bestaat het gevaar dat een verband tussen de concrete problematiek en de methode van aanpak ontbreekt. Het samenhangende en levendige geheel van de organisatie wordt onvoldoende benut. De theorie is te statisch voor problemen en situaties die voortdurend veranderen.

Dialoog begeleiden

Wat helpt, is een dynamisch, systematisch en gestructureerd gesprek tussen medewerkers en management. We noemen dat een discours. Een Common Sense manager kent de kracht hiervan en steekt zijn tijd in het begeleiden van de dialoog binnen de organisatie. Hoe? Door het inrichten, onderhouden en inzetten van (overleg)structuren en het faciliteren van de communicatie. Zo legt de Common Sense manager de basis voor de ontwikkeling van gemeenschappelijk begrip en daarmee voor dynamische samenwerking. De praktijk is in dit geval het leidende uitgangspunt, de theorie een statisch hulpmiddel.