Common Sense quote van de maand

6 februari 2011 Axis into Management 628

Immanuel Kant over mondigheid

Van managers en medewerkers verwachten we betrokkenheid, inzet en mondigheid. In de praktijk blijkt dit echter niet altijd zo eenvoudig omdat we hiervoor onvoldoende ‘verlicht’ zijn. Misschien kan de filosoof Immanuel Kant ons helpen. Hij maakt ondubbelzinnig duidelijk wat hij met verlichting bedoelt.

“Verlichting is het uittreden van de mens uit de onmondigheid die hij aan zichzelf te wijten heeft. Onmondigheid is het onvermogen zich van zijn verstand te bedienen zonder de leiding van een ander. Men heeft deze onmondigheid aan zichzelf te wijten, wanneer de oorzaak ervan niet ligt in een gebrek aan verstand, maar in een gebrek aan vastberadenheid en aan moed, zich van zijn verstand zonder leiding door een ander te bedienen. Heb de moed, je van je eigen verstand te bedienen!”

Volgens Kant is het “erg rustig wanneer je een zielzorger aan je geweten kunt laten werken, een arts aan je gezondheid en als je een boek leest dat verstand geeft”. Zo kan een medewerker de leiding uit handen geven aan zijn manager en deze op zijn beurt aan de directie en die op haar beurt aan adviesbureaus.

Uit Beantwoording van de vraag: Wat is Verlichting?’, I. Kant (1784)