Nieuwsberichten

Het laatste nieuws van de specialisten in samenwerken

Zes tips van Sinterklaas voor het ontwikkelen van een agile organisatie

5 december 2016 Michael Bres 215

Hebt u wel eens stilgestaan bij de grote agility van de Sinterklaas NV? Of bij de geweldige vaardigheden van Sinterklaas bij het leidinggeven aan een grote zelforganiserende onderneming? Deze CEO gaat terug naar de oorsprong van de organisatie: bijdragen aan de collectieve waarde die het plezier van kinderen centraal stelt.

Werkgroep agile leiderschap lanceert game

20 oktober 2016 Michael Bres 226

Tijdens het jaarcongres van het Agile Consortium heeft de werkgroep Agile Leiderschap zich opnieuw gepresenteerd. Met succes werd een eerste versie van een agile leiderschapsgame gelanceerd. Axis into Management is als mede-initiator en animator van de werkgroep trots op dit eerste resultaat. De game wordt nu verder ontwikkeld. 

Alumnibijeenkomst van Common Sense Managers

20 oktober 2016 Michael Bres 200

De afgelopen jaren hebben ruim 100 managers van verschillende organisaties uit diverse sectoren de training Common Sense Development Program 1 (CSDP-1) gevolgd bij Axis into Management. In kleinschalige groepjes van 5 tot 7 deelnemers werden zij opgeleid tot Common Sense Manager en getraind in het ontwikkelen en inzetten van gemeenschappelijk begrip bij het leidinggeven en samenwerken. Op donderdag 27 oktober organiseert Axis into Management een interessante en gezellige alumnibijeenkomst op initiatief van enkele Common Sense Managers. U komt toch ook?

Zes Common Sense tips voor agility met wederzijdse instemming

7 juni 2016 Michael Bres 626

Niemand heeft een natuurlijk gezag over anderen, macht brengt geen rechten met zich mee en rechtmatig gezag kan alleen gebaseerd zijn op wederzijds begrip. Jean-Jacques Rousseau zei het al in 1762, maar het principe is nog steeds actueel. Zeker voor managers die opereren in een agile omgeving: wederzijdse instemming is een belangrijke grondslag voor de afspraken over samenwerking van agile teams om waarde toe te voegen. Allemaal mooi en aardig, maar hoe houden we het werkbaar als we het maken en nakomen van afspraken baseren op wederzijdse instemming? Een organisatie is toch geen democratie? En waarom is dit principe belangrijk voor managers die opereren in een agile omgeving? Hoe kunnen ze het daadwerkelijk vormgeven en op een realistische manier ontwikkelen en inzetten in een agile organisatie? Wij geven u zes tips!

 

Axis start de Werkgroep Agile Leiderschap van het Agile Consortium

7 juni 2016 Michael Bres 597

Steeds meer organisaties hebben behoefte hebben aan managementinnovaties die de adoptie van de agile filosofie bevorderen. Daarom heeft Axis into Management het initiatief genomen voor een nieuwe werkgroep van het Agile Consortium. De werkgroep richt zich op het beantwoorden van allerlei vraagstukken rond leiderschap in een agile omgeving. Welke managementaanpak wordt bijvoorbeeld gevraagd van managers die opereren in een agile omgeving? Wat is de rol van de manager bij het organiseren van de samenwerking tussen de business en IT vanuit een gezamenlijke focus op klantwaarde? En wat betekent dit voor de invulling van de managementfunctie en –rol? In april vond de eerste bijeenkomst van de nieuwe werkgroep plaats. Wat zijn de plannen?

Leiderschap in een agile omgeving bij Ordina Visionworks

7 juni 2016 Michael Bres 498

VisionWorks helpt organisaties cross industry hun interne en externe voortbrengingsketens te optimaliseren en effectief te besturen. Dat gebeurt door het verbinden van mens, proces en informatie tot betekenisvolle organisaties. Door het adopteren van de agile filosofie wil VisionWorks inspelen op de dynamiek en het verandertempo van de markten die het bedient. Het management van VisionWorks baseert de ontwikkeling van hun aanpak op het door Axis into Management ontwikkelde manifest voor leiderschap in agile omgevingen. Het voltallige managementteam nam deel aan de training ‘Leiderschap in een agile omgeving’. 

Managen in een DevOps-omgeving, wat en hoe?

7 maart 2016 Michael Bres 589

Op de Service Manager Dag op 17 maart a.s. staat het thema ‘User Central’ centraal in keynotes, presentaties en workshops. Aan bod komen onderwerpen zoals user experience (UX/CX), customer journeys, design thinking, lean service management, agile business, DevOps-praktijkverhalen, en nog heel veel meer. Ook Axis into Management verzorgt een parallelsessie. Daarin krijgt u antwoord op de vraag ‘Managen in een DevOps omgeving, wat en hoe?